EXTRA del i serien om Mudror – vad är de bra för?

Del 8

De kommande TVÅ EXTRA inlägg i serien om MUDROR handlar om de 5 st chakras som INTE har direkt koppling till elementen eller specifika mudror. Men jag valde att placera här i mudra-serien eftersom de är intimt knutna till chakrasystemet som är ju en av den röda tråden i hela temat om mudror☺!

Nu har vi inga specifika mudror för de chakras jag tar upp här…men jag kommer att föreslå ändå några som kan vara användbara när/om vi mediterar eller visualiserar våra EXTERNA CHAKROR.

Dessutom planerar jag ha 2 extra delar här, varför två?

Ja, vi har en chakra som är UNDER oss, Planetens chakra.

De andra 4 st är OVANFÖR oss, ovanför våra huvuden och utåt mot kosmos.

Jag tar alltså 1 chakra (det Planetära) i en del här efter introduktionen och de andra översta 4 tar jag i en separat del.

I denna del tar vi en kort titt på våra 5 externa chakror – och specifikt fördjupar vi oss i det PLANETÄRA chakrat, Jordens chakra.

Allmänt om externa chakror:

….varför ska vi tänka på dem, jobba med dem?

Dessa ”utanför-kroppen” chakras nämns inte i de urgamla Vediska texterna (inte i alla fall i de som blev översatta och spridda i Väst, men man vet aldrig…det är enormt material som inte är tillgängligt för oss idag, kanske avslöjas mer i framtiden?). Man kan då säga idag att dessa chakror är ”modern tillägg” och är en sammanflätning av direkta erfarenheter från äldre läror inom Reflexologi, Shamanism (afrikansk, sydamerikansk och asiatisk), Kundalini yoga, men också från Reiki (från Japan – som är knappt 100 år gammal för oss i Väst), samt energimedicin i olika former och tekniker.

De har fått fäste i vissas medvetenhet sedan Carl Jungs arbete med det undermedvetna och med arketyper. Men stor spridning utanför Jungianska kretsar fick detta chakraområde in i new-age, samt i alternativa tänkarnas värld bara det senaste decenniet. Samtidigt måste jag poängtera här att de utomkroppsliga chakrorna är ändå okända idag och ofta ”ointressanta” i många västerländska yogastilar, helt enkelt p.g.a. att vi inte kan direkt påverka dessa med enkla tekniker, varken med andning, asanas, kryas, meditation. Orsaken är kanske det att ofta behövs komplexa, flerdimensionella tekniker, ritualer, meditationer, m.m. för att förstå eller ”kontakta” dessa chakror. Dessutom vi vet inte, finns ingen empiri eller mätbara resultat, för utgången av all övande…Som vi tidigare sett (se i del 3) har chakrorna i kroppen identifierats och kunnat kopplas till nervplexa, till olika organ eller körtlar och deras funktion och uppgifter. Detta är inte fallet vid utomkroppsliga chakror (än, i alla fall).

MEN vi kan i viss mån medvetandegöra och kanske ”förstärka” (?) kopplingen till dessa centra genom det komplexa och ihärdiga arbetet vi gör med de kroppsliga chakrorna.

Jätteintressant, tycker jag!

Som du redan vet, jag är en obotlig nyfiken människa som hela tiden letar efter information. Hittar rätt mycket hos de som har redan jobbat under många år med denna fråga och ofta är erkända i sina fält. Vissa är t.o.m. välkända globalt. Då läser jag, suger in information och självfallet filtrerar jag de enorma mängder info genom min egen ”klokhet” och experimentellt ”vetande”.

Här är de författarna som jag älskar att läsa p.g.a. deras fantastiska kunskap och erfarenheter i området (dessutom gick jag en distanskurs också just i det extra chakrasysytemet):

Har använt mig särskilt av April Phenders bok: The complete guide to Chakras och tog friheten att ta några av de fina illustrationer från boken gjorda av Enya Todd, 2020.

