Handpositioner (mudror) vad är de bra för?

Del 3

I denna del tar vi några mudror för solar plexus och eldelementet

För att påminna dig lite om hurpass viktigt är att händerna är uppvärmda…se i del 1 och 2 hur du värmer upp händerna. VIKTIGT! ☺

När dina händer är uppvärmda så tar vi 3 st fantastiskta mudror (och en variant på en av mudrorna) för eldelementet och för balansering i solrar plexus. Nämner direkt här att det finns minst 10-20 andra mudror också, mer ovanliga eller mer avanserade, som förknippas med vatten och/eller sakrala regionen i kroppen! Jag valde dessa 3 eftersom jag tycker om dom och använder dem själv.

Vi har lärt oss lite om de 5 elementen inom Ayurvedisk/yogisk synsätt i del 2.

Självfallet, superenkelt och utan att komplicera med Ayurvedans doshor eller tattvas (överkurs).

Fokus är på grundförståensen av mudrorna här och det praktiska: hur man gör.

Då hoppar vi in direkt i

eldelementets mudror och kopplingen till solarplexus (manipura) chakra.

De ökar inre styrka och självkänsla om de utförs korrekt och under längre tid.

De är också jättebra komplement till meditation, andningsövningar och vissa asanas vid yogautövningen.

Solar plexus är ett av flera nervflätor som har sin ursprung i ryggradens nervbanor och genomtränger/sammanflätar en nät de delar av inre organ som består av mage, tunn- och tjocktarm, lever och gallblåsa, bukspottkörtel och binjurar.

Apropå olika nervplexagenom modern fysiologi kan vi se idag att de hittills mystiska ”chakras” väl överenstämmer med de 5 stora nervknotor (ganglier) som utgår från ryggraden samt 2 viktiga körtlar i hjärnan. Här ett tafatt försök från min sida att rita av dessa, ber om ursäkt för de ungefärliga markeringen och färgerna som i modern yogisk tradition förknippas med chakrorna (grundplanschen bakom är tagen från Wikipedia Commons och källan är korrekt uppgiven i bildens botten):

Alltså: Sacral plexus med urinblåsan hör till ROTchakrat, Lumbar plexus och Nedre mesenteriska plexus hör till SAKRAL(sexual)chakrat, Övre mesenteriska plexus ihop med magens och gallans/leverns plexa samt vänstra grenen av Vagus nerven hör till SOLAR PLEXUS chakrat. Hjärtats och delar av lungornas plexa hör till HJÄRTchakrat, delar av lungornas och halsens plexa hör till HALSchakrat. Jag ritade in ungefära positionen av de 2 körtlar som hör till TREDJE ÖGAT (tallkottskörteln) och KRONchakrat (hypofysen).

Elementet eld (på sanskrit agni)

betyder energin i kroppen som styr alla former av fysisk, mental och själslig omvandling och utveckling.

Agni egentligen innebär all form av strålning i den manifesterade världen: ljus, värme, magnetism, elektricitet, radioaktivitet. Det är förvandlingens absoluta kraft!

Det är kopplad till solarplexus chakrat (manipura på sanskrit som betyder ”glänsande ädelsten”) och är direkt kopplad även till tummarna på våra händer. Det är en särskild prana (del av livsenergi) som cirkulerar här med uppgift att ombesörja energi- och värmebalansen inom oss.

Fysiologiskt förknippas med metabolismen och energiproductionen ner till cellnivå, främst i matsmältningorganen, men också i muskler och har en särskild koppling till synen.

Känslomässigt styr elden balansen till att ge oss mod och vilja i livet, vid prövningar. Hjälper till att utvecka klokskap, att värdera och överväga saker till genomyänkta beslut i livet. Styr också kontaktens kvalitét mellan känslor och tankar.

Inom vår mognadsprocess till vuxna människor hjälper till att utveckla en rad superviktiga positiva egenskaper som integritet, ärlighet, självkänsla och viljesyrka. När den är i balans alltså! Om vi inte har balans då är vi antingen på de egotrippade, extremt riskbenägna individers stora skala eller på timida, rädda, offertypers lika stora skala.

