Biokolbaserat reningsfilter i akvaponisk odling och näringsbatteri till jordbruket

Ett 3-årigt forsknings- och teknikutvecklingsprojekt finansierad av Kamprad Stiftelsen.

Projektperiod maj 2022 – maj 2025

Ett samarbete mellan Chalmers, SLU Alnarp, fiskodlingen Fish and Vegetables i Floda, samt Melica Miljökonsulter

Så fantastiskt spännande att vara en av projektledarna (från Melica) i detta miljö- och klimatprojekt! Att hitta nya tekniska lösningar för att rena fiskvattnet i akvaponisk odling (fiskodling i bassänger, på land) för att göra metoden mycket mer kretsloppsanpassad!

Idag är akvaponisk fiskodling lång ifrån kretsloppsren. Fiskvattnet recirkuleras inte nämnvärt tillbaks in i odlingsbassängerna. Vi hoppas att rening med biokol eller biokol i kombination med vissa naturliga mineraler eller biomaterial kan åstadskomma detta. Jättespännande att testa, utvärdera och designa sådana filtermaterial!

Samtidigt med reningen laddas biokolfiltret med näring från fiskvattnet…och filtret kan med tiden utbytas till nya biokolfilter. De laddade ”biokol-batterierna” går vidare och sluter näringskretslopp och dessutom gör fantastisk klimatnytta ute på åkrar eller andra odlingsbara areal/ytor.

Lokalt odlad fisk och grönsaker i klimatbäst system. Så utmanande och spänannde!

Supersmart!

Följ de kommande 3 åren genom våra hemsidor:
https://www.melica.se/medarbetare/zsofia-ganrot/
https://www.nutribatt.se/

Hittade du hit till Arcturus och har frågor kring projektet?

Kontakta mig via e-mail: info@arcturus.se