Handpositioner (mudror) vad är de bra för?

Del 6

Välkommen tillbaka i mudrornas värd! Vi hade de senaste inläggen kring annat superaktuellt som jag brukar sprida också via bloggen: om lymfyogan om lymfmassage…men nu är vi igen i gammalt spår ☺!

I denna del tar vi några mudror för pannchakrat (det tredje ögat) och sinnets element

För att påminna dig lite om hurpass viktigt är att händerna är uppvärmda…se i del 1 eller 2 hur du värmer upp händerna.VIKTIGT! ☺

När dina händer är uppvärmda så tar vi 3 st fantastiskta mudror för sinnets element och för balansering i pannchakrat, mest känd som det tredje ögat (Ajna på sanskrit).

Som vanligt… det finns andra mudror också, mer ovanliga eller mer avanserade som förknippas med det tredje ögat. Jag valde dessa 3 nedan, eftersom jag tycker om dem och använder dem själv.

Vi har lärt oss lite om de 5 elementen inom Ayurvedisk/yogisk synsätt i del 2 och fram till halschakrat kunde vi se hur dessa 5 element har sina motsvarigheter i varje finger och tumme. Nu har vi kommit till kroppens energisystem med energicentra i huvudet, starkt bundna till två hormonreglerande centa i hjärnan: tallkottskörteln (det tredje ögats koppling) och hypofysen (kronchakrans koppling).

Jag kommer – superkort – att presentera dessa körtlar också vid resp. chakra.

Här alltså om det tredje ögat och körteln som kopplas till den är tallkottskörteln (pineal gland).

Du kan säkert läsa jättemycket om denna körtel, från sakligt-torrt medicinskt litteratur och forskning till mer eller mindre utsvävande fantastiska beskrivningar i alternativa kretsar eller new-age eller ”secret archeology”- kretsar.

Jag ska försöka hålla mig lite i både öst och väst.

Som brukligt – sanningen ligger mittemellan eller i båda.

Den Ayurvediska samt österländska flätar jag in i mudrornas presenatation ☺

Då hoppar vi in direkt i sinnets mudror och kopplingen till det tredje ögat (ajna chakra).

Dessa mudror ökar balansen i hela kroppen, lite som en sambandscentral…ökar fokus, koncentration, inre styrka; främjar intuition, intelligens och insikt. Synkroniserar sinne och kropp, erfarenhet och visdom. Här stärks och förfinas all integration med nedre chakror, särskilt de som ”mognade” och balanserades i Hjärtchakrat.

Ni minns…Hjärtschakrat är den stora mötesplatsen och utgångspunkten till ”hissen uppåt” mot andlig utveckling, mot just Ajna och slutligen Kronchakrat.

Vi vet nu att de 2 högre chakran (i huvudet) kommuniserar intensivt neråt till Hjärtchakrat, till den ”stora möteslpatsen”. Hit ”kommer” de nedre chakrornas essens under vår utveckling, genom karmiska läxor och mognad i jaget och i själen och vidare förfinats med kärlek, medkänsla, empati, osv. i hjärtat. NU kan vi ”åka uppåt” mot upplysning – som gamla visa män, rishis, uttryckte det en gång länge sedan.

Resan är detsamma, oavsett om det skedde för 5000 år sedan eller sker idag. Det är bara omvärlden, den stora scenen där vi själva spelar och varifrån vi ska lära oss, utvecklas och samla erfarenheter som är väsenskilt annorlunda nu i vår tid. Tänk bara på vad skulle en rishi säga, uppleva om du skulle visa honom en mobiltelefon…och försöka förklara vad den gör ☺….ojojoj!

Det tredje ögat är insikternas, intuitionens, vishetens kraftchakra!

De mudror man använder för det tredje ögat är mest för meditation, men vissa andningsövningar och vissa yogatekniker (kriyas) använder sig också av dem, i syfte att öppna eller enegimässigt balansera det tredje ögat.

Rent fysiskt kan man placera tredje ögat en aning innaför pannbenen och mellan ögonbrynen någon cm högre upp mot pannan. Här finns inga nervflätor (plexa) som vid de 5 nedersta chakrans fysiska positioner i kroppen. Detta center förknippas med tallkottskörteln (pineal gland på engelska).

