Handpositioner (mudror) vad är de bra för?

Del 9

Även denna EXTRA inlägg i serien om MUDROR handlar om chakras som INTE har direkt koppling till elementen eller specifika mudror. Men jag valde att placera ämnet här i mudra-serien eftersom mudror, yogapositioner, meditationer, osv. är intimt knutna till chakrasystemet som är ju också en av de röda tråden i hela temat ☺!

Nu har vi inga specifika mudror för de chakras jag tar upp här…men jag kommer att föreslå ändå några som kan vara användbara när/om vi mediterar eller visualiserar våra EXTERNA CHAKROR.

* Vi har en chakra som är UNDER oss, Planetens chakra och du kunde läsa om den i föregående extra blogginlägg.

* De andra 4 st är OVANFÖR oss, ovanför våra huvuden och utåt mot kosmos, mot de s.k. ”andliga planerna”.

I denna del tar vi en kort titt på våra 4 externa chakror – de som är ovanför oss

Allmänt om externa chakror:

….varför ska vi tänka på dem, jobba med dem?

I föregående del har jag skrivit om detta, samtidigt måste jag poängtera här att de utomkroppsliga chakrorna är ändå okända och ofta ”ointressanta” i många västerländska yogastilar, helt enkelt p.g.a. att du inte kan direkt påverka dessa med enkla tekniker! Varken med andning, asanas, kryas, meditation. Orsaken är kanske att ofta behövs komplexa, flerdimensionella tekniker, ritualer, meditationer, m.m. att förstå eller ”kontakta” dessa chakror och dessutom vi vet inte, finns ingen empiri eller mätbara resultat för utgången av all övande…

Vissa andliga lärare, healare och kanaliserande esoteriker har gett sig in på dessa utomkroppsliga chakror och påstår att de med hjälp av änglakontakt kan förmedla affirmationer, visualiseringar, olika övningar för att komma i kontakt med dessa energicentra. Bland de är Diana Cooper och Tim Whild vilkas böcker inom ”uppstigningen” och chakraaktiveringen är välkända.

Jag tar absolut ingen ställning till deras kunskap! Har inte den insynen, den kanaliserinsförmågan och framförallt tolkningsförmågan.

MEN vi kan i viss mån medvetandegöra och kanske ”förstärka” kopplingen till dessa centra genom det komplexa och ihärdiga arbetet med de kroppsliga chakrorna.

Jätteintressant, tycker jag!

Som du redan vet, jag är en obotlig nyfiken människa, helt öppensinnat letar hela tiden letar efter information. Med detta är inte sagt att jag tror på allt jag läser, tvärtom! Har en ytterst hård och under lång tid tränad hjärna för urskiljning och vetenskaplig bedömning! Jag tar gärna in saker som är intressanta och kan eventuellt vara spännande att utforska.

Då så, vi hoppar in i ämnet och här lägger upp igen en bild från förra delen, bara som repetition och att du ska inte behöva bläddra tillbaka när jag pratar om dessa utomkroppsliga chakran:

Som du ser i bilderna, de övre chakras har lite olika namn, beroende på system, författare, mm,

som har fördjupat sig i området.

Vi har 4 st chakra, eller energivortex eller energicentra ovanför våra huvuden och de är följande (det är min översättning på namnen tagna från källorna nämnda ovan, se Bild 1 och 2):

♥ Strax ovanför huvudet är Själens chakra (Soul Star chakra) även kallad Wiracocha i Andernas shamanistiska traditioner.

♥ Ovanför Själens chakra är Universal chakrat eller även kallad för Porten till Stjärnorna.

♥ Ovanför Universal Chakrat är Galaktiska chakrat eller även kallad Porten till Universum.

♥ Överst, ovanför Galaktiska chakrat är Porten till Gudomlighet, eller vägen till Urkällan, eller kontakten med Gudomen, Gudhead, Divinitet.

Kanske du har gått en shamansk utbildning som jag, då vet du att Wiracocha är det absolut viktigaste begreppet på området, utom kraftdjuren. Är du intresserad av shamanism, då rekommenderar jag en av världsledarna inom Andernas shamanism Dr. Alberto Villoldo och hans kurser. Det är superviktigt med seriösa och extremt kunniga shamaner för att du skall vara i trygga händer!

Här i inlägget håller jag mig både till Alberto Villoldos, April Phenders syn till materialet från en mycket intressant kurs från MindMovies: ”Chakra transcendence guide” jag gjorde för ca ett år sedan. Litar mest på min egen intuition och klokskap när jag försöker sammanfoga här de kunskaper jag fick del av.

Först ut är

Själens chakra (Soul Star chakra)

Sanskrit namnet är vyapinioch betyder ”den allomfattande, heltäckande, allt-genomsyrande”. Ja, vår själs chakra är expansiv och kopplar vår medvetenhet till själen. I denna chakra ”bor” din själ och väntar att bli nedladdad, transformerad in i din vardags-medvetande.

Wiracocha är det shamanska namnet i Anderna.

Som du ser på färgerna ovan i namnen är denna energicentra glimrande rosa enl. April Phender eller havsskum-grönt, enligt andra andliga ledare. Det har att göra med att Själens chakra är i direkt förbindelse med hjärtat! Hjärtats chakrafärg är rosa/grön.

April Phender förklarar detta ungefär såhär (min översättning och tolkning från hennes bok ”The complete guide to chakras”:

Huvudfärgen är rosa, sekundär färgen är havsskum-grönt, men den har dessutom en regnbågsfärgad essens. Detta betyder att centret kan lysa i många färger, frekvenser och representerar din själs mångdimensionella natur.

