Handpositioner (mudror) vad är de bra för?

Del 7

Nu har vi kommit till sista delen om mudror för olika element och chakrasystemet relaterat till kroppen. Jag kommer att ha en EXTRA BLOGGINLÄGG efter detta om de chakras som fortfarande tillhör en människa, men är UTANFÖR kroppen, konstigt eller hur ☺!

I denna del tar vi några mudror för kronchakrat och sinnets element …som är faktiskt både med och frånvarande! Knasigt…

För att påminna dig lite om hur pass viktigt är att händerna är uppvärmda…se i del 1 eller 2 hur du värmer upp händerna. VIKTIGT! ☺

Lite längre ner här lägger vi till aktivering av handflatornas sekundära chakrapunkter! Behövs för att fullt ut frambringa mudrornas kraft i kronchakrans fall! (De kan aktiveras även inför användningen av Det tredje ögats mudror också)

När dina händer är uppvärmda och handflatornas chakrapunkter aktiverade så tar vi 3 st fantastiska mudror för sinnets element och för balansering i kronchakrat, känd som ” den tusenbladiga lotusen” (Sahasrara på sanskrit).

Som vanligt… det finns andra mudror också, mer ovanliga eller mer avancerade som förknippas med kronchakrat Jag valde dessa 3 nedan, eftersom jag tycker om dem och använder dem själv.

Vi har lärt oss lite om de 5 elementen inom Ayurvedisk/yogisk synsätt i del 2 och fram till halschakrat kunde vi se hur dessa 5 element har sina motsvarigheter i varje finger och tumme.

Förra gången (i del 6) har vi kommit till kroppens energisystem med energicentra i huvudet, starkt bundna till två hormonreglerande centra i hjärnan: tallkottskörteln (det tredje ögats koppling) och hypofysen (kronchakrans koppling).

Värt att notera att medan Det tredje ögat förknippas med sinnet, Kronchakrat förknippas mestadels med frånvaro av sinnet…här har vi transcenderat allt som kopplar oss till kroppen, här är vi i domäner som kopplar upp oss bortom kroppen, dock med hjälp av sinnet!

Det är viktigt att förstå denna lite udda relation med frånvaro av sinnet, fast användning av sinnets verktyg (fingrar, handflator, olika övningar, positioner, mantror, osv.) och intuitivt veta kronchakrats betydelse och ”arbetssätt” på väg till allvetande, upplysning.

Nu väldigt lite om den moderna förståelsen av kronchakrat och körteln som kopplas till den är hypofysen (pituitary gland).

Du kan säkert läsa jättemycket om denna körtel, från sakligt-torrt medicinskt litteratur och forskning till mer eller mindre utsvävande fantastiska beskrivningar i alternativa kretsar eller new-age-kretsar. Jag ska försöka hålla mig lite i både öst och väst.

Som brukligt – sanningen ligger mittemellan eller i båda.

Den Ayurvediska samt österländska flätar jag in i mudrornas presentation ☺

Rent fysiskt placerar man kronchakrat högst upp på skallen, där fontanellerna möts. Här finns inga nervflätor (plexa) som vid de 5 nedersta chakrans fysiska positioner i kroppen. Detta center förknippas med hypofysen (pituitary gland på engelska).

Såhär står det i Wikipedia idag (mars 2023):

” Hypofysen är ett överordnat endokrint organ som med hormoner påverkar andra perifert lokaliserade endokrina organ i kroppen. Hypofysen kontrollerar även utveckling, tillväxt samt reproduktion. Hypofysen påverkar hormonproduktionen i andra endokrina körtlar såsom binjurarna och sköldkörteln. Hos kvinnor påverkar hypofysen äggstockarna och hos män påverkar den testiklarna. Hypofysen kan delas in i en baklob (neurohypofysen) och en framlob (adenohypofysen).

Neurohypofysen, även kallad baklob, utsöndrar oxytocin och vasopressin; antidiuretiskt hormon, ADH-reglerar vätskebalans i njurarna. Adenohypofysen, även kallad framlob, reglerar produktion av sex olika typer av hormoner: sköldkörtelns hormoner, binjurebarkhormoner (framför allt kortisol och aldosteron), könshormoner hos båda könen samt generellt tillväxthormon (GH) som har en central betydelse för tillväxten av ny vävnad i kroppens olika organ.”

Huhhhh….verkligen en supercentral för hormonell balans!

Wikipedia (creative commons) foto:

Jag stannar här nu med den medicinska synen.

Vi skall ju fördjupa oss i mudror och inget annat, men jag tyckte att det var viktigt att inse kronchakrats och hithörande hypofysens enorma betydelse som inte bara den moderna medicinen, men även de gamla tiders medicin och inte minst rishis, yogis visste om…fast på olika sätt. De sistnämnda mest genom praxis, observationer, egna övningar i meditation, yoga, och yogisk ayurvedisk livsstil. Slutsatser dragna under tusentals år och utlärda ofta muntligt. Veda skrifter kan dock avslöja lite mer detaljer.

Då hoppar vi in direkt i de mudror som kopplas till kronchakrat (sahasrarachakra) eller används för förstärkning av chakrats arbete med vår väg till uppstigning/upplysning.

Dessa mudror ökar balansen i hela kroppen, lite som en sambandscentral, de ”har ett finger överallt i allt”…Mudrorna bidrar till att öka insikt och frid; främja intuition, förståelse och sann kunskap. Synkroniserar erfarenhet och visdom.

Ni minns…Vi bygger grunden och rotar oss i Rotchakrat och Hjärtschakrat är den stora mötesplatsen och utgångspunkten till ”hissen uppåt” mot andlig utveckling, mot Ajna och slutligen Kronchakrat.

Vi vet nu att de 2 högre chakran (i huvudet) kommunicerar intensivt neråt till Hjärtchakrat, till den ”stora mötesplatsen”. Hit ”kommer” de nedre chakrornas essens under vår utveckling, genom karmiska läxor och mognad i jaget och i själen och vidare förfinas i hjärtat med kärlek, medkänsla, empati, osv. NU kan vi ”åka uppåt” mot upplysning – som gamla visa män, rishis, uttryckte det en gång länge sedan.

Resan är detsamma, oavsett om det skedde för 5000 år sedan eller sker idag. Det är bara omvärlden, den stora scenen där vi själva spelar och varifrån vi ska lära oss, utvecklas och samla erfarenheter som är väsensskilt annorlunda nu i vår tid. Tänk bara på vad skulle en rishi säga, uppleva om du skulle visa honom en elbil eller en mikrougn…och försöka förklara vad den gör ☺….ojojoj!

Kronchakrat är porten till upplysning, universell medvetande!

De mudror man använder för kronchakrat är mest för meditation, men vissa andningsövningar och vissa yogatekniker (kriyas) använder sig också av dem, i syfte att öppna eller energimässigt balansera kronchakrat och med det vår kontakt med det gudomliga eller skaparkraften eller vad man väljer att kalla DET.

Kronchakrats färg är violett, guld, vit.

För sinnets yttersta utpost här används alla fingrar och hela handflatan för att utforma de mudror som hör till kronchakrat och hjälper till att förstärka sinnets kontakt uppåt.

Handflatans position samt fingrarnas position i relation till handflatan är av stor betydelse i mudrorna här. Handflatan och fingrarna är ihopkopplade precis som de fem elementen och sinnet är sammankopplade. Handling, medvetande och sinnena hänger ihop och nu allt integrerat söker sig uppåt, utåt mot universum, allvetande.

Det här chakrat representerar allt vetande och oändlighet, det som inte har några gränser.

Det är vårt högsta chakra och enligt österländsk syn, filosofi och erfarenhet i kronchakrat finns den sanna förståelsen och den högsta energin. Om du vill jobba med ditt kronchakra så måste du även jobba med ditt rotchakra (Muladhara) för att försäkra dig om att din energi är grundad så att du inte blir överstimulerad när kronchakrans energi släpps lös, eftersom det kan leda till oro eller andra psykiska hälsoproblem. Om grunden är stabil och förankrad även i hjärtchakrat kan energin röra sig fritt upp genom chakrana så att vi kan få ta del av de insikter vi behöver på vägen till kronchakrats totala visdom. Från kronchakrat rör sig i sin tur den rena kosmiska energin ner genom alla chakran och för med sig klarhet och förmågan att kunna hantera materiella och andliga frågor på ett harmoniskt och kreativt sätt.

Fysiologiskt förknippas detta med hjärnbarken och centrala nervsystemet.

Känslomässigt styr sinnets element i balans på alla plan i vårt liv; intuition förstärks, likväl insikt, Klokhet och vishet dominerar när detta centra kombinerar allt världsligt erfarenhet ihop med FRID. Vi tar positionen av en betraktare: vi vet nu och funnit frid i vetskapen. Vi förstår och behöver inte stimulans, upplevelser, drama eller trauma eller njutningar för att ”lära oss”.

Medvetandemässigt kan kronchakrans aktivitet delas in i 2 typer av medvetande beroende på vart vår uppmärksamhet går:

♥ Det som går neråt och blir konkret information, användbart när vi manifesterar saker här i världen. Detta riktar sig på saker, relationer och det konkreta jaget. Det är resultatet av begränsad uppmärksamhet, det är medvetandet som tänker, resonerar, planerar, lär sig och lagrar information. Det är s.k. kognitiva medvetandet. Här måste medvetenheten fokuseras på det begränsade, särskilda som sorteras och sätts ihop i en logisk ordning.

♥ Det som expanderar och rör sig till mer abstrakta plan. Det är kontaktytan till en värld bortom saker, relationer, materiella sfärer. Det är medvetande utan objekt, utan involvering av jaget, inga logiska och jämförande tankemönster. Detta heter transcendent medvetande. Här öppnar man upp medvetenheten långt bortom vetandet. För att urskilja, uppfatta en högre plan måste vi ta större avstånd från detaljernas medvetenhet. Vi omvandlas till betraktare, utan involvering av sinnet.

Inom vår mognadsprocess till vuxna människor har vi nu nått sista stationen…och när kronchakrat är öppnat ser vi både oss själva och världen runtom med helt andra ögon (med Det tredje ögat och med kronchakrats frid och kunskap som nu har sänkts över vår existens, vår själ).

När du jobbar med dessa mudror upptäcker du efter ett tag att allt blir mycket lättare i livet, eftersom du har insett och mognat såpass att du släpper taget! Du är bara enormt tacksam och ödmjuk, tar emot och ger från djup kärlek. Rädsla finns inte och inget överaktivt(erat) sinne.

Allt är bra som det är, allt är på sin plats, i sin tid, just nu.

Aktivering av handflatornas chakrapunkter

Handflator och fotsulor har de viktigaste sekundära chakrapunkter.

Som jag nämnde i början, det är bra att ha handflatornas sekundära chakrapunkter aktiverade inför arbetet med kronchakrats mudror.

Övningarna nedan bidrar till att göra handflatorna känsliga för att du skall kunna förnimma energi på en mer subtil nivå. Självfallet detta kommer inte med övning bara en enda gång, om du har aldrig gjort det eller inte redan har en hel del intuitivt öppna centra i dina händer (healers har det t.ex.)

(1) Aktivering

Gör såhär:

* var ostörd och sätt dig i valfri ställning (sittande, stående, osv.)

* håll den ena handen över den andra handens handflata (båda horisontellt eller båda vertikalt, spelar ingen roll)

* tryck försiktigt med ena handens tumme (och fingrar knutna = Guru mudra) mot den andra öppna handens mitt. Känn efter eventuella förnimmelser. Håll positionen i 5 sekunder.

* Byt hand och upprepa där också.

(2) Rörelseövning

Denna övning gör handflatorna ännu mer känsliga att känna och även överföra energi. OBS det är inte kroppsvärme du skal känna av här utan en mer magnetisk känsla likt en magnetfält som svävar mellan händerna.

Gör såhär:

* sitt eller stå och sträck ut båda armarna parallella framför dig.

* vrid nu armarna så att ena handflatan är ner mot golvet och den andra uppåtvänd.

* stäng munnen och tryck tungspetsen mot gumtaket (för att stilla sinnena) och håll positionen hela tiden. Andas genom näsan, långsamt, djupt.

* knyt båda nävarna och öppna dem i snabbt takt ca 30 ggr.

* vrid nu händerna så att handflatan som var vänd neråt nu vänds uppåt och den som var uppåt vänds neråt. Upprepa Övningen även i denna position 30 ggr.