I västerländsk medicin och i västerländsk kunskapslexikon för alla är denna körtel bara för att reglera dygnsrytm…Såhär står det i Wikipedia idag (febr 2023):

Tallkottkörteln eller epifysen (latin corpus pineale) är en endokrin körtel i hjärnan. Epifysen producerar hormonet melatonin, som bidrar till regleringen av kroppens dygnsrytm. Den konformade körteln väger 0,1–0,2 gram och utgör en utväxt stor som en halv ärta på mellanhjärnans tak, belägen vid bakre kanten av tredje ventrikeln.” Hithörande foto:

När man vänder sig till andra vetenskaper (inte minst fornegyptiska! eller till arkeolgiska fynd) samt österländsk medicin plötsligt kan man ta del av helt andra betydelser, förklaringar och syften för denna körtel!

Här är några bilder som illustrerar vår fascination kring tredje ögat:

Horus öga (wedjat) i gamla Egypten, var en symbol för skydd och healing. Helst under en upplyst farao eller kung. Symboliskt kan man tolka den som förknippad med både epifysen och hypofysen i hjärnan, de 2 närliggande platser förknippade med det tredje ögat och kronchakrat, platsen där den uppstigande Kundalini (ormen till höger i bilden, representerar de nedersta 5 chakror och deras uppstigning) ”får sina vingar” i mötet i det tredje ögat, med frihetens symbol falken (vänster i bilden). Falken ofta symboliserar gudomen Horus.

Men både gudar och människor har ju två ögon! Jo, Horus två ögon blev gradvis urskiljda som Horus månöga (vänster öga) och RAs solöga (höger öga).

Men självfallet, detta är kontroversiellt och olika skolor och arkeologer har olika teorier och tolkningar.

Alltså…som vanligt: tolka som du vill, helt enkelt ☺!

I både Hinduistisk elle Buddhistisk tradition är det tredje ögat dominerande och högst levande som symbol och praxis. Syns överallt både i religion och i vardagsliv:

När traditionerna förändras förändras också innebörden av det tredje ögat.

Här är några av de vanliga gamla och nya begreppen om det tredje ögat inom hinduismen och buddhismen.

(1) Lord Shivas tredje öga av andlig visdom och kunskap (hinduism)

Lord Shiva, förstöraren och återställaren, är en av de mest komplexa hinduiska gudarna. De olika symbolerna som omger honom beskriver gudomens egenskaper och krafter. Herren är också känd som Tryambaka Deva, eftersom han ofta avbildas som att han har tre ögon. De hängivna betraktar hans högra öga som solen och det vänstra ögat som månen. Det tredje ögat är ögat av andlig visdom och kunskap. Man tror att han använder det tredje ögat för att se bortom det skenbara och skydda de goda från de onda. All ondska och okunskap försvinner när det tredje ögat öppnas.

Hinduer tror att den fysiska världen kommer att förstöras om Shiva öppnar sitt tredje öga.

(2) Lord Buddhas tredje öga av högre medvetande (buddhism)

I buddhismen hänvisar det tredje ögat till medvetandets öga, som ber anhängare att se världen bortom deras fysiska ögon. Det råder människor att se världen med sina sinnen.

(3) Moderna begrepp om det tredje ögat inom hinduismen och buddhismen

Enligt modern andlighet är det tredje ögat en symbol för upplysning. Det kallas ofta för ”gyananakashu”, (kunskapens öga). I indisk och östasiatisk ikonografi är det tredje ögat ”Ajna-chakrat” eller det sjätte chakrat. Det är också känt som brynchakrat eller bryncentrum.

Det tredje ögat, eller ”Visdomens öga”, eller, i buddhismen, urna, betecknas med en prick eller märke på pannan som symbol av Shivas eller Buddhas gudaögon.

I vissa österländska och västerländska andliga traditioner är det tredje ögat porten som leder anhängarna inåt till inre världar och platsen av högre medvetande. I det nya konceptet symboliserar det tredje ögat ett tillstånd av upplysning.

Ock så finns en del annan tro, symbolik som förknippar det tredje ögat med ”det allseende ögat” i denna materiella värld. Här används ofta som symbol i härskarnas, maktens tjänst, sekter, slutna sällskap, olika grupper, mer eller mindre skygga eller mystiska har använt och använder det allsende ögat även idag. Vi hittar den från dollarsedeln (ögat överst på pyramiden) – frimyrarnas symbol) till olika ockulta sammanhang, överallt. Här är en stiliserad bild för detta:

Jag stannar här nu! Vi skall ju fördjupa oss i mudror och inget annat, men jag tyckte att det var viktigt att inse tredje ögats enorma betydelse historiskt och inte minst användningen idag!

