Handpositioner (mudror) vad är de bra för?

Del 7

Nu har vi kommit till sista delen om mudror för olika element och chakrasystemet relaterat till kroppen. Jag kommer att ha en EXTRA BLOGGINLÄGG efter detta om de chakras som fortfarande tillhör en människa, men är UTANFÖR kroppen, konstigt eller hur ☺!

I denna del tar vi några mudror för kronchakrat och sinnets element …som är faktiskt både med och frånvarande! Knasigt…

För att påminna dig lite om hur pass viktigt är att händerna är uppvärmda…se i del 1 eller 2 hur du värmer upp händerna. VIKTIGT! ☺

Lite längre ner här lägger vi till aktivering av handflatornas sekundära chakrapunkter! Behövs för att fullt ut frambringa mudrornas kraft i kronchakrans fall! (De kan aktiveras även inför användningen av Det tredje ögats mudror också)

När dina händer är uppvärmda och handflatornas chakrapunkter aktiverade så tar vi 3 st fantastiska mudror för sinnets element och för balansering i kronchakrat, känd som ” den tusenbladiga lotusen” (Sahasrara på sanskrit).

Som vanligt… det finns andra mudror också, mer ovanliga eller mer avancerade som förknippas med kronchakrat Jag valde dessa 3 nedan, eftersom jag tycker om dem och använder dem själv.

Vi har lärt oss lite om de 5 elementen inom Ayurvedisk/yogisk synsätt i del 2 och fram till halschakrat kunde vi se hur dessa 5 element har sina motsvarigheter i varje finger och tumme.

Förra gången (i del 6) har vi kommit till kroppens energisystem med energicentra i huvudet, starkt bundna till två hormonreglerande centra i hjärnan: tallkottskörteln (det tredje ögats koppling) och hypofysen (kronchakrans koppling).

Värt att notera att medan Det tredje ögat förknippas med sinnet, Kronchakrat förknippas mestadels med frånvaro av sinnet…här har vi transcenderat allt som kopplar oss till kroppen, här är vi i domäner som kopplar upp oss bortom kroppen, dock med hjälp av sinnet!

Det är viktigt att förstå denna lite udda relation med frånvaro av sinnet, fast användning av sinnets verktyg (fingrar, handflator, olika övningar, positioner, mantror, osv.) och intuitivt veta kronchakrats betydelse och ”arbetssätt” på väg till allvetande, upplysning.

Nu väldigt lite om den moderna förståelsen av kronchakrat och körteln som kopplas till den är hypofysen (pituitary gland).

Du kan säkert läsa jättemycket om denna körtel, från sakligt-torrt medicinskt litteratur och forskning till mer eller mindre utsvävande fantastiska beskrivningar i alternativa kretsar eller new-age-kretsar. Jag ska försöka hålla mig lite i både öst och väst.

Som brukligt – sanningen ligger mittemellan eller i båda.

Den Ayurvediska samt österländska flätar jag in i mudrornas presentation ☺

Rent fysiskt placerar man kronchakrat högst upp på skallen, där fontanellerna möts. Här finns inga nervflätor (plexa) som vid de 5 nedersta chakrans fysiska positioner i kroppen. Detta center förknippas med hypofysen (pituitary gland på engelska).

Såhär står det i Wikipedia idag (mars 2023):

” Hypofysen är ett överordnat endokrint organ som med hormoner påverkar andra perifert lokaliserade endokrina organ i kroppen. Hypofysen kontrollerar även utveckling, tillväxt samt reproduktion. Hypofysen påverkar hormonproduktionen i andra endokrina körtlar såsom binjurarna och sköldkörteln. Hos kvinnor påverkar hypofysen äggstockarna och hos män påverkar den testiklarna. Hypofysen kan delas in i en baklob (neurohypofysen) och en framlob (adenohypofysen).

Neurohypofysen, även kallad baklob, utsöndrar oxytocin och vasopressin; antidiuretiskt hormon, ADH-reglerar vätskebalans i njurarna. Adenohypofysen, även kallad framlob, reglerar produktion av sex olika typer av hormoner: sköldkörtelns hormoner, binjurebarkhormoner (framför allt kortisol och aldosteron), könshormoner hos båda könen samt generellt tillväxthormon (GH) som har en central betydelse för tillväxten av ny vävnad i kroppens olika organ.”

Huhhhh….verkligen en supercentral för hormonell balans!

Wikipedia (creative commons) foto:

Jag stannar här nu med den medicinska synen.