* vänd nu dina öppna handflator na mot varandra och långsamt för närmare ihop dem. Stanna upp vid ca 10 cm och känn efter…om du kan förnimma denna magnetiska fält (som en mkt svag magnet)

* dra isär och för ihop händerna lite och långsamt, känn in skillnader i fältet mellan dina händer.

* när du har etablerat ”den bästa distansen” börja långsamt rotera händerna som om du håller en boll mellan handflatorna. Rotera åt båda hålen.

* när du är klar med ”leken” skakar ut händerna försiktigt och släpp positionen.

Mudrorna

När man jobbar med handflatorna i fokus påverkas såväl det tredje ögat (sinnet) men även Kronchakrat som är porten bortom sinnet. Alltså för båda dessa chakror är handflatan centralt.

Här i denna blogginlägg tar jag som vanligt sedan tidigare 3 mudror – de mest kända kanske, men de är också mina favoriter ☺.

En av de har vi redan fördjupat oss i och jag hänvisar till Blogginlägget om Lucia…och om mudran beskriven där. Bläddra gärna tillbaks till Lucia-inlägget och läs om den! Jag kommer alltså inte repetera igen beskrivningen om:

Anjali mudra…eller mudra Namaskar som den heter.

Nu tar vi här 2 andra superfina mudror för Kronchakrat:

Sahasrara Mudra

(den tusen bladiga lotus = kronchakrat) stillar sinnet, stimulerar hypofys och tallkottkörtel, kopplar på transcendental medvetenhet, aktiverar kroppens självläkande krafter, ger frid.

Denna mudra är den viktigaste mudran för kronchakrat.

Vid långsiktig användning hjälper den att öppna upp och hämta ner transcendental medvetande-tillstånd (bakom sinnenas slöja).

Använd mudran särskilt flitigt när du vill ”se” djupare och bakom skeenden eller när du vill uppleva djup frid och en känsla av ”connection” med DET.

Gör handpositionen såhär:

Stå upp eller sätt dig i valfri ställning eller på stol, bara ryggen är rak och ditt huvudtopp pekat uppåt mot himlen. Gör INTE mudran när du går eller äter, osv.!

* Lyft dina händer framför hjärtat och för ihop tummspetsar samt pekfingerblommor med varandra, lätt.

* Alla andra fingrar är fria, raka och spretar lätt, utan ansträngning.

* Lyft nu armarna med denna handposition ovanför huvudet (slappna av i axlarna) och andas naturligt, genom näsan.

* Framställ, känn, visualisera att en gyllene regn faller ner över dig som en ljusdusch. Låt denna ljusdusch tvätta dig från huvud till tår, genom hela kroppen.

* Håll positionen i minst 5 min (helst 20 min, men då långtidsövning behövs). Du kan dela upp övningen i kanske 4 x 5 min per dag.

Det är en extra upplevelse att göra denna övning ute i naturen, vid soluppgång eller solnedgång. Härlig upplevelse! ☺

Hakini mudra

för kreativt tänkande, intellekt, kognitiv medvetande, balans mellan hjärnhalvor

Denna mudra gör vi troligen helt omedvetna när vi sitter och försöker lösa problem, på möten, vid uppgifter som kräver hela vår koncentration, kreativitet eller kommunikativa förmåga…sådär lutade lätt framåt med armbågarna i bordet och händernas alla fingrar ihop…djupt insjunkna i tankar ☺

Inom yogafilosofin är Hakini väktaren av porten till högre medvetande. Hon symboliseras med 6 ansikten och 4 armar och är egentligen symbolen för energin från Det tredje ögat som är så intimt förknippad med intellektet, sinnet, men definitivt även med det kognitiva medvetandet som är grunden just för skapande och kommunikation mellan inåt och utåt!

Gör mudran såhär:

Sätt dig i valfri ställning eller stå upp. Inget liggande, gående, osv.

Du kan ha positionen framför hjärtat (tummen pekar mot hjärtat) eller framför Det tredje ögat eller armarna höjda ovanför huvudet.

Se till att ryggen är rak, huvudet rakt, du kan blunda eller ha ögonen öppna, men titta gärna lite snett uppåt mot Det tredje ögat i vilket fall.

* Tryck fingertopparna på båda händer mot varandra (tummarna också). Håll fingrarna spretade, inte ihop. OBS handflatorna är också isär, inte ihop som i t.ex. Anjali mudra eller Namaskar mudra.

* Lägg tungspetsen mot framtändernas hårda kant vid inandning och slappna av i tungan vid utandning. Du andas alltså långsamt, djupt med stängd mun.

* Håll positionen i ca 5-10 andetag eller längre.

Detta kan upprepas många ggr under en dygn, beroende på behov.

En annan härlig krya som är superbra även för kronchakrats alla egenskaper och effekter är den berömda Sat Krya förstås!

Då har du Ksepala mudran och positionen är det traditionella, dvs. med händerna ovanför huvudet.

Se beskrivet i del 6.

♥ ♥ ♥

Jag bjuder in dig i slutet här att prova dessa mudror !

Värm upp händerna, aktivera handflatornas chakrapunker och dedikera en halvtimme till meditation eller andningsövningar med händerna i någon av ICKE elementens (alla elementens) fantastiska mudror.

Eller varför inte prova alla tre?….

Nästa gång blir en EXTRA DEL om de chakror vi har utanför kroppen. Kanske vi kan komma i kontakt med dessa ? Kanske i meditation och med vissa mudror?

Superintressant!

Välkommen tillbaka här till bloggen om ca 3 veckor.

Då är vi efter Påsk 2023! GLAD PÅSK!

Fortsättning följer…med en del till.

Jag bjuder in dig till nytt workshop!

Mudrornas kraft del 1

Ni som läser mina blogginlägg, ni vet att jag är extremt fascinerad och intresserad av mudror, särskilt hasta mudror, handpositioner inom yoga.

Har samlat på mig lite kunskap och erfarenhet som jag mer än gärna delar med mig LIVE, i form av 2 st WORKSHOPS nu under våren.

Del 1 hölls nu 24 mars kl 18-20 och som vanligt på fina fina shalan i Linnéstaden: Soulyoga!

Del 2 kommer i maj, mer info kommer närmare den tidpunkten (19 maj).

KOLLA IN DENNA BILD!…..Ja, precis! Här initieras en ”lärjunge” av en ”mästare” eller ”högsta präst” inom Maya kulturen (ca 2000 är sedan!) i Guatemala (!) långt ifrån Indien eller hur?…med en gest som är Apana mudra!!! Mudran som ”sammanfogar luft och Akasha, rymd för att rena människan i kropp, sinne och ande”…..Wow….säger jag!

Traditionen med mudror har ju fortsatt in i dagens moderna yoga värld…..

Hur ser de ut idag?

När och hur används de idag?

Har de effekt?

Välkommen till workshopen, då får du reda på allt detta ☺

Som vanligt, bokar du på Soulyogans hemsida, i deras bokningssytem:

https://soulyoga.touchupbooking.com/sv/courses

♥ ♥ ♥

Handpositioner (mudror) vad är de bra för?

Del 6

Välkommen tillbaka i mudrornas värd! Vi hade de senaste inläggen kring annat superaktuellt som jag brukar sprida också via bloggen: om lymfyogan om lymfmassage…men nu är vi igen i gammalt spår ☺!

I denna del tar vi några mudror för pannchakrat (det tredje ögat) och sinnets element

För att påminna dig lite om hurpass viktigt är att händerna är uppvärmda…se i del 1 eller 2 hur du värmer upp händerna.VIKTIGT! ☺

När dina händer är uppvärmda så tar vi 3 st fantastiskta mudror för sinnets element och för balansering i pannchakrat, mest känd som det tredje ögat (Ajna på sanskrit).

Som vanligt… det finns andra mudror också, mer ovanliga eller mer avanserade som förknippas med det tredje ögat. Jag valde dessa 3 nedan, eftersom jag tycker om dem och använder dem själv.

Vi har lärt oss lite om de 5 elementen inom Ayurvedisk/yogisk synsätt i del 2 och fram till halschakrat kunde vi se hur dessa 5 element har sina motsvarigheter i varje finger och tumme. Nu har vi kommit till kroppens energisystem med energicentra i huvudet, starkt bundna till två hormonreglerande centa i hjärnan: tallkottskörteln (det tredje ögats koppling) och hypofysen (kronchakrans koppling).

Jag kommer – superkort – att presentera dessa körtlar också vid resp. chakra.

Här alltså om det tredje ögat och körteln som kopplas till den är tallkottskörteln (pineal gland).

Du kan säkert läsa jättemycket om denna körtel, från sakligt-torrt medicinskt litteratur och forskning till mer eller mindre utsvävande fantastiska beskrivningar i alternativa kretsar eller new-age eller ”secret archeology”- kretsar.

Jag ska försöka hålla mig lite i både öst och väst.

Som brukligt – sanningen ligger mittemellan eller i båda.

Den Ayurvediska samt österländska flätar jag in i mudrornas presenatation ☺

Då hoppar vi in direkt i sinnets mudror och kopplingen till det tredje ögat (ajna chakra).

Dessa mudror ökar balansen i hela kroppen, lite som en sambandscentral…ökar fokus, koncentration, inre styrka; främjar intuition, intelligens och insikt. Synkroniserar sinne och kropp, erfarenhet och visdom. Här stärks och förfinas all integration med nedre chakror, särskilt de som ”mognade” och balanserades i Hjärtchakrat.

Ni minns…Hjärtschakrat är den stora mötesplatsen och utgångspunkten till ”hissen uppåt” mot andlig utveckling, mot just Ajna och slutligen Kronchakrat.

Vi vet nu att de 2 högre chakran (i huvudet) kommuniserar intensivt neråt till Hjärtchakrat, till den ”stora möteslpatsen”. Hit ”kommer” de nedre chakrornas essens under vår utveckling, genom karmiska läxor och mognad i jaget och i själen och vidare förfinats med kärlek, medkänsla, empati, osv. i hjärtat. NU kan vi ”åka uppåt” mot upplysning – som gamla visa män, rishis, uttryckte det en gång länge sedan.

Resan är detsamma, oavsett om det skedde för 5000 år sedan eller sker idag. Det är bara omvärlden, den stora scenen där vi själva spelar och varifrån vi ska lära oss, utvecklas och samla erfarenheter som är väsenskilt annorlunda nu i vår tid. Tänk bara på vad skulle en rishi säga, uppleva om du skulle visa honom en mobiltelefon…och försöka förklara vad den gör ☺….ojojoj!

Det tredje ögat är insikternas, intuitionens, vishetens kraftchakra!

De mudror man använder för det tredje ögat är mest för meditation, men vissa andningsövningar och vissa yogatekniker (kriyas) använder sig också av dem, i syfte att öppna eller enegimässigt balansera det tredje ögat.

Rent fysiskt kan man placera tredje ögat en aning innaför pannbenen och mellan ögonbrynen någon cm högre upp mot pannan. Här finns inga nervflätor (plexa) som vid de 5 nedersta chakrans fysiska positioner i kroppen. Detta center förknippas med tallkottskörteln (pineal gland på engelska).

I västerländsk medicin och i västerländsk kunskapslexikon för alla är denna körtel bara för att reglera dygnsrytm…Såhär står det i Wikipedia idag (febr 2023):

Tallkottkörteln eller epifysen (latin corpus pineale) är en endokrin körtel i hjärnan. Epifysen producerar hormonet melatonin, som bidrar till regleringen av kroppens dygnsrytm. Den konformade körteln väger 0,1–0,2 gram och utgör en utväxt stor som en halv ärta på mellanhjärnans tak, belägen vid bakre kanten av tredje ventrikeln.” Hithörande foto:

När man vänder sig till andra vetenskaper (inte minst fornegyptiska! eller till arkeolgiska fynd) samt österländsk medicin plötsligt kan man ta del av helt andra betydelser, förklaringar och syften för denna körtel!

Här är några bilder som illustrerar vår fascination kring tredje ögat:

Horus öga (wedjat) i gamla Egypten, var en symbol för skydd och healing. Helst under en upplyst farao eller kung. Symboliskt kan man tolka den som förknippad med både epifysen och hypofysen i hjärnan, de 2 närliggande platser förknippade med det tredje ögat och kronchakrat, platsen där den uppstigande Kundalini (ormen till höger i bilden, representerar de nedersta 5 chakror och deras uppstigning) ”får sina vingar” i mötet i det tredje ögat, med frihetens symbol falken (vänster i bilden). Falken ofta symboliserar gudomen Horus.