Pannchakrats, tredje ögats färg är indigo/lila.

Sinnets element förknippas med hela handflatan.

Handflatans position samt fingrarnas position i relation till handflatan är av stor betydelse i mudrorna här. Handflatan och fingrarna är ihopkopplade precis som de fem elementen och sinnet är sammankopplade. Handling, medvetande och sinnerna hänger ihop.

Sinnet existerar borton alla element och de sinnena som är kopplade/uttrycks via dessa element.

Sinnet kallas chitta (eller citta) på sanskrit och det är ordet för medvetande.

Medvetandet i sin tur omfattar intelligensen, känslorna, tankarna, drömmarna, minnena i både det medvetna och omedvetna.

När sinnet störs, är tankar, känslor, mm, i rörelse, då täcks en slöja (läggs en dimma) över sinnet och vi kan inte se livet träda fram i sin helhet, i sin sanning.

Nu är vi inne på den innersta inom yogafilosofin: vad är yoga?…formulerad av Patanjali för ca 1 700 år sedan såhär:

Ur: Science of yoga, av Taimni.

Alltså yoga är metoden att stilla sinnet (kort formulerat av mig här). Ofta översätts slarvigt som att ”man ska stoppa tankarna.” Helt fel! Försök att stoppa tankarna leder till mycket missförstånd och lidande och effekten blir det motsatta.

Citta (eller chitta) är sinnet, som ni ser i texten ☺.

Denna ursprungliga beskrivning har inte så mycket att göra med dagens kroppfixerade, akrobatiska, fysiska yogautövandet i väst, eller hur…hahaha !

Men har däremot allt att göra med de yogastilar, kryias, pass, mm, som har inbakat i sina program och erbjudanden en stor del ”stillandet av kropp och sinne”, ihop med utövandet av milda enka yogaövningar under parasympatisk nervpåslag (lugn och ro, ej sympatisk, stressande för kropp och själ), samt har en stor/dominerande del djupavslappning och meditation. ♥

Men du är fri alla att välja det yoga som passar just dig bäst! Fysiskt eller meditativt eller olika kombinationer.

Fysiologiskt förknippas sinneselementet med ögon, öron, näsa och området kring skallbasen.

Känslomässigt styr sinnetselementet balans på alla plan i vårt liv, eftersom intuition förstärks och insikt, klokhet, vishet dominerar när detta element är harmoniskt.

Inom vår mognadsprocess till vuxna (kanske älder?) människor och när det tredje ögatat är öppnat och i balans förbättras i princip allt inom oss och följaktligen utåt i vårt liv också. Detta leder till att vi bromsar in, ger tid till relexion, värdesätter djup meditation mer, ökar vår förmåga att förstå kunskap bortom det ytliga (skrivna, talade, mm från den materiella världen).

När du jobbar med dessa mudror upptäcker du efter ett tag att det är mycket lättare att övervinna hinder i livet, beslutsförmågan stärks, rädsla motverkas och lugn skapas i ett överaktivt(erat) sinne.

Mudrorna

När man jobbar med handflatorna i fokus påverkas såväl det tredje ögat (sinnet) men även Kronchakrat som är porten borton sinnet. Alltså för båda chakror är handflatan centralt.

Här i denna blogginlägg tar jag som vanligt sedan tidigare 3 mudror – de mest kända kanske-, men de är också mina favoriter ☺.

En av de har vi redan fördjupat oss i och jag hänvisar till Blogginlägget om Lucia…och om mudran beskriven där. Bläddra gärna tillbaks 3 inlägg och läs om den! Jag kommer alltså inte repetera igen beskrivningen om:

Anjali mudra…eller mudra namaskar som den heter.

Däremot tar vi här 2 andra superfina mudror för det tredje ögat:

Ajna Mudra

när denna mudra är i balans då ser vi klart!

Denna mudra är den viktigaste mudran för det tredje ögat.

Vid långsiktig användning hjälper den att se mönster i våra liv för vad de egentligen är (bakom sinnenas slöja).