VAR finns dessa chakror i relation till kroppen? De 2 bilder här nedanför säger mer än tusen ord – som det heter. Men jag kommer att fördjupa bilden ytterligare längre ner för det jag kallar på svenska det Planetära chakrat (på engelska Earth Star chakra). Jag tycker att det engelska namnet är minst sagt förvirrande av det enkla logiska faktum att Jorden är inte en stjärna, utan en planet ☺.

Men jag få stå för denna benämning i så fall. Bra annars att veta de engelska namnen, eftersom jag hittills hittade bara engelskspråkig litteratur, hemsidor, mm i ämnet.

Som ni ser i bilderna, de övre chakras har lite olika namn, beroende på system varifrån de kommer, författare, mm. som har fördjupat sig i området.

Alltså, jordens chakra är chakrat under våra fötter (när vi står direkt på marken eller på en vattenyta). Det enda chakra som är under oss (15-25 cm under våra fötter) och kopplar oss, rotar/grundar oss här till planeten vi lever på: Gaia.

Varje himlakropp har sin egen specifika grundchakra och detta är inte märkligt enligt de flesta esoteriska läror, filosofier. Himlakroppar betraktas som självreglerande ”levande” väsen, precis som författaren och deep-ecology filosofen James Lovelock skrev i böckerna om Gaia-hypotesen… Han beskriver planeten som ett levande ekologiskt väsen i sig värd att skydda, behandla väl, leva i fred med!

(”James E. Lovelock (26 juli 1919 – 26 juli 2022) var en engelsk oberoende vetenskapsman, miljöaktivist och futurist. Han är mest känd för att ha föreslagit Gaia-hypotesen, som postulerar att jorden fungerar som ett självreglerande system ”- enligt Wikipedia).

Vägen är lång mellan Gaia-hypotesen och de alternativa esoteriska filosofierna…eller?…Jag låter frågan öppen för dig att fundera på. ☺

Vi har 4 st chakran, eller energivortex eller energicentra ovanför våra huvuden och de är följande (det är min översättning på namnen tagna från källorna nämnda ovan, se Bild 1 och 2):

♥ Strax ovanför huvudet är Själens chakra (Soul Star chakra) även kallad Wiracocha i Andernas shamanistiska traditioner.

♥ Ovanför Själens chakra är Universal chakrat eller även kallad för Porten till Stjärnorna.

♥ Ovanför Universal Chakrat är Galaktiska chakrat eller även kallad Porten till Universum.

♥ Överst, ovanför Galaktiska chakrat är Porten till Gudomlighet, eller vägen till Urkällan, eller kontakten med Gudomen, Gudhead, Divinitet.

Nu tar jag en djupare insyn i det

Planetära chakrat (Earth Star chakra)

Illustreras på följande sätt i April Phenders bok:

Chakrat har ett sanskrit namn, Vasundhara chakra, som betyder ”Jordens dotter”.

Ibland kallas också för Zero chakra (eftersom första chakrat räknas som Rotchakrat, första-nedersta i kroppen alltså).

Det Planetära chakrat (jag använder helst detta namn) förankrar oss stabilt ner på Jorden, in i planeten medan vi i vår utveckling jobbar oss uppåt igenom kroppens chakrasystem och vidare ovanför dessa, ut mot universum, urkälla, osv.

Det är jätteviktigt att under vår livsfärd här på planeten känner oss ”hemma” här, rotade, stabila, hithörande i den grunden vår planet utgör, de egenskaper och vibrationer planeten håller och ger till all manifestation, allt liv.

Genom denna chakra kopplar vi oss in i Moder Jordens (Pachamamas) enorma visdom, ramarna för vår existens. Jordens järn-kärna ( på engelska iron core) och vårt blod (hemoglobinets metall-kärna, syrebindaren, Fe-jonen) är ju samman-bundna även biokemiskt. Det är JÄRN överallt. Inte så konstigt, eller hur? ☺

Chakrats färg är brun, mer åt en mörk bärnstenaktig färg egentligen.