Vi skall ju fördjupa oss i mudror och inget annat, men jag tyckte att det var viktigt att inse kronchakrats och hithörande hypofysens enorma betydelse som inte bara den moderna medicinen, men även de gamla tiders medicin och inte minst rishis, yogis visste om…fast på olika sätt. De sistnämnda mest genom praxis, observationer, egna övningar i meditation, yoga, och yogisk ayurvedisk livsstil. Slutsatser dragna under tusentals år och utlärda ofta muntligt. Veda skrifter kan dock avslöja lite mer detaljer.

Då hoppar vi in direkt i de mudror som kopplas till kronchakrat (sahasrarachakra) eller används för förstärkning av chakrats arbete med vår väg till uppstigning/upplysning.

Dessa mudror ökar balansen i hela kroppen, lite som en sambandscentral, de ”har ett finger överallt i allt”…Mudrorna bidrar till att öka insikt och frid; främja intuition, förståelse och sann kunskap. Synkroniserar erfarenhet och visdom.

Ni minns…Vi bygger grunden och rotar oss i Rotchakrat och Hjärtschakrat är den stora mötesplatsen och utgångspunkten till ”hissen uppåt” mot andlig utveckling, mot Ajna och slutligen Kronchakrat.

Vi vet nu att de 2 högre chakran (i huvudet) kommunicerar intensivt neråt till Hjärtchakrat, till den ”stora mötesplatsen”. Hit ”kommer” de nedre chakrornas essens under vår utveckling, genom karmiska läxor och mognad i jaget och i själen och vidare förfinas i hjärtat med kärlek, medkänsla, empati, osv. NU kan vi ”åka uppåt” mot upplysning – som gamla visa män, rishis, uttryckte det en gång länge sedan.

Resan är detsamma, oavsett om det skedde för 5000 år sedan eller sker idag. Det är bara omvärlden, den stora scenen där vi själva spelar och varifrån vi ska lära oss, utvecklas och samla erfarenheter som är väsensskilt annorlunda nu i vår tid. Tänk bara på vad skulle en rishi säga, uppleva om du skulle visa honom en elbil eller en mikrougn…och försöka förklara vad den gör ☺….ojojoj!

Kronchakrat är porten till upplysning, universell medvetande!

De mudror man använder för kronchakrat är mest för meditation, men vissa andningsövningar och vissa yogatekniker (kriyas) använder sig också av dem, i syfte att öppna eller energimässigt balansera kronchakrat och med det vår kontakt med det gudomliga eller skaparkraften eller vad man väljer att kalla DET.

Kronchakrats färg är violett, guld, vit.

För sinnets yttersta utpost här används alla fingrar och hela handflatan för att utforma de mudror som hör till kronchakrat och hjälper till att förstärka sinnets kontakt uppåt.

Handflatans position samt fingrarnas position i relation till handflatan är av stor betydelse i mudrorna här. Handflatan och fingrarna är ihopkopplade precis som de fem elementen och sinnet är sammankopplade. Handling, medvetande och sinnena hänger ihop och nu allt integrerat söker sig uppåt, utåt mot universum, allvetande.

Det här chakrat representerar allt vetande och oändlighet, det som inte har några gränser.

Det är vårt högsta chakra och enligt österländsk syn, filosofi och erfarenhet i kronchakrat finns den sanna förståelsen och den högsta energin. Om du vill jobba med ditt kronchakra så måste du även jobba med ditt rotchakra (Muladhara) för att försäkra dig om att din energi är grundad så att du inte blir överstimulerad när kronchakrans energi släpps lös, eftersom det kan leda till oro eller andra psykiska hälsoproblem. Om grunden är stabil och förankrad även i hjärtchakrat kan energin röra sig fritt upp genom chakrana så att vi kan få ta del av de insikter vi behöver på vägen till kronchakrats totala visdom. Från kronchakrat rör sig i sin tur den rena kosmiska energin ner genom alla chakran och för med sig klarhet och förmågan att kunna hantera materiella och andliga frågor på ett harmoniskt och kreativt sätt.

Fysiologiskt förknippas detta med hjärnbarken och centrala nervsystemet.

Känslomässigt styr sinnets element i balans på alla plan i vårt liv; intuition förstärks, likväl insikt, Klokhet och vishet dominerar när detta centra kombinerar allt världsligt erfarenhet ihop med FRID. Vi tar positionen av en betraktare: vi vet nu och funnit frid i vetskapen. Vi förstår och behöver inte stimulans, upplevelser, drama eller trauma eller njutningar för att ”lära oss”.