Så superviktigt att vi har balans i denna chakra, i dessa energier! ☺

Eld är annars en universell symbol för rening genom att ”bränna bort” för gott saker ur våra liv, gå vidare, uppehålla elden att ”brinna för saker” (entusiasm, engagemang, osv). Förknippas med planeten Mars, men även med Solen.

Begreppet ”att bli sedd” är centralt här, i positiv mening: behovet att bli erkänd precis som du genuint är, som unik individ.

Om vi är inte ”sedda” vet vi att det resulterar i frustration som snabbt övergår till ilska som vi riktar utåt (kortsiktigt och ofta explosivt) eller riktar inåt (långsiktigt, mycket destruktivt mot oss själva med ”elden kvävd inåt”).

Mudrorna

Då går vi in nu och tittar på 3 st mudror (och en mudra som variant), mycket kända kanske för många, men de är definitivt mina favoriter ☺.

Agni Mudra

för vitalitet och viljestyrka och självförtroende.

Mundran hjälper till att utjämna värmen i kroppen samtidigt som centrerar din energi och därför är uppskattad vid meditation.

Tummen representerar eldens element och används ofta tillsammans med andra fingrar, men här är tummen frigjord från de övriga fingrarna och betyder att elden verkar fritt, bygger upp och fördelar energin i kroppen.

Eftersom mudran innehåller också din andra hand som håller din hand med tummen upp och alltihopa är placerad i knät (vid sakralchakran) kommer energin, elden att ha en uppåt rörelse, uppåt spridning. Tummen är i princip i höjd med solar plexus chakrat. Ger detta hela dig vitalitet och viljestyrka.

Agni mudran sedd först från ditt/mitt håll, sittandes (fotot). Bilden under
är en ritning av mudran sedd framifrån när händerna vilar i knäet

Gör handpositionen såhär:

Sätt dig i valfri ställning eller på stol. Händerna gör olika positioner, fast gemensam mudra.

* HÖGER hand – knyt näven med tummen upp.

* VÄNSTER hand – alla fingrar tät ihop och med handflatan uppåt. Placera under Höger hand.

Händerna vilar i knät.

Sitt så i meditation min. 20 minuter.

Du kan förstärka effekten genom att använda en affirmation som du formulerar själv och repeterar några gånger. Ett exempel: ”Jag lägger mina negativa egenskaper på förvandlingens brasa”.

En mycket omtyckt variant av Agni mudran är:

Guru mudra (variant av Agni mudra)

för fysisk och känslomässig jämnvikt, stabilitet.

I mudran görs samma handposition men nu med båda händer, separat.

* Du gör ”tumme upp” och de andra fingrar är knytna.

* Placerar händerna på dina lår med tummen upp.

Handpositionen används i indisk dans, då betyder planeten Jupiter, men inom yoga är mycket använt kanske under namnet merudanda mudra.

Meru är det mytomspunna berget i universums centrum och danda betyder stav.

Detta egentligen syftar på ryggraden, kroppens centrala stav…

Guru mudra används med fördel i ögonövningar inom yoga.

T.ex. i övningen när du sitter rakryggad, händerna i Guru mudra och du höjer höger arm till ögonhöjd (rak arm framför dig). Flyttar långsamt armen utåt till höger …och ögonen följer långsamt rörelsen, utan att du vrider huvudet. När du har nått ut såpass i utkanten av synen att du börjat tappa synen på höger tumme flytta armen långsamt tillbaka framför dig, ögonen följer med. Byt nu arm och upprepa åt vänster. Upprepa 3-4 ggr åt båda håll.

Surya mudra

för inspiration, nystart i kropp och sinne, rening.

Kallas även solsigill (solmudra), eftersom Surya är solens namn på sanskrit. Kanske du hörde någon gång en yogaövning som heter Surya namanskar?… Solhälsningen.

Solens ljus och värme (eld) brukar dessutom skingra tungsinthet och lätta hjärtat. Mörkret försvinner från oss.

Regelbunden användning förbättrar matsmältningen och utrensningen, detoxar, bränner fett och sänker kolesterol.

Här är 2 fingrar involverade på varje hand. Du gör samma position på båda händer.

Tummen är eldens element och ringfingret är jordens element.