Men både gudar och människor har ju två ögon! Jo, Horus två ögon blev gradvis urskiljda som Horus månöga (vänster öga) och RAs solöga (höger öga).

Men självfallet, detta är kontroversiellt och olika skolor och arkeologer har olika teorier och tolkningar.

Alltså…som vanligt: tolka som du vill, helt enkelt ☺!

I både Hinduistisk elle Buddhistisk tradition är det tredje ögat dominerande och högst levande som symbol och praxis. Syns överallt både i religion och i vardagsliv:

När traditionerna förändras förändras också innebörden av det tredje ögat.

Här är några av de vanliga gamla och nya begreppen om det tredje ögat inom hinduismen och buddhismen.

(1) Lord Shivas tredje öga av andlig visdom och kunskap (hinduism)

Lord Shiva, förstöraren och återställaren, är en av de mest komplexa hinduiska gudarna. De olika symbolerna som omger honom beskriver gudomens egenskaper och krafter. Herren är också känd som Tryambaka Deva, eftersom han ofta avbildas som att han har tre ögon. De hängivna betraktar hans högra öga som solen och det vänstra ögat som månen. Det tredje ögat är ögat av andlig visdom och kunskap. Man tror att han använder det tredje ögat för att se bortom det skenbara och skydda de goda från de onda. All ondska och okunskap försvinner när det tredje ögat öppnas.

Hinduer tror att den fysiska världen kommer att förstöras om Shiva öppnar sitt tredje öga.

(2) Lord Buddhas tredje öga av högre medvetande (buddhism)

I buddhismen hänvisar det tredje ögat till medvetandets öga, som ber anhängare att se världen bortom deras fysiska ögon. Det råder människor att se världen med sina sinnen.

(3) Moderna begrepp om det tredje ögat inom hinduismen och buddhismen

Enligt modern andlighet är det tredje ögat en symbol för upplysning. Det kallas ofta för ”gyananakashu”, (kunskapens öga). I indisk och östasiatisk ikonografi är det tredje ögat ”Ajna-chakrat” eller det sjätte chakrat. Det är också känt som brynchakrat eller bryncentrum.

Det tredje ögat, eller ”Visdomens öga”, eller, i buddhismen, urna, betecknas med en prick eller märke på pannan som symbol av Shivas eller Buddhas gudaögon.

I vissa österländska och västerländska andliga traditioner är det tredje ögat porten som leder anhängarna inåt till inre världar och platsen av högre medvetande. I det nya konceptet symboliserar det tredje ögat ett tillstånd av upplysning.

Ock så finns en del annan tro, symbolik som förknippar det tredje ögat med ”det allseende ögat” i denna materiella värld. Här används ofta som symbol i härskarnas, maktens tjänst, sekter, slutna sällskap, olika grupper, mer eller mindre skygga eller mystiska har använt och använder det allsende ögat även idag. Vi hittar den från dollarsedeln (ögat överst på pyramiden) – frimyrarnas symbol) till olika ockulta sammanhang, överallt. Här är en stiliserad bild för detta:

Jag stannar här nu! Vi skall ju fördjupa oss i mudror och inget annat, men jag tyckte att det var viktigt att inse tredje ögats enorma betydelse historiskt och inte minst användningen idag!

Pannchakrats, tredje ögats färg är indigo/lila.

Sinnets element förknippas med hela handflatan.

Handflatans position samt fingrarnas position i relation till handflatan är av stor betydelse i mudrorna här. Handflatan och fingrarna är ihopkopplade precis som de fem elementen och sinnet är sammankopplade. Handling, medvetande och sinnerna hänger ihop.

Sinnet existerar borton alla element och de sinnena som är kopplade/uttrycks via dessa element.

Sinnet kallas chitta (eller citta) på sanskrit och det är ordet för medvetande.

Medvetandet i sin tur omfattar intelligensen, känslorna, tankarna, drömmarna, minnena i både det medvetna och omedvetna.

När sinnet störs, är tankar, känslor, mm, i rörelse, då täcks en slöja (läggs en dimma) över sinnet och vi kan inte se livet träda fram i sin helhet, i sin sanning.

Nu är vi inne på den innersta inom yogafilosofin: vad är yoga?…formulerad av Patanjali för ca 1 700 år sedan såhär:

Ur: Science of yoga, av Taimni.

Alltså yoga är metoden att stilla sinnet (kort formulerat av mig här). Ofta översätts slarvigt som att ”man ska stoppa tankarna.” Helt fel! Försök att stoppa tankarna leder till mycket missförstånd och lidande och effekten blir det motsatta.

Citta (eller chitta) är sinnet, som ni ser i texten ☺.

Denna ursprungliga beskrivning har inte så mycket att göra med dagens kroppfixerade, akrobatiska, fysiska yogautövandet i väst, eller hur…hahaha !

Men har däremot allt att göra med de yogastilar, kryias, pass, mm, som har inbakat i sina program och erbjudanden en stor del ”stillandet av kropp och sinne”, ihop med utövandet av milda enka yogaövningar under parasympatisk nervpåslag (lugn och ro, ej sympatisk, stressande för kropp och själ), samt har en stor/dominerande del djupavslappning och meditation. ♥

Men du är fri alla att välja det yoga som passar just dig bäst! Fysiskt eller meditativt eller olika kombinationer.

Fysiologiskt förknippas sinneselementet med ögon, öron, näsa och området kring skallbasen.

Känslomässigt styr sinnetselementet balans på alla plan i vårt liv, eftersom intuition förstärks och insikt, klokhet, vishet dominerar när detta element är harmoniskt.

Inom vår mognadsprocess till vuxna (kanske älder?) människor och när det tredje ögatat är öppnat och i balans förbättras i princip allt inom oss och följaktligen utåt i vårt liv också. Detta leder till att vi bromsar in, ger tid till relexion, värdesätter djup meditation mer, ökar vår förmåga att förstå kunskap bortom det ytliga (skrivna, talade, mm från den materiella världen).

När du jobbar med dessa mudror upptäcker du efter ett tag att det är mycket lättare att övervinna hinder i livet, beslutsförmågan stärks, rädsla motverkas och lugn skapas i ett överaktivt(erat) sinne.

Mudrorna

När man jobbar med handflatorna i fokus påverkas såväl det tredje ögat (sinnet) men även Kronchakrat som är porten borton sinnet. Alltså för båda chakror är handflatan centralt.

Här i denna blogginlägg tar jag som vanligt sedan tidigare 3 mudror – de mest kända kanske-, men de är också mina favoriter ☺.

En av de har vi redan fördjupat oss i och jag hänvisar till Blogginlägget om Lucia…och om mudran beskriven där. Bläddra gärna tillbaks 3 inlägg och läs om den! Jag kommer alltså inte repetera igen beskrivningen om:

Anjali mudra…eller mudra namaskar som den heter.

Däremot tar vi här 2 andra superfina mudror för det tredje ögat:

Ajna Mudra

när denna mudra är i balans då ser vi klart!

Denna mudra är den viktigaste mudran för det tredje ögat.

Vid långsiktig användning hjälper den att se mönster i våra liv för vad de egentligen är (bakom sinnenas slöja).

Använd mudran särskilt flitigt när du vill ”se” djupare och bakom skeenden eller när du vill planera för framtiden.

Gör handpositionen såhär:

Sätt dig i valfri ställning eller på stol. Du kan stå eller ligga ner på rygg också om du vill. Bara du är orörlig, stilla. Gör INTE mudran när du går eller äter, osv!

* Lyft vänster hand framför ansiktet

* Vik alla fingrar på vänster hand in mot handflatan så att en lös (mjuk) knutnäve bildas, tummen utanför. Sträck upp pekfingret.

* lägg höger hand runt det utsträckta pekfingret och tryck lätt med höger tumme på pekfingernagelns hus. (Vänster tummen kan vara innanför höger handflata eller utanför som i bilden ovan).

Håll positionen i 1-2 minuter, kan upprepas flera ggr per dag med lite längre tidsintervall.

När vänster pekfinger stimuleras på detta sättet aktiverar du högra hjärnhalvan och i och med det aktiverar du vägledningen för de mest sanna beslut för ditt liv.

Att du använder båda händerna ihop bidrar detta till att balansera olika synvinklar tillgängliga för dig inför ett beslut av något slag.

Du kan med stor fördel blunda under tiden och upprepa inom dig mantrat för Ajna chakra: OM.

OBS! Du använder klart bokstäverna O och M och inte AUM eller liknande.

AUM är en annan mantra! ☺ Används på helt annat sätt och med andra syften…

Ganesha mudra

för mod, styrka, självförtroende och avlägsnande av hinder.

Ganesha, eller elefantguden är en omtyckt gudom både i öst och i väst. Han symboliserar energin som avlägsnar problem och hinder i våra liv. Hans mål att vi ska bli starkare fysiskt, mentalt och känslomässigt. Sympatisk Gud- med andra ord! ☺

Med Ganesha mudras hjälp bygger du upp självförtroende, vilja, mod, men också fördjupar medkänsla och respekt mot andra, särskilt i svåra stunder eller situationer. Det sägs stärka hjärtchakrat också.

Ganesha mudran har stor påverkan på venerna och på luftstrupen, används ofta i kryias (övningar) där immunförsvar, andning, öppning av bröstkorg, osv, skall främjas.

Här är en bild som Ganesha mudran som kan göras åt olika håll med händerna, här gör jag mudran med VÄNSTER handflatan uppåtvänd. Instruktionen nedaför bilden beskriver handpositionen tvärtom, men det är helt rätt vilket som:

Gör mudran såhär:

Sätt dig i valfri ställning eller stå upp eller var liggande.

Händerna har olika positioner:

* HÖGER HANDFLATAN vänder du uppåt framför din navel, bröstkorg eller har de liggande i knäna. Böj lätt på fingrarna.

* VÄNSTER HANDFLATAN vänd neråt, lägg över den högra och haka ihop fingrarna.

Håll mudran så länge det känns bekvämt, var orörlig.

Upprepa vid behov, gärna inför tuffa situationer, jobbiga möten, osv.

I vissa kryias används denna mudra dynamiskt också, dvs du håller kraftigt ihop fingrarna framför hjärtat (som i bilden nedan) och försöker dra isär händerna åt motsatt håll och under tiden håller andan. Sedan andas du ut och slappnar av fast håller mjukt mudran och armarna i position. Andas in och upprepa ”draget” igen under tiden du håller andan en stund. Detta kan repeteras under flera minuter. Övningen heter ”Björngreppet” i MediYogan.

När du hakar ihop fingrarna förs de 5 elementen samman och förenas med sinnet (i handflatorna). Detta ger styrka och beslutsamhet.

♥ ♥ ♥

Jag bjuder in dig i slutet här att prova dessa mudror !

Värm upp händerna lite först och dedikera en halvtimme till meditation eller andningsövningar med händerna i någon av sinnets/tredje ögats fantastiska mudror. Eller varför inte prova alla tre?….

I nästa och sista del om mudror förknippade med elementen och chakrasystemet i vår kropp tar jag upp 3 mudror med fokus fortfarande på sinnet som element fast nu med kronchakrat, porten till universum.

Välkommen tillbaka här till bloggen om ca 3 veckor.

Då är vi mitt i mars 2023!

Fortsättning följer…

Ännu ett erbjudande! Nu om LYMFMASSAGE!

Efter en fantastisk uppstart med lymfyogan på det fina Soulyoga där jag numera finns varannan söndag kväll med en härlig 1,5 timmars klass, kommer här en till uppstart!

Även min lilla verksamhet med lymfmassage har flyttats över till Soulyoga där just nu har vi avslutat inredningen av ett terapirum! YES!

Nu kan jag erbjuda dig en härlig, härlig, mjuk massageform som sätter igång ditt lymfsystem och med det boostar immunförsvaret, kroppens rening och metabolism.

ALLT funkar när ”avloppsreningen” funkar! Eller hur ?

Dessutom har jag en specialare för dig som kommer under februari och mars! Jajamän, uppstartsrabatter tackar man inte nej till. ☺ Kolla här:

Kommer du in i bokningssystemet nämnt här ovan, hittar du mina tider på måndag eftermidagar under Resursbokning (vänstra rullgardinen i bokningen).

Vill du läsa mer om dessa behandlingar? tryck på ”Behandlingar” och då kommer du till beskrivningarna för både mina behandlingar och min kollegas behandlingar med Kraniosakral terapi!

♥ ♥ ♥

Välkommen!

Extra erbjudande och UNIK tillfälle!