Medvetandemässigt kan kronchakrans aktivitet delas in i 2 typer av medvetande beroende på vart vår uppmärksamhet går:

♥ Det som går neråt och blir konkret information, användbart när vi manifesterar saker här i världen. Detta riktar sig på saker, relationer och det konkreta jaget. Det är resultatet av begränsad uppmärksamhet, det är medvetandet som tänker, resonerar, planerar, lär sig och lagrar information. Det är s.k. kognitiva medvetandet. Här måste medvetenheten fokuseras på det begränsade, särskilda som sorteras och sätts ihop i en logisk ordning.

♥ Det som expanderar och rör sig till mer abstrakta plan. Det är kontaktytan till en värld bortom saker, relationer, materiella sfärer. Det är medvetande utan objekt, utan involvering av jaget, inga logiska och jämförande tankemönster. Detta heter transcendent medvetande. Här öppnar man upp medvetenheten långt bortom vetandet. För att urskilja, uppfatta en högre plan måste vi ta större avstånd från detaljernas medvetenhet. Vi omvandlas till betraktare, utan involvering av sinnet.

Inom vår mognadsprocess till vuxna människor har vi nu nått sista stationen…och när kronchakrat är öppnat ser vi både oss själva och världen runtom med helt andra ögon (med Det tredje ögat och med kronchakrats frid och kunskap som nu har sänkts över vår existens, vår själ).

När du jobbar med dessa mudror upptäcker du efter ett tag att allt blir mycket lättare i livet, eftersom du har insett och mognat såpass att du släpper taget! Du är bara enormt tacksam och ödmjuk, tar emot och ger från djup kärlek. Rädsla finns inte och inget överaktivt(erat) sinne.

Allt är bra som det är, allt är på sin plats, i sin tid, just nu.

Aktivering av handflatornas chakrapunkter

Handflator och fotsulor har de viktigaste sekundära chakrapunkter.

Som jag nämnde i början, det är bra att ha handflatornas sekundära chakrapunkter aktiverade inför arbetet med kronchakrats mudror.

Övningarna nedan bidrar till att göra handflatorna känsliga för att du skall kunna förnimma energi på en mer subtil nivå. Självfallet detta kommer inte med övning bara en enda gång, om du har aldrig gjort det eller inte redan har en hel del intuitivt öppna centra i dina händer (healers har det t.ex.)

(1) Aktivering

Gör såhär:

* var ostörd och sätt dig i valfri ställning (sittande, stående, osv.)

* håll den ena handen över den andra handens handflata (båda horisontellt eller båda vertikalt, spelar ingen roll)

* tryck försiktigt med ena handens tumme (och fingrar knutna = Guru mudra) mot den andra öppna handens mitt. Känn efter eventuella förnimmelser. Håll positionen i 5 sekunder.

* Byt hand och upprepa där också.

(2) Rörelseövning

Denna övning gör handflatorna ännu mer känsliga att känna och även överföra energi. OBS det är inte kroppsvärme du skal känna av här utan en mer magnetisk känsla likt en magnetfält som svävar mellan händerna.

Gör såhär:

* sitt eller stå och sträck ut båda armarna parallella framför dig.

* vrid nu armarna så att ena handflatan är ner mot golvet och den andra uppåtvänd.

* stäng munnen och tryck tungspetsen mot gumtaket (för att stilla sinnena) och håll positionen hela tiden. Andas genom näsan, långsamt, djupt.

* knyt båda nävarna och öppna dem i snabbt takt ca 30 ggr.

* vrid nu händerna så att handflatan som var vänd neråt nu vänds uppåt och den som var uppåt vänds neråt. Upprepa Övningen även i denna position 30 ggr.

* vänd nu dina öppna handflator na mot varandra och långsamt för närmare ihop dem. Stanna upp vid ca 10 cm och känn efter…om du kan förnimma denna magnetiska fält (som en mkt svag magnet)

* dra isär och för ihop händerna lite och långsamt, känn in skillnader i fältet mellan dina händer.

* när du har etablerat ”den bästa distansen” börja långsamt rotera händerna som om du håller en boll mellan handflatorna. Rotera åt båda hålen.

* när du är klar med ”leken” skakar ut händerna försiktigt och släpp positionen.

Mudrorna

När man jobbar med handflatorna i fokus påverkas såväl det tredje ögat (sinnet) men även Kronchakrat som är porten bortom sinnet. Alltså för båda dessa chakror är handflatan centralt.

Här i denna blogginlägg tar jag som vanligt sedan tidigare 3 mudror – de mest kända kanske, men de är också mina favoriter ☺.