Tummen trycker ner den nerböjda ringfingret så att ringfingrets topp nuddar lätt vid tummroten.

När tummen trycker ner ringfingret, försvagas jordelementets passivitet och istället ökar kreativitet, inspiration och vilja. På så sätt rensas stillastående orenheter också (detox) och ny energi, aktivitet tänds inom dig med hjälp av nya idéer, inspiration.

Gör såhär:

Sätt dig i valfri stälning med händerna på knät.

* Böj in ringfingrarna att de nuddar tummarnas rot.

* Tryck ner ringfingrarna med tummarna.

* De andra fingrar är utsträckta, fast utan ansträngning (kan vara krokiga, beror på dina fingrars flexibilitet).

Håll positionen i 45 min/dag. (Kan göras i 15 minuters omgångar också.)

variant:

Du kan göra mudran bara med ena handen. Den andra vilar fritt på din knä.

Shankha mudra

för hälsa i matsmältningsorganen och huden. Kyler din ilska.

Den här handpositionen imiterar och symboliserar snäckans utseende, inre spiral (hos oss härmar tarmsystemet).

Shankha betyder snäcka på sanskrit, därifrån kommer namnet ”snäckskalpositionen”.

Lindrar överdriven eld i matsmältningen (för snabb förbränning) och minskar kroppsvärmen förknippad med matens nedbrytningsprocesser. Renar huden.

På en känslomässig plan minskar för mycket het sinnesaktivitet och då t.ex. ilska kyls ner.

Gör såhär:

Sätt dig i valfri stälning med händerna framför solar plexus.

* Lägg höger handens fingrar runt vänster handens tumme.

* Fingrarna på vänster hand är ihop och pekar snett uppåt.

* Rotera höger hand tills tummen pekar uppåt och tummen och vänster långfinger möts lätt.

* Händerna ser ut nu som en snäckskal och för nu upp händerna till bröstbenet i höjd med hjärtat.

Håll händerna här under meditationen, minst 5-10 min, helst 20 min eller mer.

Dhyana mudra

för total balans i meditation.

Heter också meditationspositionen. Både i österlänsk och västerlänsk kultur ser vi detta som dominerande mudra för meditation. Du har säkert sett den i konst som symbol för meditaerande (ofta helgon).

Denna mudra ger inre tystnad, inre styrka och centrering. Det är en signal till sinnet att nu skall det lugnas ner och man träder in i ett meditativt tillstånd.

Det betraktas vara såpass kraftig att den framkallar sinnesro även i de mest stressiga och kaotiska situationer. Prova!

Mudran hjälper till att sitta rakryggad och främjar djupa långsamma andetag (yogisk andning, diafragmaandning, Mediandning, medveten andning….kärt barn har många namn! ☺)

Vid regelbunden användning kan man uppfatta ändringar i mentala förmågor: koncentrationen förbättras, tankarnas malande avtar, stillsamheten kommer.

Bilderna visar händernas position från mig som sitter.
Nedre bilden är överdriven utvriden för att visa tummarnas triangelposition.

Gör såhär:

Sitt i valfri position (inkl på främre delen av en stol).

* lägg båda händerna i knät: höger hand överst, vänster hand under.

* fingarna ihop, utan ansträngning

* Vrid handflatorna uppåt och för ihop tummana så att de möter varandra. Det bildas en triangel.

Allt är lätt och ansträngninslöst. Håll positionen minst 20-30 min under meditationen.

När tummarna möts på detta sättet sluts energicirkulationen och skapas ett oavbrytet flöde inom dig, ett flöde av energi och kreativitet, inspiration. Hjärnhalvorna synkroniseras som leder till mer lugn, balans och holistisk utveckling inom dig.

♥ ♥ ♥

Jag bjuder in dig i slutet här att prova dessa mudror !

Värm upp händerna lite först och dedikera en halvtimme till meditation eller andningsövningar med händerna i någon av vattenelementets fantastiska mudror.

Eller varför inte prova alla tre?….

Nästa del tar upp 3-4 mudror med fokus på luftdelementet och hjärtchakrat.

Välkommen tillbaka här till bloggen om ca 3 veckor. Fortsättning följer…