Handpositioner (mudror) vad är de bra för?

Extra inlägg Luciadagen!

Detta extra inlägg handlar om en enda mudra som absolut dominerar över hela världen:

ANJALI MUDRA eller Mudra Namaskaar

eller hos oss kallad som Bönemudra eller Hälsningsmudra. På engelska ofta kallad för ”Prayer position” eller ”Salutation mudra”.

Kär mudra har fått många namn under årtusenden….ja, denna mudra är såpass gammal och använd över hela jordklotet.

Hela denna extra blogginlägg i min mudra-tema handlar om en enda handposition som symboliserar ödmjukhet, kärlek, tillgivenhet och respekt för varandra, våra lärare i livet, gudar, högre väsen som i mångas tro och traditions styr, hjälper oss i vår utveckling.

(1) Vi börjar kanske hos oss här i Norden och idag:

Just idag på Lucia dagen

då vi firar ljusets snara återkomst till vårt mörka land…väntans och förändringens tider som nalkas.

Men det har aldrig funnits några givna regler för hur en Lucia ”ska” vara, det är något som har förändrats under århundradenas lopp och skilt sig åt från plats till plats.

Det moderna ”Luciatåget” är knappt 100 år gammalt (först utfördes i Sverige 1927!)

Vi kan läsa extremt mycket om Lucia firandet vid våra breddgrader och därför skriver jag inte mer här…MEN vill bara knyta detta firande, denna dag till en intressant sak, nämligen Anjali mudran, bönepositionen! Den har säkerligen kommit in i Lucia firandet genom den katolska Kristna traditionerna?…eller fanns den tidigare från hedniska tider? Vem vet exakt? Men det finns och används flitigt!

Kolla in dessa 2 bilder….Ibland vi är såpass inne i våra egna traditioner med modern Lucia att vi kanske glömmer t.ex. Lucias handposition.. och dess gamla urspung, eller en gammal ursprung?

Självfallet, använder vi Anjali mudran vid böner och när vi vill innerligt önska oss något mer mondänt…Nästan reflexmässigt flyttar våra handflator ihop, oavsett om vi är religösa eller ej!

Har du lagt märke till det?

Vissa saker har vi i ryggmärgen utan att tänka på vad vi egentligen gör. Mycket lätt hänt detta med händernas rörelser, handpositioner. Kulturellt betingade och i generationer inlärda gester…

Just Anjali mudran är globalt kulturellt inpräntad i oss alla oavsett religion, etnicitet, plats, socialt status, osv.

(2) Inom modern yoga används denna mudra nästan omedvetet och minst 2 gånger vid yogaklasser: vid intoning (start) och uttoning (avslut). Men man kan använda Anjali mudran mycket oftare; som t.ex. vid olika övningar eller vid olika meditationer.

Såhär ser jag ut till exempel vid intoning på ett yogapass, med Anjali mudran ☺:

Såhär ser du säkert miljoner gånger denna mudra i stiliserad bild på olika yoga hemsidor, sociala medier, papperstryck, reklam och annonser…alltså Anjali mudran utnyttjas totalt i kommerciella syften och vi alla känner igen den!

(3) I de stora kulturer i öst (med flertusenåriga hinduiska och buddhistiska traditioner i bagaget) används Ajna mudra eller Namaskaar mudra dagligen många gånger om, eftersom det är hälsningens handposition. I dessa länder skakar man inte hand som i väst, utan för handen i Anjali mudra…fast på olika nivåer beroende på vem man hälsar.

Enkelt uttryckt betyder denna handposition:

”Mitt väsen möter/hälsar ditt väsen”

Och människor emellan normalt hälsar med mudran framför sina hjärtan.

Om du emellertid hälsar en lärare, guru eller högt respekterad person så höjs händerna i mudran framför pannan.

Hälsar du/tilltalar du med bön till en gudom då höjer du händerna ovanför huvudet.

Följande bilder illustrerar detta (inget nytt för oss som har rest/reser mycket i Asien):

Vanlig Namaskaar, var som helst i Asien…
Hälsning på en guru/lärare
(och här hälsar han tillbaks på samma sätt)
Hälsning/bön till en gudom
(här vid en större massceremoni i Indien)

(4) Sist, men inte minst används Anjali mudran extremt flitigt inom danskonsten som denna bild nedan också illustrerar (indisk dans):

Det fins säkert miljoner andra tillfällen i livet, andra sätt, andra syften och användningsområden för denna fantastiska mudra!

Jag återkommer i del 6 (och då med koppling till pannchakrat) till denna mudra . Blogginlägget räknas komma kring Nyår och då fördjupar vi oss igen i Anjali mudran fast på ett annat sätt.

Men tills dess har vi del 5 om ca 2 veckor och om HALSchakrat och eterelementet med dithörande mudror

♥ ♥ ♥

Välkommen tillbaka här till bloggen om ca 3 veckor. Fortsättning följer…