Lymfhälsan

– workshop om lymfsystemet och hur kan du underhålla det –

Lite teori och mycket övning !

Lymfsystemet kallas ofta ”det bortglömda systemet” trots att det är en jätteviktig del av kroppens cirkulation, ett ”dottersystem” till blodcirkulationen. Men lymfsystemet är så mycket mer än så: det tillhör ditt immunförsvar och är både kroppens avlopp- och reningssystem. Samt ombesörjer en särskild transportsträcka för fett i matsmältningen.

* Men vad vet du om lymfsystemet, dess samverkan med andra system i kroppen?

* Hur kan lymfsystemet underhållas och stödjas för just din kropp och din hälsa?

* Vilka enkla yogiska tekniker finns tillgängliga för oss alla att jobba med lymfan?

* Vad kan kosten bidra med?

* Har betydelse hur du tränar för övrigt?

* Ålder, tidigare sjukdomar, operationer, osv….hur gör vi då för att stödja lymfan?

* Hjärnans eget lymfsystem heter ”det glymfatiska systemet”, vad är det och hur kan vi jobba för att underhålla det och kanske förebygga en del sjukdomar?

Vi dyker ner i dessa frågor och du kanske får en och annan aha-upplevelse…☺ ?

Workshopen avslutas med en lång och härlig egen lymfdränage (ca 45 min) när du lär dig egenmassage. Ansiksdränage ingår i detta. Skillnaden mellan ansiktsmassage med Gua Sha och lymfdränage förklaras.

Lymfdränagen avslutas med en andningsmeditation eller Nidra (beroende på tid), eftersom vila och djupandning direkt efter en lymfdränage förstärker effekten.

Handouts får du också (att komma ihåg all spännande info du fick ta del av) ☺

Välkommen !

Workshopen om LYMFHÄLSAN bokar du i länken nedanför.

Som du vid det här laget redan vet… är jag dipl. Lymfmassör (med vidare fördjupning för rehab/postoperativ lymfdränage) och är också lymfyogalärare på Soulyoga. Kombinerar gärna i unika klasser dessa kunskaper och lite till från mina andra yogastilar och erfarenheter 🙂.

Japp! Du får något riktigt genuint speciellt om du kommer hos mig. Prova!

LYMFYOGA klasser har jag också på Soulyoga varannan söndag under VT23. För info och bokningar klicka här, då kommer du direkt till bokningstjänsten:

https://soulyoga.touchupbooking.com/sv/courses

Handpositioner (mudror) vad är de bra för?

Del 5

I denna del tar vi några mudror för halschakrat och eterelementet

För att påminna dig lite om hurpass viktigt är att händerna är uppvärmda…se i del 1 eller 2 hur du värmer upp händerna.VIKTIGT! ☺

När dina händer är uppvärmda så tar vi 3 st fantastiskta mudror för eterelementet och för balansering i halschakrat. Nämner direkt här att det finns andra mudror också, mer ovanliga eller mer avanserade, som förknippas med eterelementet. Jag valde dessa 3 nedan, eftersom jag tycker om dem och använder dem själv.

Vi har lärt oss lite om de 5 elementen inom Ayurvedisk/yogisk synsätt i del 2.

Självfallet, superenkelt och utan att komplicera med Ayurvedans doshor eller tattvas (överkurs).

Fokus är på grundförståensen av mudrorna här och det praktiska: hur man gör.

Då hoppar vi in direkt i

eterelementets mudror och kopplingen till halschakrat (vishudhachakra).

Dessa mudror ökar glädje (lätthet och skratt), ökar koncentration, minne, självförtroende, främjar förmågan att lyssna och förfinar kommunikation (utåt och inåt) samt förbättrar intuition och känslan av frid. Reducerar tankespriddhet, yrsel och känslan av ensamhet. Lugnar sinnet och hjälper oss att överge negativitet, dåliga beteendemönster och hjälper i att koncentrera energin mot det syfte vi har valt – om vi har bestämt oss att göra förändringen (dvs i samklang med både Solar plexus och Hjärtchakran!).

Halschakrat är kreativitetens och kommunikationens kraftchakra!

I halschakrat förfinas avsevärt de kreativa, dock mer grövre impulser som härstammar i sakral chakrat.

Eterelementets mudror är också jättebra komplement till meditation, andningsövningar och vissa yogatekniker (kriyas) eller övningar.

Inom retorik och inom sång konster finns ju många kända övningar mär man ”värmer upp” förfinar kommunikationen genom rösten. Här hjälper till dessa mudror extra bra.

Rent fysiskt kan man placera halschakrat i halsen, där nervflätor som har sin ursprung i ryggradens (nackens) nervbanor (pharyngeal plexus) och övre delen av lungornas nervbanor (brachial plexus) samlas.

Apropå olika nervplexagenom modern fysiologi kan vi se idag att de hittills mystiska ”chakras” väl överenstämmer med de 5 stora nervknotor (ganglier) som utgår från ryggraden, samt 2 centrala körtlar i hjärnan. Se mer ingående om detta i del 3 i blogginlägget. Där försökte jag mig på en ritad bild också att illustrera de olika plexa och motsvarigheterna i de olika österländska system med chakras.

Alltså: Halsens och en del av lungornas plexa hör till HALSchakrat.

Färgen azurblå (eller ljusblå) förknippas med denna chakra.

Elementet eter (rymd) på sanskrit kallas akasha

och betyder rymden i alla dess manifestationer och betydelser: utrymme (slutet eller öppet), himmel, tomrum eller gränslös rymd.

Akasha är kärlen som rymmer alla andra element.

Akasha är INTE TOM, så ordet ”tomrum” som så ofta och enligt mig felaktigt används i olika guidade meditationer eller översatta dito är inte rätt. Akasha, rymd, eter är allt annat än tom! Det innehåller allt, ofta kallas även ”fältet” eller ”kvantfältet” där allt finns samtidigt, tidlöst. I många new-age läror hit kopplas vi upp i djup-djup meditation, eller när vi vill se in i vår karma för att förverkliga oss själva, våra innersta uppriktiga och osjälviska önskan (s.k. sankapla i yogisk mening) placerar vi här. Det finns faktiskt en mudra som heter så också för denna ändamål ☺, se nedan bland mudrorna!

Eterelementet förknippas med inre frid, självförverkligande, kreativitet, kommunikation (både ljudbaserad utåt och tyst inåt!).

Eterelementet förknippas med långfingret, som i olika mudror har syftet att förstärka förbindensen med akasha.

Fysiologiskt förknippas luftelementet med halsen, munnen, stämbandet, öronen och hörseln.

Känslomässigt styr etern balansen till mer frid, glädje, kreativitet, kommunikation.

Inom vår mognadsprocess till vuxna människor och när halschakrat är öppnat och i balans förbättras vår kommunikationsförmåga (både talandet men framförallt lyssnadet) och vi värdesätter tystnad mer och mer. Detta leder till att vi värdesätter djup meditation mer, ökar vår förmåga att förstå kunskap bortom det ytliga (skrivna, talade, mm från den materiella världen).

Inom yogafilosofin finns ett begrepp som heter udana. Betyder ”luft som flyger uppåt”. Denna lätta rörelse är en subtil energi med säte i halschakrat som gör möjligt för oss att uttrycka oss, konstnärligt och/eller sanningsenligt. När du jobbar med dessa mudror upptäcker du efter ett tag att det är mycket lättare att hitta din egen sanning, ha modet att uttrycka den och ha öppenheten att lyssna in andras sanning på djupare plan.

Alla dessa mudror som hjälper oss att hålla halschakrat öppet hjälper också till att ”ta ner till hjärtat” de idéer, drömmar, osv som kommer från högre chakran (tredje ögat t.ex., men vi kommer till dessa i senare blogginlägg).

Eterelementets mudror har störst effekt när de görs under frivillig tystnad.

Gör du dessa hemma eller på en tyst retreat- superbra! På retreat när alla andra är också tysta är kanske enklast, men långvarig effekt kommer bara med ständig övning och då tysthet hemma är kanske en lyx för många?

Men om du lyckas få till det i din vardag, det är fantastiskt!

När du frivilligt ställer in dig på tystnad märker du hur hektiskt och kaotiskt är din inre miljö!

Att stilla sinnet skall dock ske mild och systematiskt genom att låta kaoset spela ut sig, klinga av… och du väljer ”betraktarens sits”. Helt enkelt observera, konstatera utan värdering och utan att fästa uppmärksamhet på dessa inre brus, tankar som kommer och går, eller distraktioner utifrån….och bara mild föra fokus tillbaka till exempel att betrakta andetag eller blicka in-upp i tredje ögat, osv.

Dessa inre brus minskar förvånande snabbt i styrka, tack och lov!

Du känner väl igen detta…ja, det är den allra första fasen (minuterna) i en meditationssittning ☺…

Här är alltså eterelementets mudror av stor hjälp.

Mudrorna

förknippade med eterelementet och halschakrat och i någon form har långfingret involverat i handpositionerna (nästan alla, men det finns undantag).

Då tittar vi nu på 3 st mudror för halschakrat – de mest kända kanske-, men de är mina favoriter ☺.

Shunya Mudra

jordande som ger stillhet och avskildhet för självreflexion

Mundran hjälper till att få oss ner i stabilitet, rota os, jorda oss och ger en önskan att dra oss tilbaka i stillhet för meditation och självreflexion. Används ocksåvid konkreta fysiska problem med yrsel, hörselsvårigheter, tinnitus, öron- och halsinfektioner samt vid problem med sköldkörteln.

Som vi nu vet från tidigare delar i serien representerar tummen eldens element och används ofta tillsammans med andra fingrar; här genom att trycka ner långfingetoppen mot tumroten. Detta bidrar till att balansera för mycket eter i kroppen; jordar och stabiliserar oss.

Gör handpositionen såhär:

Sätt dig i valfri ställning eller på stol. Du kan stå eller ligga ner på rygg också om du vill. Gör INTE mudran när du går eller äter!

Samma handposition görs med båda händer, separat och samtidigt (här visar jag ena handen).

* Händerna vilar i knäna, handflatorna uppåt (eller bredvid dig om du står eller ligger).

* Vik nu långfingrarna mot handflatornas mitt så att långfingertopparna viks ner mot tumroten på varje hand (avslappnat, behöver ej nå dit eller trycka tumroten!).

* lägg tummarna på översta (eller nästöversta, som jag gör här) leden på långfingrarna och håll lätt tryckt där.

* De andra fingrarna spretar lätt, hålls raka, dock utan ansträngning.

Håll positionen i 4-5 minuter , kan upprepas 2-3 ggr per dag.

DAGLIG STUND AV TYSTNAD kring denna mudraövning rekommenderas (ur Swami Saradanandas bok (se i del 1 om boken).

Med tystnad menas här att du varken pratar, läser (inkl mobiler, läsplattor, mm!), tittar på TV eller lyssnar på musik. Inget som distraherar hörsel och ögon egentligen.

Kanske du sitter då i tyst meditation med ögon stängda eller halvöppna (du tittar ”ofokuserat” med ögonen mot nästippen eller ner framför dig).

OBS! Om du gör mudran BARA med vänster hand, då gör du istället

Nivedana mudra

som förstärker ditt ”inre lyssnande” som är lysnande med medkänsla. Prova denna vid svåra samtal i ditt liv, när du har svårt att lyssna (pga av ilska eller stress).

Sankalpa mudra

för intuition, innovation, kreativitet och kommunikation.

Kallas även ”positionen för intention”.

Sankalpa betyder ungefär: en innerlig, positiv önskan i form av ett starkt beslut som utrustar oss med en positiv bild av handling, situation, sinnesstämning innan vi utför dem.

Alltså en fin innerlig önskan som vi känslomässigt upplever redan nu, som om den är redan uppfylld, redan finns.

Ja…kanske enklast med ett exempel:

Du har idag krämpor här och där i kroppen (eller allvarligare saker) och du önskar dig innerligt och uppriktigt hälsa.

Då formulerar du din sankalpa tyst för dig själv såhär ”Jag ÄR frisk”.

Alltså, en kort formel: ”Jag ÄR…xxx.”.

Om du kan, lägger du på en känsla av att ”vara frisk”, hur det nu känns för dig när du är frisk.

Du har säkert minnen av en sådan tillstånd. Ta fram denna känsla och känn den samtidigt du upprepar din sankalpa.

Att använda Sankalpa mudra med en personlig Sankalpa ger en mer positiv vision av vårt syfte i livet, förbättrar symboliskt tänkande, kreativ uttryck och kommunikation. Hjälper oss förverkliga framtida förhoppningar och drömmar genom att uppleva ”hur de känns” redan nu i nuet. Då öppnar vi upp för att så skall det ske!