Mitten är magentafärgad och när chakrat är fullt aktiverad (vi är fullt medvetna om det) dominerar magenta-skivan i mitten och bara en tunnare brun omkrets syns.

Frekvensen är låg (7,2 Hz), tät.

Chakran är ca 15-25 cm under våra fötter (räknat från markytan eller vattenytan).

Chakrat under kroppen (utanför kroppen) förknippas inte med någon organ, körtel, nerv, eller annat system i kroppen, men vår fotsula har många akupressur punkter, kontaktytor, meridianpunkter som startar eller slutar här (kolla Reflexologi eller TKM för detta) som ”motsvarar”, kopplar till olika organ, meridianer, osv. enligt österländsk medicin. I kontakt med marken överförs Jordens energi till vårt energisystem (via nadis – se Ayurvedisk filosofi och läkekonst om nadis).

Det Planetära chakrat är det enda som är öppet och aktivt vid födelseögonblicket och är öppet genom hela livet. Kroppens andra egna chakror aktiveras och utvecklas genom åren, livet, vårt oundvikliga mognad och utveckling här på planeten.

Det är så självklart att vi är jordbor, att vi helt enkelt glömmer denna viktiga chakra!

Vi mår bra av att vara ”ute i naturen”, dvs. odla, leka med djur, besöka vilda naturområden, även under kortare stunder under semestrar eller veckoslut.

Vi hämtar inspiration, återhämtar oss själva både psykiskt och fysiskt i naturen, i kontakt med Moder Jord. Då påminns vi om Jordens täta, låga, helande frekvens, vår mest naturliga tillhörighet i materians värld, i manifestationen.

Fotsulorna är viktiga kopplingsenheter till Jordens energi och magnetfält (via järn). Genom fotsulor tas upp energier, men också släpps energier vi inte längre behöver. Till moder Jord skickas allt vi inte längre vill ha mentalt, emotionellt, fysiskt och hon har kapaciteten att ta emot och omvandla dessa till jordenergi igen. Shamanerna använder denna kunskap hela tiden när de jobbar med Pachamama, Moder Jord.

Vilka av kroppens chakras samt andra energipunkter kopplas direkt till det Planetära chakrat?

Energilinjen från det Planetära chakrat kopplar sig först till Rotchakrat, första chakrat i kroppen och sedan till Hara-punkten som är en viktig energipunkt i kroppen (stor sekundär chakra) och ofta används inom Buddhismen. Hara-punkten kallas även för dantian (eller lower dantien – på engelska) och betyder ”elixirens fält ” eller ”chi-oceanen”. Fysiskt ligger denna punkt mellan rotchakrat och naveln, kanske i höjd med sakralchakrat (ca 5 cm, dvs. 4 fingrar, under naveln). Hara-punktens färg är klar ljus-bergsten (honungfärg?). Syftet av denna punkt är att koppla vår personlighet (särskilt viljekraften) till planetens dito. Energierna som kommer ner från högre kroppschakran delas i 3 flöden i denna punkt på vägen ner till Planetära chakrat:

° genom vänster ben och fotsula kopplas grundande/rotande energier

° genom höger ben och fotsula kopplas kreativitetens/barnafödandets energier

° genom Rotchakrat, rakt ner genom bäckenbotten och mellan benen sker kopplingen av fri vilja

Qigong och Reiki utövare använder dessa 3 energilinjer och Hara-punkten för att förankra ordentligt qi/ki i kroppen.

Genom fotsulor och Rotchakra (bäckenbotten) flödar Planetär energi också uppåt via ryggradens huvudkanal för energi sushumna, efter att ha passerat Hara-punkten. Jordenergin fortsätter genom varje chakra uppåt och genom Kronchakrat ut mot högre chakran och universum.

