Välkommen till ARCTURUS

och till mig, Zsofia Ganrot, som äger och driver företaget.

Arcturus – den stora orangegula superstjärnan – är utvecklingens och läkningens symbol…I min tolkning helhetssynen på människa och planet.

Jag står på två fötter i mitt yrkesliv också :-)…och gemensamt för dem är hälsa  för både människa och för vårt hem planeten Gaia. 

Med all min kunskap och hjärta vill jag göra världen till en bättre plats för allt levande. Att växa och trivas, att leva fullständigt och genuint.

Välj det område du söker efter här, klicka dig in i mina världar, läs mer eller boka mig!