Miljö

Arcturus Miljö är min egen firma som forskare och miljökonsult

Jag är Doktor i tillämpad miljövetenskap. Arbetar med kretsloppsanpassade VA-system, källsortering av toalettavfall och cirkulära resurser för olika spillvattentekniker. Forskar och utvecklar innovativa kretsloppsmetoder för återvinning av näring ur toalettavlopp, samt från flytgödsel och rötslam. På senare tid utvecklar även biokolbaserad, ny teknik för akvaponisk spillvatten.

Har även lång pedagogisk erfarenhet, både som lärare på universitet och som handledare.

I mitt CV kan du läsa även om mig som person, kollega, mina drivkrafter och andra färdigheter.

Dokument

Samarbetar gärna och ofta med Melica där jag är medlem och där ett FoU lab för VA-forskning finns även för uthyrning vid behov.

Välkommen in i min FoU värld !

Är jag intressant för dig för uppdrag?

Kontakta mig gärna på info@arcturus.se