Gör såhär:

Sätt dig i valfri ställning eller stå upp eller var liggande.

Händerna har olika positioner:

* HÖGER HAND: lägg tummen mot nagelkanten på ringfingret. Inget tryck, bara låt tummen vila.

* VÄNSTER HAND: för ihop tummen med långfingertoppen (Extra info: denna position gjord likadant med båda händer heter

Akasha mudra!

Bara som information, om du vill göra den någon gång…)

* Armarna vilar bekvämma i famnen, på knän, eller hänger eller ligger brevid/på dig (om du är liggande). Spelar ingen roll var armarna är, bara de vilar bekvämma.

* Håll mundran 4-5 minuter och helst repetera några ggr per dag (repetera din Sankalpa formulering i början av varge övning 3 ggr).

Andas normalt genom näsan.

Förklaring: tummen på ringfingret på höger förstärker jordelementet och ger stabilitet och styrka. Tummen som trycker lätt mot lånfingertoppen balanserar etern i kroppen.

Inre kommunikation, kreativitet förstärks.

Sankalpa förstärks.

Matangi mudra

för att bygga upp mental och fysisk styrka och mod, uppnå harmoni.

Den här handpositionen heter också ” väktaren av visdom, tal, musik, skrivande och konst”, precis de attributer som förknippas med halschakrat., dvs. du förenas med visdomen och kreativa kraften detta chakra ansvarar för i det yogiska filosofin.

Den stärker dig att uppnå harmoni i livet som helhet.

Denna mudra används ofta av samurajer och ninjor i det japanska krigskonsten, eftersom den hjälper att bygga upp mental och fysisk styrka och mod (i japansk krigskonst kallas kuji-kiri = betyder ”de nio huggens väg”).

Gör såhär:

Detta är en stående övning/meditation!

Sätt upprätt (eller i Ardha-chandrasana = knästående halvmåne, se videon nedan).

* Sätt ihop handflatorna framför din bröst och börja fläta ihop dina fingrar – med lillfingrarna först och på så sätt att högra handens lillfinger hamnar nederst. Resten av fingrarna flätar naturligt ihop sig. Helt naturligt hamnar vänster tumme på höger tumme sist. Behåll dem så.

* Nu rätar du ut långfingrarna så att de ligger mot varandra och pekar uppåt.

* Sträck upp armarna raka ovanför huvudet. Handflatorna ligger mot varandra. Alternativt: du kan hålla händerna framför hjärtat (tummar tryckta mot bröstbenen).

Håll händerna i denna position så länge du kan, minst 1-3 min dagligen.

* Knästående halvmåne (Ardha chandrasana) dock utan Matangi mudran t.ex. visas här:

♥ ♥ ♥

Jag bjuder in dig i slutet här att prova dessa mudror !

Värm upp händerna lite först och dedikera en halvtimme till meditation eller andningsövningar med händerna i någon av eterenelementets fantastiska mudror.

Eller varför inte prova alla tre?….

I nästa del tar jag upp 4 mudror med fokus på sinnet som element och pannchakrat samt kronchakrat som energicentra i kroppen

Välkommen tillbaka här till bloggen om ca 3 veckor. Då är vi i januari 2023!

Fortsättning följer…

Handpositioner (mudror) vad är de bra för?

Extra inlägg Luciadagen!

Detta extra inlägg handlar om en enda mudra som absolut dominerar över hela världen:

ANJALI MUDRA eller Mudra Namaskaar

eller hos oss kallad som Bönemudra eller Hälsningsmudra. På engelska ofta kallad för ”Prayer position” eller ”Salutation mudra”.

Kär mudra har fått många namn under årtusenden….ja, denna mudra är såpass gammal och använd över hela jordklotet.

Hela denna extra blogginlägg i min mudra-tema handlar om en enda handposition som symboliserar ödmjukhet, kärlek, tillgivenhet och respekt för varandra, våra lärare i livet, gudar, högre väsen som i mångas tro och traditions styr, hjälper oss i vår utveckling.

(1) Vi börjar kanske hos oss här i Norden och idag:

Just idag på Lucia dagen

då vi firar ljusets snara återkomst till vårt mörka land…väntans och förändringens tider som nalkas.

Men det har aldrig funnits några givna regler för hur en Lucia ”ska” vara, det är något som har förändrats under århundradenas lopp och skilt sig åt från plats till plats.

Det moderna ”Luciatåget” är knappt 100 år gammalt (först utfördes i Sverige 1927!)

Vi kan läsa extremt mycket om Lucia firandet vid våra breddgrader och därför skriver jag inte mer här…MEN vill bara knyta detta firande, denna dag till en intressant sak, nämligen Anjali mudran, bönepositionen! Den har säkerligen kommit in i Lucia firandet genom den katolska Kristna traditionerna?…eller fanns den tidigare från hedniska tider? Vem vet exakt? Men det finns och används flitigt!

Kolla in dessa 2 bilder….Ibland vi är såpass inne i våra egna traditioner med modern Lucia att vi kanske glömmer t.ex. Lucias handposition.. och dess gamla urspung, eller en gammal ursprung?

Självfallet, använder vi Anjali mudran vid böner och när vi vill innerligt önska oss något mer mondänt…Nästan reflexmässigt flyttar våra handflator ihop, oavsett om vi är religösa eller ej!

Har du lagt märke till det?

Vissa saker har vi i ryggmärgen utan att tänka på vad vi egentligen gör. Mycket lätt hänt detta med händernas rörelser, handpositioner. Kulturellt betingade och i generationer inlärda gester…

Just Anjali mudran är globalt kulturellt inpräntad i oss alla oavsett religion, etnicitet, plats, socialt status, osv.

(2) Inom modern yoga används denna mudra nästan omedvetet och minst 2 gånger vid yogaklasser: vid intoning (start) och uttoning (avslut). Men man kan använda Anjali mudran mycket oftare; som t.ex. vid olika övningar eller vid olika meditationer.

Såhär ser jag ut till exempel vid intoning på ett yogapass, med Anjali mudran ☺:

Såhär ser du säkert miljoner gånger denna mudra i stiliserad bild på olika yoga hemsidor, sociala medier, papperstryck, reklam och annonser…alltså Anjali mudran utnyttjas totalt i kommerciella syften och vi alla känner igen den!

(3) I de stora kulturer i öst (med flertusenåriga hinduiska och buddhistiska traditioner i bagaget) används Ajna mudra eller Namaskaar mudra dagligen många gånger om, eftersom det är hälsningens handposition. I dessa länder skakar man inte hand som i väst, utan för handen i Anjali mudra…fast på olika nivåer beroende på vem man hälsar.

Enkelt uttryckt betyder denna handposition:

”Mitt väsen möter/hälsar ditt väsen”

Och människor emellan normalt hälsar med mudran framför sina hjärtan.

Om du emellertid hälsar en lärare, guru eller högt respekterad person så höjs händerna i mudran framför pannan.

Hälsar du/tilltalar du med bön till en gudom då höjer du händerna ovanför huvudet.

Följande bilder illustrerar detta (inget nytt för oss som har rest/reser mycket i Asien):

Vanlig Namaskaar, var som helst i Asien…
Hälsning på en guru/lärare
(och här hälsar han tillbaks på samma sätt)
Hälsning/bön till en gudom
(här vid en större massceremoni i Indien)

(4) Sist, men inte minst används Anjali mudran extremt flitigt inom danskonsten som denna bild nedan också illustrerar (indisk dans):

Det fins säkert miljoner andra tillfällen i livet, andra sätt, andra syften och användningsområden för denna fantastiska mudra!

Jag återkommer i del 6 (och då med koppling till pannchakrat) till denna mudra . Blogginlägget räknas komma kring Nyår och då fördjupar vi oss igen i Anjali mudran fast på ett annat sätt.

Men tills dess har vi del 5 om ca 2 veckor och om HALSchakrat och eterelementet med dithörande mudror

♥ ♥ ♥

Välkommen tillbaka här till bloggen om ca 3 veckor. Fortsättning följer…

Handpositioner (mudror) vad är de bra för?

Del 4

I denna del tar vi några mudror för hjärtchakrat och luftelementet

För att påminna dig lite om hurpass viktigt är att händerna är uppvärmda…se i del 1 eller 2 hur du värmer upp händerna.VIKTIGT! ☺

När dina händer är uppvärmda så tar vi 3 st fantastiskta mudror för luftelementet och för balansering i hjärtat. Nämner direkt här att det finns andra mudror också, mer ovanliga eller mer avanserade, som förknippas med luftelementet eller utveckling av ”självet” (inte egot)! Jag valde dessa 3 nedan, eftersom jag tycker om dem och använder dem själv.

Vi har lärt oss lite om de 5 elementen inom Ayurvedisk/yogisk synsätt i del 2.

Självfallet, superenkelt och utan att komplicera med Ayurvedans doshor eller tattvas (överkurs).

Fokus är på grundförståensen av mudrorna här och det praktiska: hur man gör.

Då hoppar vi in direkt i

luftelementets mudror och kopplingen till hjärtat och hjärtchakrat (anahata chakra).

Dessa mudror ökar glädje, frihet, reducerar stress och harmoniserar dig i dina relationer med andra och framförallt i relation till dig själv om de utförs korrekt och under längre tid.

De är också jättebra komplement till meditation, andningsövningar och vissa yogatekniker (kriyas) eller övningar.

Rent fysiskt kan man placera hjärtchakrat i och kring hjärtat där hjärtplexus (cardiac plexus) och delar av lungnervernas plexa (bronchial plexus) dominerar i bröstkorgen (alltså där dessa plexa finns med tudentals fina nervgrenar). Dessa är nervflätor som har sin ursprung i ryggradens nervbanor och genomtränger/sammanflätar en nät runt hjärtat och i nedre delen av lungorna.

Apropå olika nervplexagenom modern fysiologi kan vi se idag att de hittills mystiska ”chakras” väl överenstämmer med de 5 stora nervknotor (ganglier) som utgår från ryggraden, samt 2 centrala körtlar i hjärnan. Se mer ingående om detta i förra blogginlägget. Där försökte jag mig på en ritad bild också att illustrera de olika plexa och motsvarigheterna i de olika österländska system med chakras.

Alltså: Hjärtats och en del av lungornas plexa hör till HJÄRTchakrat.Färgen grön (ibland används även rosa) förknippas med denna chakra.

Elementet luft (på sanskrit vayu)

betyder all materia i gasform i den manifesterade världen, inkusive begrepp som luft, ånga, vind. Det är rörelsens absoluta och mer subtila kraft!

Luftelementet förknippas med ständig rörelse, omvandling, med utvigdning och faktiskt även med med torrhet (inom ayurveda).

Inom yogafilosofin är luftelementet raja (önskan att vara i ständig rörelse, ständig omvandling), ett tillstånd där stagnation är omöjlig.

Luftelementet förknippas med pekfingret, fingret som alltid pekar ut riktiningen (rörelsens riktning). Pekar utåt i omvärlden, i nuets dynamiska riktning eller personer i vår omgiving, och när vi vänder fingrarna mot oss pekar vi inåt mot oss själva. Självet, det högre jaget (här är jag) och syftar till att jaget är alltid i rörelse, utveckling. Detta inåtvända pekande bevittnar personlig utveckling, förfining av känslor, tankar och aktioner. Det är INTE EGOT (utåtriktat, det vi visar upp för andra) och jakten på tillfredställelse det handlar om här. Den delen hör till de nedre 3 chakrorna i buken. Nu är vi i sfären för mer förfinade energier, lyft till en högre kvalitet, en plats där genuina möten och omvandlingar sker: i hjärtat!

Egot (de nedre chakran) betyder upplevesen av självet skilt från allt annat i världen.

Egot här i hjärtats höjd börjar suddas ut, de hårda gränserna mellan egot och omvärlden (inklusive andra människor, andra varelser) börjar bli porösa, genomsläpliga och vi utvecklar medkänsla, villkorslös kärlek när vi lyfter in omvärlden och relationer i hjärtcentrat.

Fysiologiskt förknippas luftelementet med andningen, cirkulationen, armar och händer.

Känslomässigt styr luften balansen till mer frihet, glädje, förlåtelse, medkänsla och genuin kärlek, nu utvidgad till mer än ”klanen, familjen”, de direkt närstående, osv.

