Biokolbaserat reningsfilter i akvaponisk odling och näringsbatteri till jordbruket

Ett 3-årigt forsknings- och teknikutvecklingsprojekt finansierad av Kamprad Stiftelsen
projektperiod maj 2022 – maj 2025 –

Ett samarbete mellan Chalmers, SLU Alnarp, fiskodlingen Fish and Vegetables i Floda, samt Melica Miljökonsulter

Så fantastiskt spännande att vara en av projektledarna (från Melica) i detta miljö- och klimatprojekt! Att hitta nya tekniska lösningar för att rena fiskvattnet i akvaponisk odling (fiskodling i bassänger, på land) för att göra metoden helt kretsloppsren!

Idag är den inte det. Fiskvattnet recirkuleras inte helt tillbaks in i odlingsbassängerna. Vi hoppas att rening med biokol eller biokol i kombination med vissa naturliga mineraler kan åstadskomma detta.

Samtidigt med reningen laddas biokolfiltret med näring…och detta kan med tiden utbytas till nya biokolfilter. De laddade ”biokol-batterierna” går vidare och sluter kretslopp och dessutom gör fantastisk klimatnytta ute på åkrar eller andra odlingsbara areal/ytor.

Lokalt odlad fisk och grönsaker i klimatbäst system.

Supersmart!

Följ de kommande 3 åren genom våra hemsidor:
https://www.melica.se/medarbetare/zsofia-ganrot/
https://stadsjord.se/

Hittade du hit till Arcturus och har frågor kring projektet?

Kontakta mig via e-mail: info@arcturus-se