Använd mudran särskilt flitigt när du vill ”se” djupare och bakom skeenden eller när du vill planera för framtiden.

Gör handpositionen såhär:

Sätt dig i valfri ställning eller på stol. Du kan stå eller ligga ner på rygg också om du vill. Bara du är orörlig, stilla. Gör INTE mudran när du går eller äter, osv!

* Lyft vänster hand framför ansiktet

* Vik alla fingrar på vänster hand in mot handflatan så att en lös (mjuk) knutnäve bildas, tummen utanför. Sträck upp pekfingret.

* lägg höger hand runt det utsträckta pekfingret och tryck lätt med höger tumme på pekfingernagelns hus. (Vänster tummen kan vara innanför höger handflata eller utanför som i bilden ovan).

Håll positionen i 1-2 minuter, kan upprepas flera ggr per dag med lite längre tidsintervall.

När vänster pekfinger stimuleras på detta sättet aktiverar du högra hjärnhalvan och i och med det aktiverar du vägledningen för de mest sanna beslut för ditt liv.

Att du använder båda händerna ihop bidrar detta till att balansera olika synvinklar tillgängliga för dig inför ett beslut av något slag.

Du kan med stor fördel blunda under tiden och upprepa inom dig mantrat för Ajna chakra: OM.

OBS! Du använder klart bokstäverna O och M och inte AUM eller liknande.

AUM är en annan mantra! ☺ Används på helt annat sätt och med andra syften…

Ganesha mudra

för mod, styrka, självförtroende och avlägsnande av hinder.

Ganesha, eller elefantguden är en omtyckt gudom både i öst och i väst. Han symboliserar energin som avlägsnar problem och hinder i våra liv. Hans mål att vi ska bli starkare fysiskt, mentalt och känslomässigt. Sympatisk Gud- med andra ord! ☺

Med Ganesha mudras hjälp bygger du upp självförtroende, vilja, mod, men också fördjupar medkänsla och respekt mot andra, särskilt i svåra stunder eller situationer. Det sägs stärka hjärtchakrat också.

Ganesha mudran har stor påverkan på venerna och på luftstrupen, används ofta i kryias (övningar) där immunförsvar, andning, öppning av bröstkorg, osv, skall främjas.

Här är en bild som Ganesha mudran som kan göras åt olika håll med händerna, här gör jag mudran med VÄNSTER handflatan uppåtvänd. Instruktionen nedaför bilden beskriver handpositionen tvärtom, men det är helt rätt vilket som:

Gör mudran såhär:

Sätt dig i valfri ställning eller stå upp eller var liggande.

Händerna har olika positioner:

* HÖGER HANDFLATAN vänder du uppåt framför din navel, bröstkorg eller har de liggande i knäna. Böj lätt på fingrarna.

* VÄNSTER HANDFLATAN vänd neråt, lägg över den högra och haka ihop fingrarna.

Håll mudran så länge det känns bekvämt, var orörlig.

Upprepa vid behov, gärna inför tuffa situationer, jobbiga möten, osv.

I vissa kryias används denna mudra dynamiskt också, dvs du håller kraftigt ihop fingrarna framför hjärtat (som i bilden nedan) och försöker dra isär händerna åt motsatt håll och under tiden håller andan. Sedan andas du ut och slappnar av fast håller mjukt mudran och armarna i position. Andas in och upprepa ”draget” igen under tiden du håller andan en stund. Detta kan repeteras under flera minuter. Övningen heter ”Björngreppet” i MediYogan.

När du hakar ihop fingrarna förs de 5 elementen samman och förenas med sinnet (i handflatorna). Detta ger styrka och beslutsamhet.

♥ ♥ ♥

Jag bjuder in dig i slutet här att prova dessa mudror !

Värm upp händerna lite först och dedikera en halvtimme till meditation eller andningsövningar med händerna i någon av sinnets/tredje ögats fantastiska mudror. Eller varför inte prova alla tre?….

I nästa och sista del om mudror förknippade med elementen och chakrasystemet i vår kropp tar jag upp 3 mudror med fokus fortfarande på sinnet som element fast nu med kronchakrat, porten till universum.

Välkommen tillbaka här till bloggen om ca 3 veckor.

Då är vi mitt i mars 2023!

Fortsättning följer…