Inom vår mognadsprocess till vuxna människor hjälper alltså hjärtchakrat och luftelementet med att integrera och harmonisera de mer basala egenskaperna grundade i de 3 nedre chakran: rotchakrans/jordens trygghet, stabilitet; sakralchakrans/vattnets rörelse att släppa taget, gå vidare, skapa och solarplexus/eldens vilkestyrka, självkänsla och ambition.

Men hjärtat är en mötesplats!

Högre element och högre chakrans egenskaper stiger ner hit, där de möts med de 3 nedre dito och en verkligt storartad omdaning, gjutning sker och en andlig, magisk evolution blir möjligt i människas liv. Här i hjärtat blir kol till diamant!

Så superviktigt är nu att vi hittar balansen, öppnar upp och jobbar aktivt med luftens och hjärtats esoteriska energier! ☺

Men ”lagom är bäst” här också och överdriven forcerad utveckling brukar slå bakut.

Obalanser här kan orsaka kronisk sömnlöshet, olika psykiska problem och problem med nervsystemet, yrsel, sorg eller förlamning mentalt och känslomässigt.

Ordspråket ”Skynda lagom” är kanske bäst?….och inte så dumt att först känna till våra personliga och unika svagheter och styrkor i våra nedersta chakror… Vad är det som lyfts upp till hjärtat egentligen?

Mudrorna

förknippade med luftelementet och hjärtchakrat styr och balanserar alltså glädje-sorg, frihet eller olika beoenden/slaveri, stress-ro, men också förmågan att förlåta, älska djupt, villkorslöst och utveckla medkänsla i relationer med omvärlden och med oss själva.

Kanske viktigast av allt denna pekfinger som riktas mot oss själva…in mot platsen där i första hand dessa egenskaper skall kultiveras, mogna.

Då tittar vi nu på 3 st mudror för hjärtat – de mest kända kanske-, men de är definitivt mina favoriter ☺.

Vayu Mudra

för mjuk och vig kropp och tankero.

Mundran hjälper till att återfå fokus och koncentration, men framförallt används vid konkreta fysiska problem med leder/ligament, gasbildning/uppblåshet, yrsel och sömnlöshet.

Bäst effekt nås på lederna i kroppen där rörlighet främjas, stelhet lättas i handleder och fingrar. Mudran bidrar till att stilla smärtor och understödjer läkning av skadade ligament och senor runt våra leder (hand och fotleder).

Som vi nu vet från tidigare delar i serien representerar tummen eldens element och används ofta tillsammans med andra fingrar; här genom att trycka ner pekfingtoppen mot tumroten. Detta bidrar till att eliminera luft ur kroppen, styr energin till leder, senor, ligament och återställer balansen från torrhet-stelhet här mot mjukhet och mer fukt.

Gör handpositionen såhär:

Sätt dig i valfri ställning eller på stol. Samma handposition görs med båda händer, separat.

* Händerna vilar i knäna, handflatorna uppåt.

* Vik nu pekfingrarna mot handflatornas mitt så att pekfingertopparna viks ner mot tumroten på varje hand.

* Tryck med tummarna ner översta (eller nästöversta) leden på pekfingrarna och håll lätt tryck där.

* De andra fingrarna spretar lätt, hålls raka, dock utan ansträngning.

Sitt så i meditation minst 15 minuter 2 ggr per dag.

Vid kronisk smärta håll mudran ca 30 min och 3 ggr per dag. Detta enligt rekommendationer i Swami Saradanandas bok (se i del 1 om boken).

Alltså inte min erfarenhet.

Jag bara njuter av mudrans milda effekt när jag har ont i mina leder.

Då använder jag mudran 2 ggr dagligen under ca 7-10 dagar eller så länge känns lederna ömma.

Vayu mudran används ofta som förstärkande handposition i vissa andningsövningar.

En, mycket känt och riktigt kraftfull är Kapalabhati, så kallad renande andning eller ordagrant översatt från sanskrit: ”skinande skalle”.

Jag går inte in på andningstekniker här, men jag varmt rekommenderar en video här som supertydligt och bra förklarar andningstekniken. Här är länken:

Håller du handpositionen i Vayu mudra förstärks rejällt andningens effekt!

När du avslutar övningen skaka försiktigt händerna vid handlederna och res upp från övningen. OBSERVERA de restriktioner som nämns i videon gällande denna övningsteknik!

Padma mudra

för känslomässig rening, välvilja, uppriktig kommunikation.

Kallas även lotusmudra, eftersom mudran utformas som en lotusblomma som precis öppnar sig.

Padma mudra hjälper dig vid känslomässig rening, att hitta välvilja inom dig, villkorlös kärlek och genuin kommunikation.

Används när man har farit känslomässigt illa (blivit utnyttjad, missförstådd, känner övergivenhet, sorg, ensamhet). Den gör dig öppen för hjärtchakrans läkande energi, att kunna älska igen villkorslöst och kunna kommunisera uppriktigt.

Symboliken i mudran är en ny öppning, lotusblomman som höjer sig över lerig, grumlig vatten och slår ut sig i sin prakt, precis som hjärtchakrat öppnar upp sig.

Gör såhär:

Sätt dig i valfri stälning och sätt ihop handflatorna i bönepositionen framför hjärtat (tumme mot bröstbenet, fingrarna raka och ihop). Alltså Padma mudra är en gemensam mudra för båda händer och startar med Anjali mudran (bönemudran).

* Börja nu med att långsamt böja fingrarna -inkl tummen- vid knogarna samtidigt som du håller ihop både nedre delen av handflatorna och fingerblommorna (första bilden ovan). Du kan vara kvar här en stund och andas…

* Sedan fortsätter du att ”öppna lotusblomman” genom att ha lillfingrar och tummar vara ihop medan du långsamt sträcker ut mer och mer de andra fingrarna (andra bilden ovan)

* Håll mundran så medan du andas långa djupa andetag.

Medan du håller mudran (den öppna lotusen) affirmera gärna inom dig följande:

” jag öppnar mitt hjärta och tar emot…….xxx….jag behöver”

Här xxx är det du genuint och innerligt önskar. Kan vara inspiration, kärlek, förlåtelse, osv.

Något positivt, upplyftande som behövs just nu i ditt liv.

Ksepana mudra

förstärker din andning och din förmåga att släppa allt du inte behöver.

Den här handpositionen heter också utthara-bodhi, dvs ”det buddhistiska sigillet för andlig upplysning”.

Väldigt använt i olika övningar eller andningstekniker. Kanske du känner igen denna mudra från Sat Kriya eller Ardha chandrasana (stående halvmåne)?

Javisst, luftelementet genom denna mudra gör dig upplyft. Hjälper att släppa taget om alla känslor förknippade med negativitet. Vid längre (och daglig) utövande börjar du känna en viss förändring i ditt humör! Glädjestunderna kommer oftare och oftare, känslan av frihet och glädjen du upplever i naturen, ihop med andra blir starkare.

Rent fysiskt är denna mudra en fantastisk mudra att stärka andningen, särskilt vid utandning och hjälper till att rena ut mer effektivt allt som din kropp inte behöver mer. Förstärker detox om du gör en sådan.

Gör såhär:

Sätt dig i valfri stälning (klippställning eller rakt på en stol rekommenderas!) eller stå upp.

Här börjar vi också i bönepositionen framför hjärtat (tumme mot bröstbenet, fingrarna raka och ihop).

* Börja nu att fläta ihop dina fingrar – omvänt – dvs med lillfingrarna först och på så sätt att högra handens lillfinger hamnar nederst. Resten av fingrarna flätar sig naturligt ihop.

* Helt naturligt hamnar då sist vänster tumme på höger tumme. Behåll dem så – OM DU ÄR KVINNA. Byt tummarnas position – OM DU ÄR MAN.

* Nu rätar du ut pekfingrarna så att de ligger mot varandra och pekat uppåt.

* Handflatorna ligger mot varandra.

* Håll händerna i denna position framför hjärtat (tummar tryckta mot bröstbenen) eller med armarna sträckta rakt upp över huvudet.

Håll händerna här under meditation, minst 5-10 min, helst 20 min eller mer.

Både i Sat Kriya och i Stående halvmåne har du händerna uppsträckta. Tips: vrid armbågarna lätt framåt i utsträckt armposition. Avlastar axlarna, armarna kommer närmare öronen (kan hålla de rakare längre) och även handflatorna hjälps åt att hålla ihop.

MEN, ta stegvist med övningarna och följ instruktionerna fullt ut! Vilan i slutet viktigt t.ex. efter Sat Kriyan!

Mina blogginlägg just nu handlar inte om övningarna, därför hänvisar jag bara till utvalda förklaringsfilmer nedan, sådana jag uppskattar som mkt bra:

* Jättebra video om Sat Kriya (Kundalini yoga style!) hittar du här:

* Övningen stående halvmåne (Ardha chandrasana) t.ex. visas här:

♥ ♥ ♥

Jag bjuder in dig i slutet här att prova dessa mudror !

Värm upp händerna lite först och dedikera en halvtimme till meditation eller andningsövningar med händerna i någon av luftenelementets fantastiska mudror.

Eller varför inte prova alla tre?….

I nästa del tar jag upp 3-4 mudror med fokus på eterelementet och halschakrat.

Välkommen tillbaka här till bloggen om ca 3 veckor. Fortsättning följer…

Handpositioner (mudror) vad är de bra för?

Del 3

I denna del tar vi några mudror för solar plexus och eldelementet

För att påminna dig lite om hurpass viktigt är att händerna är uppvärmda…se i del 1 och 2 hur du värmer upp händerna. VIKTIGT! ☺

När dina händer är uppvärmda så tar vi 3 st fantastiskta mudror (och en variant på en av mudrorna) för eldelementet och för balansering i solrar plexus. Nämner direkt här att det finns minst 10-20 andra mudror också, mer ovanliga eller mer avanserade, som förknippas med vatten och/eller sakrala regionen i kroppen! Jag valde dessa 3 eftersom jag tycker om dom och använder dem själv.

Vi har lärt oss lite om de 5 elementen inom Ayurvedisk/yogisk synsätt i del 2.

Självfallet, superenkelt och utan att komplicera med Ayurvedans doshor eller tattvas (överkurs).

Fokus är på grundförståensen av mudrorna här och det praktiska: hur man gör.

Då hoppar vi in direkt i

eldelementets mudror och kopplingen till solarplexus (manipura) chakra.

De ökar inre styrka och självkänsla om de utförs korrekt och under längre tid.

De är också jättebra komplement till meditation, andningsövningar och vissa asanas vid yogautövningen.

Solar plexus är ett av flera nervflätor som har sin ursprung i ryggradens nervbanor och genomtränger/sammanflätar en nät de delar av inre organ som består av mage, tunn- och tjocktarm, lever och gallblåsa, bukspottkörtel och binjurar.

Apropå olika nervplexagenom modern fysiologi kan vi se idag att de hittills mystiska ”chakras” väl överenstämmer med de 5 stora nervknotor (ganglier) som utgår från ryggraden samt 2 viktiga körtlar i hjärnan. Här ett tafatt försök från min sida att rita av dessa, ber om ursäkt för de ungefärliga markeringen och färgerna som i modern yogisk tradition förknippas med chakrorna (grundplanschen bakom är tagen från Wikipedia Commons och källan är korrekt uppgiven i bildens botten):

Alltså: Sacral plexus med urinblåsan hör till ROTchakrat, Lumbar plexus och Nedre mesenteriska plexus hör till SAKRAL(sexual)chakrat, Övre mesenteriska plexus ihop med magens och gallans/leverns plexa samt vänstra grenen av Vagus nerven hör till SOLAR PLEXUS chakrat. Hjärtats och delar av lungornas plexa hör till HJÄRTchakrat, delar av lungornas och halsens plexa hör till HALSchakrat. Jag ritade in ungefära positionen av de 2 körtlar som hör till TREDJE ÖGAT (tallkottskörteln) och KRONchakrat (hypofysen).

Elementet eld (på sanskrit agni)

betyder energin i kroppen som styr alla former av fysisk, mental och själslig omvandling och utveckling.

Agni egentligen innebär all form av strålning i den manifesterade världen: ljus, värme, magnetism, elektricitet, radioaktivitet. Det är förvandlingens absoluta kraft!

Det är kopplad till solarplexus chakrat (manipura på sanskrit som betyder ”glänsande ädelsten”) och är direkt kopplad även till tummarna på våra händer. Det är en särskild prana (del av livsenergi) som cirkulerar här med uppgift att ombesörja energi- och värmebalansen inom oss.