Enligt de Jungianska arketyper förknippas det Planetära chakrat med 2 arketyper:

(1) Modern, som livsskapare, skötare, skapar bundenhet, hemkänsla, trygghet.

Här är superviktigt att inte bara ta hand om andra, utan framförallt om oss själva! Ofta negligeras denna aspekt och då blir vi sjuka, fysiskt och psykiskt. Vi ”bränns ut” under tiden vi tar hand om allt och alla. Främst kvinnor drabbas av detta.

(2) Förgöraren, dvs. det motsatta också, att liv skall återvända till jorden, att allt är egentligen i obundenhet,i förändring.

Vi lär oss att släppa taget om personer, saker, osv. och går vidare. Vi lär oss att leva i ständig förändring, att starta på nytt, att återbygga. De enorma energier för att göra allt detta kommer genom vår kontakt med planetens chakra.

Aktiv intention och fokus väcker vår kontakt med det Planetära chakrat.

När vårt medvetande är i total resonans med Gaia då är vi ”Earth keepers” eller healare av Pachamama, väktare av Gaia (shamaner pratar ofta om denna initiering, denna uppgift). Uppgiften är typisk för miljö- och fredsaktivister som respekterar allt liv och sätter människan in i Gaias ekosystem, bland de andra varelser och inte som härskare över naturen.

Det Planetära chakrat är alltid ”på” med stabil, ständig energi, som dock långsamt förändras (höjs) i takt med Jordens egen evolution. Men vi är anpassade till detta, direkt. Dessutom sker denna process superlångsamt.

Vi i vår snabba värld kan ändå känna oss ”frånkopplade från naturen” som det heter och ”laddar upp våra batterier” snabbt när vi har möjlighet att vara ute i naturen.

Särskilt vi som bor i städer och ofta i flervåningshus och bor högre upp utan möjlighet till direktkontakt med marken känner starkt ”bortkopplingen” från naturen och det hjälper att besöka ofta naturområden eller promenera barfota en stund i naturen (parker, gårdar, skogar, stränder, naturvatten, osv.)

Det finns speciella övningar, event, eller vi kan göra speciella egna arrangemang där vi kan hedra Gaia, förstärka vår relation med henne, uttrycka tacksamhet för allt vi får.

Övningar att hedra det Planetära chakrat, kopplingen till vårt hem:

En av de mest använda ceremonier är tacksamhetsceremonier i stor eller liten skala. Här nedan är 2 olika ceremonier: Från Peru (första bilden) och från…ja, varför inte? din egen vardagsrum kanske? Där du kan göra en liten altare (andra bilden) och i lugn och ro ”ge en offergåva” och meditera och uttrycka tacksamhet över Gaias uppehållande energi och rikedom för din support under livet.

Despacho ceremoni :

Despacho ceremoni i Peru, 2012. Fri bild från Flickr, av Alberto Villoldo världsberömd shaman och lärare.

Enkel, hemmagjord despacho ceremoni…attribut till ”offergåvan” för Pachamama

Vilka meditationer och framförallt vilka mudror som kan vara effektfulla i vår medvetna kontaktsökande med det Planetära chakrat?

Elementen JORD med ROT-chakrat och elementet VATTEN med SAKRAL-chakrat är ju planetens grundelement som direkt kopplar oss till de nedersta 2 chakran. Och vi har Hara-punkten där energierna omfördelas på vägen ner och på vägen upp i kroppens eget enegrisystem.

Vill du göra en tacksamhetsmeditation, eller bara meditera en stund för lugn och ro i kroppen och sinnet, så har du följande mudror att hålla (om du vill).

Använd gärna visualisering av rötter (chakra ett) eller vackra grottsystem du använder att nå ner till Jordens djup eller underjordiska vattendrag (chakra två)…låt fantasin föra dig neråt under dina fötter, i kontakt med det Planetära chakrat.

Självfallet gäller här de mudror vi har för våra första 2 chakror!