En av de har vi redan fördjupat oss i och jag hänvisar till Blogginlägget om Lucia…och om mudran beskriven där. Bläddra gärna tillbaks till Lucia-inlägget och läs om den! Jag kommer alltså inte repetera igen beskrivningen om:

Anjali mudra…eller mudra Namaskar som den heter.

Nu tar vi här 2 andra superfina mudror för Kronchakrat:

Sahasrara Mudra

(den tusen bladiga lotus = kronchakrat) stillar sinnet, stimulerar hypofys och tallkottkörtel, kopplar på transcendental medvetenhet, aktiverar kroppens självläkande krafter, ger frid.

Denna mudra är den viktigaste mudran för kronchakrat.

Vid långsiktig användning hjälper den att öppna upp och hämta ner transcendental medvetande-tillstånd (bakom sinnenas slöja).

Använd mudran särskilt flitigt när du vill ”se” djupare och bakom skeenden eller när du vill uppleva djup frid och en känsla av ”connection” med DET.

Gör handpositionen såhär:

Stå upp eller sätt dig i valfri ställning eller på stol, bara ryggen är rak och ditt huvudtopp pekat uppåt mot himlen. Gör INTE mudran när du går eller äter, osv.!

* Lyft dina händer framför hjärtat och för ihop tummspetsar samt pekfingerblommor med varandra, lätt.

* Alla andra fingrar är fria, raka och spretar lätt, utan ansträngning.

* Lyft nu armarna med denna handposition ovanför huvudet (slappna av i axlarna) och andas naturligt, genom näsan.

* Framställ, känn, visualisera att en gyllene regn faller ner över dig som en ljusdusch. Låt denna ljusdusch tvätta dig från huvud till tår, genom hela kroppen.

* Håll positionen i minst 5 min (helst 20 min, men då långtidsövning behövs). Du kan dela upp övningen i kanske 4 x 5 min per dag.

Det är en extra upplevelse att göra denna övning ute i naturen, vid soluppgång eller solnedgång. Härlig upplevelse! ☺

Hakini mudra

för kreativt tänkande, intellekt, kognitiv medvetande, balans mellan hjärnhalvor

Denna mudra gör vi troligen helt omedvetna när vi sitter och försöker lösa problem, på möten, vid uppgifter som kräver hela vår koncentration, kreativitet eller kommunikativa förmåga…sådär lutade lätt framåt med armbågarna i bordet och händernas alla fingrar ihop…djupt insjunkna i tankar ☺

Inom yogafilosofin är Hakini väktaren av porten till högre medvetande. Hon symboliseras med 6 ansikten och 4 armar och är egentligen symbolen för energin från Det tredje ögat som är så intimt förknippad med intellektet, sinnet, men definitivt även med det kognitiva medvetandet som är grunden just för skapande och kommunikation mellan inåt och utåt!

Gör mudran såhär:

Sätt dig i valfri ställning eller stå upp. Inget liggande, gående, osv.

Du kan ha positionen framför hjärtat (tummen pekar mot hjärtat) eller framför Det tredje ögat eller armarna höjda ovanför huvudet.

Se till att ryggen är rak, huvudet rakt, du kan blunda eller ha ögonen öppna, men titta gärna lite snett uppåt mot Det tredje ögat i vilket fall.

* Tryck fingertopparna på båda händer mot varandra (tummarna också). Håll fingrarna spretade, inte ihop. OBS handflatorna är också isär, inte ihop som i t.ex. Anjali mudra eller Namaskar mudra.

* Lägg tungspetsen mot framtändernas hårda kant vid inandning och slappna av i tungan vid utandning. Du andas alltså långsamt, djupt med stängd mun.

* Håll positionen i ca 5-10 andetag eller längre.

Detta kan upprepas många ggr under en dygn, beroende på behov.

En annan härlig krya som är superbra även för kronchakrats alla egenskaper och effekter är den berömda Sat Krya förstås!

Då har du Ksepala mudran och positionen är det traditionella, dvs. med händerna ovanför huvudet.

Se beskrivet i del 6.

♥ ♥ ♥

Jag bjuder in dig i slutet här att prova dessa mudror !

Värm upp händerna, aktivera handflatornas chakrapunker och dedikera en halvtimme till meditation eller andningsövningar med händerna i någon av ICKE elementens (alla elementens) fantastiska mudror.

Eller varför inte prova alla tre?….

Nästa gång blir en EXTRA DEL om de chakror vi har utanför kroppen. Kanske vi kan komma i kontakt med dessa ? Kanske i meditation och med vissa mudror?

Superintressant!

Välkommen tillbaka här till bloggen om ca 3 veckor.

Då är vi efter Påsk 2023! GLAD PÅSK!

Fortsättning följer…med en del till.