Fysiologiskt förknippas med metabolismen och energiproductionen ner till cellnivå, främst i matsmältningorganen, men också i muskler och har en särskild koppling till synen.

Känslomässigt styr elden balansen till att ge oss mod och vilja i livet, vid prövningar. Hjälper till att utvecka klokskap, att värdera och överväga saker till genomyänkta beslut i livet. Styr också kontaktens kvalitét mellan känslor och tankar.

Inom vår mognadsprocess till vuxna människor hjälper till att utveckla en rad superviktiga positiva egenskaper som integritet, ärlighet, självkänsla och viljesyrka. När den är i balans alltså! Om vi inte har balans då är vi antingen på de egotrippade, extremt riskbenägna individers stora skala eller på timida, rädda, offertypers lika stora skala.

Så superviktigt att vi har balans i denna chakra, i dessa energier! ☺

Eld är annars en universell symbol för rening genom att ”bränna bort” för gott saker ur våra liv, gå vidare, uppehålla elden att ”brinna för saker” (entusiasm, engagemang, osv). Förknippas med planeten Mars, men även med Solen.

Begreppet ”att bli sedd” är centralt här, i positiv mening: behovet att bli erkänd precis som du genuint är, som unik individ.

Om vi är inte ”sedda” vet vi att det resulterar i frustration som snabbt övergår till ilska som vi riktar utåt (kortsiktigt och ofta explosivt) eller riktar inåt (långsiktigt, mycket destruktivt mot oss själva med ”elden kvävd inåt”).

Mudrorna

Då går vi in nu och tittar på 3 st mudror (och en mudra som variant), mycket kända kanske för många, men de är definitivt mina favoriter ☺.

Agni Mudra

för vitalitet och viljestyrka och självförtroende.

Mundran hjälper till att utjämna värmen i kroppen samtidigt som centrerar din energi och därför är uppskattad vid meditation.

Tummen representerar eldens element och används ofta tillsammans med andra fingrar, men här är tummen frigjord från de övriga fingrarna och betyder att elden verkar fritt, bygger upp och fördelar energin i kroppen.

Eftersom mudran innehåller också din andra hand som håller din hand med tummen upp och alltihopa är placerad i knät (vid sakralchakran) kommer energin, elden att ha en uppåt rörelse, uppåt spridning. Tummen är i princip i höjd med solar plexus chakrat. Ger detta hela dig vitalitet och viljestyrka.

Agni mudran sedd först från ditt/mitt håll, sittandes (fotot). Bilden under
är en ritning av mudran sedd framifrån när händerna vilar i knäet

Gör handpositionen såhär:

Sätt dig i valfri ställning eller på stol. Händerna gör olika positioner, fast gemensam mudra.

* HÖGER hand – knyt näven med tummen upp.

* VÄNSTER hand – alla fingrar tät ihop och med handflatan uppåt. Placera under Höger hand.

Händerna vilar i knät.

Sitt så i meditation min. 20 minuter.

Du kan förstärka effekten genom att använda en affirmation som du formulerar själv och repeterar några gånger. Ett exempel: ”Jag lägger mina negativa egenskaper på förvandlingens brasa”.

En mycket omtyckt variant av Agni mudran är:

Guru mudra (variant av Agni mudra)

för fysisk och känslomässig jämnvikt, stabilitet.

I mudran görs samma handposition men nu med båda händer, separat.

* Du gör ”tumme upp” och de andra fingrar är knytna.

* Placerar händerna på dina lår med tummen upp.

Handpositionen används i indisk dans, då betyder planeten Jupiter, men inom yoga är mycket använt kanske under namnet merudanda mudra.

Meru är det mytomspunna berget i universums centrum och danda betyder stav.

Detta egentligen syftar på ryggraden, kroppens centrala stav…

Guru mudra används med fördel i ögonövningar inom yoga.

T.ex. i övningen när du sitter rakryggad, händerna i Guru mudra och du höjer höger arm till ögonhöjd (rak arm framför dig). Flyttar långsamt armen utåt till höger …och ögonen följer långsamt rörelsen, utan att du vrider huvudet. När du har nått ut såpass i utkanten av synen att du börjat tappa synen på höger tumme flytta armen långsamt tillbaka framför dig, ögonen följer med. Byt nu arm och upprepa åt vänster. Upprepa 3-4 ggr åt båda håll.

Surya mudra

för inspiration, nystart i kropp och sinne, rening.

Kallas även solsigill (solmudra), eftersom Surya är solens namn på sanskrit. Kanske du hörde någon gång en yogaövning som heter Surya namanskar?… Solhälsningen.

Solens ljus och värme (eld) brukar dessutom skingra tungsinthet och lätta hjärtat. Mörkret försvinner från oss.

Regelbunden användning förbättrar matsmältningen och utrensningen, detoxar, bränner fett och sänker kolesterol.

Här är 2 fingrar involverade på varje hand. Du gör samma position på båda händer.

Tummen är eldens element och ringfingret är jordens element.

Tummen trycker ner den nerböjda ringfingret så att ringfingrets topp nuddar lätt vid tummroten.

När tummen trycker ner ringfingret, försvagas jordelementets passivitet och istället ökar kreativitet, inspiration och vilja. På så sätt rensas stillastående orenheter också (detox) och ny energi, aktivitet tänds inom dig med hjälp av nya idéer, inspiration.

Gör såhär:

Sätt dig i valfri stälning med händerna på knät.

* Böj in ringfingrarna att de nuddar tummarnas rot.

* Tryck ner ringfingrarna med tummarna.

* De andra fingrar är utsträckta, fast utan ansträngning (kan vara krokiga, beror på dina fingrars flexibilitet).

Håll positionen i 45 min/dag. (Kan göras i 15 minuters omgångar också.)

variant:

Du kan göra mudran bara med ena handen. Den andra vilar fritt på din knä.

Shankha mudra

för hälsa i matsmältningsorganen och huden. Kyler din ilska.

Den här handpositionen imiterar och symboliserar snäckans utseende, inre spiral (hos oss härmar tarmsystemet).

Shankha betyder snäcka på sanskrit, därifrån kommer namnet ”snäckskalpositionen”.

Lindrar överdriven eld i matsmältningen (för snabb förbränning) och minskar kroppsvärmen förknippad med matens nedbrytningsprocesser. Renar huden.

På en känslomässig plan minskar för mycket het sinnesaktivitet och då t.ex. ilska kyls ner.

Gör såhär:

Sätt dig i valfri stälning med händerna framför solar plexus.

* Lägg höger handens fingrar runt vänster handens tumme.

* Fingrarna på vänster hand är ihop och pekar snett uppåt.

* Rotera höger hand tills tummen pekar uppåt och tummen och vänster långfinger möts lätt.

* Händerna ser ut nu som en snäckskal och för nu upp händerna till bröstbenet i höjd med hjärtat.

Håll händerna här under meditationen, minst 5-10 min, helst 20 min eller mer.

Dhyana mudra

för total balans i meditation.

Heter också meditationspositionen. Både i österlänsk och västerlänsk kultur ser vi detta som dominerande mudra för meditation. Du har säkert sett den i konst som symbol för meditaerande (ofta helgon).

Denna mudra ger inre tystnad, inre styrka och centrering. Det är en signal till sinnet att nu skall det lugnas ner och man träder in i ett meditativt tillstånd.

Det betraktas vara såpass kraftig att den framkallar sinnesro även i de mest stressiga och kaotiska situationer. Prova!

Mudran hjälper till att sitta rakryggad och främjar djupa långsamma andetag (yogisk andning, diafragmaandning, Mediandning, medveten andning….kärt barn har många namn! ☺)

Vid regelbunden användning kan man uppfatta ändringar i mentala förmågor: koncentrationen förbättras, tankarnas malande avtar, stillsamheten kommer.

Bilderna visar händernas position från mig som sitter.
Nedre bilden är överdriven utvriden för att visa tummarnas triangelposition.

Gör såhär:

Sitt i valfri position (inkl på främre delen av en stol).

* lägg båda händerna i knät: höger hand överst, vänster hand under.

* fingarna ihop, utan ansträngning

* Vrid handflatorna uppåt och för ihop tummana så att de möter varandra. Det bildas en triangel.

Allt är lätt och ansträngninslöst. Håll positionen minst 20-30 min under meditationen.

När tummarna möts på detta sättet sluts energicirkulationen och skapas ett oavbrytet flöde inom dig, ett flöde av energi och kreativitet, inspiration. Hjärnhalvorna synkroniseras som leder till mer lugn, balans och holistisk utveckling inom dig.

♥ ♥ ♥

Jag bjuder in dig i slutet här att prova dessa mudror !

Värm upp händerna lite först och dedikera en halvtimme till meditation eller andningsövningar med händerna i någon av vattenelementets fantastiska mudror.

Eller varför inte prova alla tre?….

Nästa del tar upp 3-4 mudror med fokus på luftdelementet och hjärtchakrat.

Välkommen tillbaka här till bloggen om ca 3 veckor. Fortsättning följer…

Handpositioner (mudror) vad är de bra för?

Del 2

I denna del tar vi några mudror för sakralchakrat och vattemelementet

För att påminna dig lite om hurpass viktigt är att händerna är uppvärmda, lägger jag upp här igen:

Handuppvärmningen

Som med allt annat ….förberedelse och förbättrad rörelse i händer och fingrar är inte dumt att ha när man praktiserar hand mudror.

Nedan här är en handplock av uppvärmningövningar jag brukar göra (de är jättebra övningar även om du inte gör mudror, bara försöker ha starka och flexibla händer eller som antireumatiska övningar för äldre).

Jag har numrerat övningarna, men bara för att säga enstaka ord om dem, inte för att det finns någon inbördes ordning i hur du skall utföra dem. Du gör i vilken ordning du vill. Och båda händer.

(1) Gnugga kraftigt fingertopparna och tummens fingerblomma ihop. Typ 1 minut. Uppiggande.

(2) Böj fingrarna (ej tummen) i tur och ordning så att varje finger nuddar sin bas. Hjälp till med den andra handens pekfinger om det behövs. Håll så fingern i några sek och fortsätt efteråt till nästa.

(3) Böj fingrarna lätt och gnid snabbt naglarna på båda händerna mot varandra. Upp till 10 min dagligen, om du vill. För uppvärmning kkanske räcker någon minut. Denna övning gör dig alert.

(4) Ena handens tumme och pekfinger masserar ”simhuden” mellan andra handens fingrar samt tumme-pekfinger. Den maserande tummen är alltid mot handflatan. ! Min per hand. Lindrar stress

(5) Spreta med fingrarna, handflatorna mot ett underlag/vägg/bord/mm. Lätt tryck och släpp. 1 min

(6) Knäpp ihop händerna och vrid handflatorna bort från dig. Håll positionen så länge det känns bra

(7) Handflator, fingrar mot varandra. Lägg lätt tryck på ena handen, böj fingarana där bakåt. Håll 2-3 sek och upprepa med andra handen. Ca 10 ggr.

(8) Andas in – spreta stort med fingrarna. Andas ut – gör en hård knytnäve (tummen inte med). Upprepa 10 ggr på varje hand.

Efter dessa övningar skaka lätt händerna i luften, rotera handleder, låt händer vila någon minut i knät eller bredvid dig.

Då är det dags kanske för en 30-minuters meditation och händerna i en av mudrorna beskrivna här framöver

Nu när händerna är förberedda dyker vi in i mudrornas värld och denna gången tar vi 3 st fantastiskta mudror för vattenelementet och för balansering i sakralchakrat. Nämner direkt här att det finns minst 10-20 andra mudror också, mer ovanliga eller mer avanserade, som förknippas med vatten och/eller sakrala regionen i kroppen! Jag valde dessa 3 eftersom jag tycker om dem och använder dem själv.

Nu lite om elementernas sytem först:

Elementerna och deras inverkan på oss kommer både från den traditionella kinesiska medicinen (TKM) och från Ayurvediska läkekonsten. De är väldigt väldigt lika i synnerhet vid första kontakt/intryck gällande synen, tolkningen, filosofin bakom de 5 elementen som dominerar allt liv, men det finns en del skillnader och de tydligaste är ju själva benämningen (mycket förvirrande för de som är i början av att fördjupa sig, läsa in sig på dessa två system!).

Här nedan har jag sammanställd tydligt skillnaderna (utifrån en superintressant bok som heter: From Ayurveda to Chinese medicine. Ed. Ping-Chung Leung, World Scientific publ., 2016.)