Men som vanligt i denna serie om mudror…återkommer jag flitigt till starten… dvs. om hur pass viktigt är att händerna är uppvärmda…se i del 1 eller 2 hur du värmer upp händerna. VIKTIGT! ☺

Mudrorna

Här är mina 2 favoriter, en för Rotchakrat och en för Sakralchakrat (de finns med också i tidigare delar här i bloggen, där finns några fler mudror, om du vill välja andra):

Jnana Mudra

för stabilitet, trygghet, jordning och visdom, intuitiv kunskap.

Denna mudra symboliserar jordelementet och kopplas till Muladhara (rot) chakrat i det yogiska systemet. Handflatan förknippas med sinnet.

När handflatan i en handmudra är vänt neråt blir du mer jordad, rotad i nuet. Sinnena stillas.

Denna position är rekommenderad när du mediterar, när du vill vara i fred, inåtvänd mot din inre jag. När du vill utveckla visdom och intuition. Mudran heter populärt också ”visdomspositionen”.

Varuna Mudra

för vätskebalans och känslomässig stabilitet, stärker blod och lymfa.

OBS: använd inte den om du har vätskesamling/svullnader/ödem i kroppen!

MEN använd den gärna om du är stel i övrigt eller har mentalt/känslomässigt fastnat i saker, osv. Varuna mudran är en s.k. ”svalkande mudra”, härligt att använda ofta under varma sommardagar eller om du har för mycket ”eld” inom dig (t.ex. klimakteriets vallningar, utslag, feber, allergier). Mudran sänker alltså kroppstemperaturen, återställer vätskebalansen och påstås vara bra mot torr hud eller lindra olika hudproblem. Vatten är en fantastisk transportväg, sköljer bort det gamla, oönskade och fyller upp med nytt, stärkande.

Lillfingret är förknippat med vatten…och när tummens fingerblomma möter lillfingrets dito förstärks vattenelementet i din kropp.

Vänd gärna händerna i denna position neråt att fingrarna pekar neråt mot marken om du använder denna mudra för att förstärka och medvetandegöra din kontakt med Gaia, Moder Jord, Pachamama. Förstärks även kreativitet (och all livgivande, ”skapande”).

Samma fingerposition för båda händer. De görs alltså med båda händer likadant och samtidigt.

* Tumme och lillfinger nuddar varandra lätt, resten fingrar avslappnade raka eller lätt böjda, beroende på fina fingrars flexibilitet. Forcera inget.

* Handflatorna vända uppåt, händerna vilar på lår eller i knän.

* Du är sittande i valfritt position, bara ryggen är rak, nacken rak, lätt nacklås (aningen indragen haka att du känner som om du lätt lyfts uppåt vid nackhåret…i fantasin).

* Intentionen (tanke- och känslofokus) lägger du på kopplingen till ren, porlande vatten som sköljer genom dig, renar dig från topp till tå…tar med allt du vill släppa ner till Moder Jord och du känner djup tacksamhet. Tar upp Moder Jords kreativa, livgivande kraft och sköljer upp genom dig, ger nytt liv till dig.

* Andas normalt med långa djupa, lugna andetag. Lika lång in- och utandning. Ingen forcering av andetag!

* Håll ögon stängda, i 3:e ögat om du kan, eller bara stängda.

♥ ♥ ♥

Jag bjuder in dig i slutet här att prova tacksamhetsmeditation med dessa mudror för rot- och sakral chakran!

Eller varför inte prova med en liten altare hemma?….

Men definitivt att njuta barfota av naturen så ofta du bara kan!

Nästa gång blir en EXTRA DEL 2 om de chakror vi har ovanför kroppen. Kanske vi kan komma i kontakt med dessa ? Kanske i meditation och med vissa mudror?

Välkommen tillbaka här till bloggen om ca 3 veckor.

Då är vi nog en bra bit in i Maj 2023!

Fortsättning följer…med en sista del till i serien.