Båda forntida medicinsystemen tror att varje struktur i universum inklusive människokroppen (kroppsdelar, organ, vävnader, celler, etc.), växter, djur och andra ämnen består av fem element.

Interaktion mellan dessa fem element, deras balanserade relationer och föreningar är ansvariga för existensen av detta materialistiska universum. Det fysiologiska tillståndet, det patologiska tillståndet och i slutändan själva behandlingen grundar sig i att alla är beroende av dessa relationer, balanser, homeostasis i femelementteorin. Även om både TKM och Ayurveda anser det femelementteori vara gemensamt i deras koncept och principer, de skiljer sig ändå i en delgrundläggande förklaringar av dessa fem kosmiska element (kanske geografiskt, kulturellt, tidsmässigt betingar?).

Skillnaderna är följande:

Eld, vatten och jord är desamma i båda medicinsystemen. TKM tar trä och metall som två komponenter i de fem elementen medan Ayurveda inkluderar rymd och luft.

Det är mycket gemensamt i konceptet och tillämpningen av femelementteorin i båda de gamla systemen men även många skillnader finns kvar idag. Koncepten är unika och kompletta inom sig själva. ”Det är nödvändigt att studera begreppen separat på sina respektive sätt och senare utvärdera likheter och olikheter.” – skriver alltså den ovan nämnda boken.

Utifrån detta kan man säga att när man pratar om vatten elementet enligt Ayurveda då pratar TKM om Metall elementet.

Men jag håller mig hela vägen till den Ayurvediska vägen i blogginläggen för att inte förvirra ☺.

Om det är något extremt specifikt och annorlunda i dessa system, nämner jag det. Men glöm inte för ett ögonblick att: här är all teori extremt förenklat och betoningen är på det praktiska, på mudrorna själva!

Elementet vatten (på sanskrit jala eller apas) betyder all materia i flytande form och uppfattas som livets källa. Det är kopplad till sakralchakrat (swadhisthana på sanskrit) och styr över våra känslor. Fysiologiskt förknippas med alla våra kroppsvätskor (blod, lymfa, slem, saliv) och styr cirkulationssystemet, lymfsystemet, njurar, urinblåsa.

Vatten är annars en universell symbol för rening, detox, utrensning., flöde, rörelse. Astrologiskt förknippas med månen, månens kraftutövning på vatten (tidsvatten på Jorden), men också på oss som består ju över 60 % av vatten och självfallet påverkas av vattnets, vattenelementets inverkan.

Mudrorna

förknippade för vattenelementet och sakralchakrat styr och balanserar alltså homeostasen, vätskebalansen i kroppen, påverkar de system som är förknippade med elementet vatten (se ovan vilka) samt känslomässigt balanserar stress, sömn, trötthet. Men framför allt starkt påverkar känslan av att släppa taget, samt att vara anpassningsbar, flexibel. Skänker lugn och klarhet och starkt balanserar känslomässiga obalanser.

Då går vi in och tittar på 3 st mudror, mest kända kanske, men de är definitivt mina favoriter ☺.

Varuna Mudra

för vätskebalans och känslomässig stabilitet, stärker blod och lymfa.

OBS: använd inte den om du har vätskesamling/svullnader/ödem i kroppen!

MEN använd den gärna om du är stel i övrigt eller har mentalt/känslomässigt fastnat i saker, osv. Varuna mudran är en s.k. svalkande mudra, härligt att använda ofta under varma sommardagar eller om du har för mycket ”eld” inom dig (t.ex. klimakteriets vallningar, utslag, feber, allergier). Mudran sänker alltså kroppstemperaturen, återställer vätskebalansen och påstås vara bra mot torr hud eller lindra olika hudproblem.

Lillfingret är förknippat med vatten…och när tummens fingerblomma möter lillfingrets dito förstärks vattenelementet i din kropp, så därför ser handpositionen ut sågär:

Samma fingerposition för båda händer. De görs alltså med båda händer likadant och samtidigt.

* Tumme och lillfinger nuddar varandra lätt, resten fingrar avslappnade raka eller lätt böjda, beroende på fina fingrars flexibilitet. Forcera inget.

* Handflatorna vända uppåt, händerna vilar på lår eller i knän.

* Du är sittande i valfritt position, bara ryggen är rak, nacken rak, lätt nacklås (aningen indragen haka att du känner som om du lätt lyfts uppåt vid nackhåret…i fantasin).

* Intentionen (tanke- och känslofokus) lägger du på kopplingen till ren, porlande vatten som sköljer genom dig, renar dig från topp till tå…och du känner djup tacksamhet.

* Andas normalt med långa djupa, lugna andetag. Lika lång in- och utandning. Ingen forcering av andetag!

* Håll ögon stängda, i 3:e ögat om du kan, eller bara stängda.

Efter avslutad övning skaka lätt ut händerna och sitt kvar med några djupa andetag och känn efter!

Använd mudran vid dina meditationer dagligen och återigen: helst mer än 20 min för att utveckla vana och börja känna av effekt.

Mer om fördelar/effekt för Varuna mudran från boken Mudras of India:

Svalkande och lugnande, botar överdriven törst, minskar rynkor och torr hud, ökar den totala smidigheten i kroppen, gynnar senor, ligament och muskler, stärker njurar och urinblåsa, ger näring

och renar blodet och lymfan, förbättrar minnet, tonar könsorganen och hjälper till att läka från trauma relaterade till sexuella övergrepp eller skam runt omkring sexualitet, väcker inre glädje och vitalitet, förbättrar övergripande fysisk skönhet.

Shakti mudra

för din kvinliga kraft och energi, för flexibilitet, och hälsa i fortplantningssytemet.

En mycket kraftfull mudra för kvinnlig energi och balans!

Shakti betyder på sanksrit ” kreativ kraft” eller ”livsenergins gudinna”.

Lite svårt kanske att se på min bild här nedan, men detta är en s.k. ”gemensam-hand mudra”, båda händer förs samman i mudran, helt enkelt.

Används mycket i yoga för att slappna av bäckenbotten, lugna organ och nerver i pelvis.

Hjälper till att rikta och balansera energi (prana) till sakralchakrat och även till rotchakrat.

OBS normalt pekar handen och fingrarna neråt framför din sakralchakra! Alltså inte som i mitt foto! Här försökte jag bara fota själva handpositionen med kameran på stativ…☺.

Lillfingret är förknippat med vatten och ringfingret med jord. När de förenas med lätt tryck och fingrarna pekar neråt styrs energin neråt och vi stabiliseras och släpper ut mot moder Jord allt den energi, känsla vi inte längre är i behov av. Moder Jord tar emot och omvandlar/neutraliserar dessa energier.

Gör handpositionen såhär:

* Tryck lätt lill- och ringfingertopparna mot varandra.

* Vik in tummarna mot handflatorna och fäll dina lång och pekfingrar över dem för att hålla tummarna förseglade. Handleden kan nudda varandra eller vara öppna som i fotot.

* Vänd hela handen neråt, framför din navel (sakralchakra), armarna kan vila lutade lätt mot dina höfter. Om du sitter med korsade ben eller i ”kohuvudpositionen” (Gomukasana) kan armarna vila i knät. Se längre ner hur du gör Gomukasana. Denna mudra görs ofta och med stor behållning just i Gomukasana för maximal effekt.

* Andningen är djup och när du andas in föreställ dig att du drar ner andetaget till områden nedanför naveln. Vänta här enstaka sekunder och på utandningen visualisera att en lätt vattenflöde eller dimma tränger in i sakrala regionen och sköljer bort blockeringar, dina menatala och känslomässiga ”gifter”.

* Intentionen är rening, ny energi, rotning, balans.

* Håll ögon stängda om du kan och efter avslutad övning skaka lätt ut händerna och sitt kvar med några djupa andetag och känn efter!

Använd mudran vid dina meditationer dagligen och återigen: helst mer än 20 min för att utveckla vana och börja känna av effekt.

Nu om att sitta i Gomukasana (kohuvudet):

Med benen i kors på det sättet leds energin kraftigt ner till bäckenbotten. Kombinerad med Shakti mudra intensifieras effekten av mudran och gynnar sakralchakrats balansering.

Här är en bild på hur du sitter med benen i kors.

OBS! Händerna och mudran gör du som beskrivet och visat ovan, inte som i bilden här!

Mer om fördelar/effekt för Shakti mudran från boken Mudras of India:

Lugnar sinnet, slappnar av kroppen, inducerar god sömn, minskar kramper i nedre bukorganen (särskilt användbart för att lindra menstruella kramper), släpper spänningar i bäckenet, bidrar till att läka fysiskt och känslomässigt trauma i samband med oönskat sex och/eller sexuella övergrepp, men också öppnar dörren till mottaglighet och intimitet, fungerar som en kraftfull koppling till den gudomligt feminina, månens rytm, tidvatten och de otaliga andra naturliga cykler.

Yoni mudra

för balans i hjärnhalvor, stabilitet i kropp och sinne, rening.

Yoni betyder på sanskrit sigill, källa, livmoder, vulva, behållare, viloplats, mm.

Denna mudra är också en s.k. ”gemensam-hand mudra”, båda händer förs samman för att forma mudran, helt enkelt.

Denna mudra hjälper till att balansera motsatta men kompletterande enegrier i kroppen, särskilt i hjärnhalvorna. Under meditation stabiliseras kropp och sinne, koncentrationen förbättras och inre fokus skärps.

Denna mudra leder pranan i kroppen, både neråt för rening och uppåt för hälsan. De subtila energiflöderna ner och upp förstärks.

Alla fingrar utom pekfinger och tumme är hopflätade och detta ger starkare koppling mellan höger och vänster hjärnalvor och händernas energibanor.

Pekfingertopparnas riktning riktar och förstärker flödet av renande energi; tummarnas riktning dirigerar energier för förstärkt hälsa.

Gör handpositionen såhär:

* Fläta ihop alla fingrar framför dig händerna i höjd med solar plexus (magen) och sitt någon minut och stabilisera andningen, långa mjuka andetag in och ut.

* Öppna upp nu pekfingrar och tumme och tryck de mot varandra (se bilden nedan) och för händerna mot sakralchakrat (pelvis) med pekfingrarna neråt och tummarna snett uppåt. Det bildas en triengel eller oval form mellan fingrarna (symboliserar din feminina essens, mystiska öppningen till källan, vulvan, ursprunget). Andas långa djupa andetag med ögonen stängda (och fokus i 3:e ögat om du kan) under minst 5 min.

* på en utandning för nu händerna upp till hjärtat med penfingrar uppåt och tumme visande neråt. (Uppåtpekande fingrar här symboliserar din maskulina energihalva, lingam, fallus symbolen). Fortsätt här i 5 min.

* Intentionen är på rening och hälsa, fullständig balans mellan upp-ner, feminin-maskulin, vänster-höger hjärnhalvor.

Handpositionen skall göras växelvis på följande sätt:

Börja med pekfingrarna pekandes neråt framför din sakralchakra eller pelvis. Händerna vilar i knät.

Efter 5 min höj händerna framför hjärtat och nu pekar tummarna ner och pekfingrarna upp. Efter ytterligare 5 min i denna hjärtposition flytta tillbaks händerna i knät med pekfingrarna neråt.

Börja så, men en varv, dvs 10 min.

Öka tiderna långsamt i varje position minut efter minut och gör helaa cykeln varje gång (handen vid pelvis och handen vid hjärtat).

Efter en längre tids övning då din andning är naturligt lugn och stabil och du inte får spänningar mer i bröst och axlar kan du antingen förlänga 5 min till 6, 7, osv…eller repetera feminina-maskulina (yin-yang) cykeln flera gånger om du vill, alltid lika lång tid i dessa två positioner.

Du kan göra mudran avslappnad i valfri sittande position eller stående. Bara du är stabil och rakryggad utan anspänning i kroppen en längre stund.

Mer om fördelar/effekt för Yoni mudran från boken Mudras of India:

Harmoniserar de sexuella och andliga energierna i kroppen, skapar en koppling mellan hjärtat (kärlek) och de sexuella körtlarna (kreativa energi).

♥ ♥ ♥

Jag bjuder in dig i slutet här att prova dessa mudror !

Värm upp händerna lite först och dedikera en halvtimme till meditation eller andningsövningar med händerna i någon av vattenelementets fantastiska mudror. Eller varför inte prova alla tre?….

Nästa del tar upp 3 mudror med fokus på eldelementet och solar plexus chakrat.

Välkommen tillbaka här till bloggen om 2-3 veckor. Fortsättning följer…