Kontakten med hjärtat är dock dominerande.

Själens chakra ligger ovanför kronchakrat, ca 15-20 cm ovanför huvudet.

Genom detta center går en silvertråd som förbinder alla högre chakror till hjärtchakrat. Mer specifikt en av de viktigaste ”sekundära chakror” vi har: det högre hjärtchakrat som ligger ovanför körteln thymus, dvs. halva vägen mellan hjärtchakrat och halschakrat.

Det högre hjärtchakrat öppnas allra sist, efter att alla dina kroppsliga chakras är öppnade och aktiva.

Det högre hjärtchakrat kallas även för din eteriska hjärta (eterkroppens hjärta) och härifrån härstammar alla dina intentioner. Detta center hjälper till att koppla språket till medkänsla, högre känslor (empati, universell kärlek, osv.). På så sätt skapar både hjärtchakra och högre hjärtchakra tillsammans djup koherens, synkronisering och djup läkning i kroppen.

När man pratar om Anahata (hjärtchakra) tar man lite slarvigt och slentrian med i begreppet även det högre hjärtchakrat. Kanske ok, kanske inte?…Men i detta sammanhang är ju viktigt att veta skillnaden.

Du kan hitta platsen för det högre hjärtchakrat i mitten av bröstkorgen, halvvägs mellan halsgropen och hjärtat och tryck milt där med ena handens fingrar medan du roterar fingrarna medurs några varv där. Se vad du märker, känner efter ca 30-60 sekunder?…

När denna kommunikation (mellan Själens chakra och det högre hjärtchakrat) är etablerad kommer du i kontakt med din själs riktiga syfte. OBS inte de mål och planer du via egot har kokat ihop p.g.a. omständigheter! Utan din riktiga själsväg, själsplan, själens syfte här på Gaia.

Men ett öppet Själschakra accepterar du helt enkelt realiteter bakom tid-rymd kontinuum…världar utom tid och rymd och självfallet utom din ”kontroll”. Tvärtom, du känner bara en oendlig kärlek och samhörighet med ”alltet”.

Precis som Rotchakrat och Kronchakrat i kroppen är varandras motpoler, så bildar Planetära chakrat under dina fötter och Själens chakra också en mycket högre kvalitativt ”motpol”: Det ena kopplar till kosmos, (framtid?) den andra till förfäder, Jord (det förflutna?). De ihop ger tidlösheten och upplösning av rymd/plats.

Själens chakra, precis som alla utomkroppsliga chakror är inte förknippad med någon organ, körtel eller system. Istället är detta chakra tillgängligt för dig i takt med din utveckling, din väg till mognad och själv (själs!)förverkligande.

Själens chakra, precis som de andra ovan liggande energicentra avslöjar sig efter betydande eget arbete med rening och inre utveckling, samt när hjärtchakrat är öppet och hjärtkoherens är uppnått.

Själens chakra transformera neråt de kosmiska sfärernas energi och distribuerar ner i kroppen samtidigt som Gaias och kroppens framåtriktade energier förmedlas genom Själens chakra uppåt ut i de kosmiska sfärerna.

Ditt Själschakra är unikt ditt….mycket specifikt bara för dig.

Universal chakra (Porten till stjärnorna) ☼

Nästa medvetandenivå i vår utveckling når vi genom Universal chakrat, på sanskrit vyomanga chakra, vars betydelse är ”rymdkropp, kosmisk kropp”.

Genom denna energicentra når vi utanför Gaia, utanför planeten och når energier utanför, men först och främst energier och kvalitéer från såväl vårt solsystem som utanför, kanske i direkt kontakt med en del för oss sedan jättelänge kända stjärnor/stjärnsystem: Plejaderna, Arcturus, Cassiopea, Andromeda, Zeta Reticuli, osv. Enligt många som är involverade i andlighet och människans själsliga utveckling är dessa system befolkade med olika civilisationer på olika utvecklingsnivå. Stjärnsystemen är hem för många raser och varelser…Självfallet du behöver inte tro på detta eller vill du så gör du det! ☺

Ditt medvetande utveckling pågår oavsett och snabbas på genom betydande eget arbete med rening och inre utveckling. När hjärtkoherensen är etablerad och Själschakrat är öppet så aktiveras även ditt Universala chakra.

Detta energicentra ligger ca 35-40 cm ovanför ditt huvud, strax ovanför Själschakrat och har en strålande, stark guldmetallisk färg. Man säger att chakrat är ”en armlängd” ovanför huvudet.

Inte heller detta chakra är förknippad med fysiska organ, körtlar eller system från kroppen. Närmast man kan komma är en sorts hjärnvågor som utvecklas under flera decennier av korrekt meditation (har identifierats av neurovetenskaplig forskning när man tittade på tibetanska munkars hjärnor i djupa och långa meditationer!). Dessa hjärnvågor fick namnet lambda vågor (100-200 Hz). Man vet och bevittnade att dessa munkar har sin Universal chakra aktiverade och visar extremt speciella egenskaper som multidimensionella resor, telepati som kommunikation, levitation, telekinesis, osv.

Som personligheter, har de med aktiverade Universal chakror extremt utvecklade kollektiva medvetanden, super-connectade med allt och är mycket okonventionella i tänkande och problemlösning. De är i ordens rätta bemärkelse helt ”utanför boxen”-tänkare! ☺

Foto av Andrej Grinkevich

Vad handlar då om när vi pratar om det Universella chakrat?

April Phender säger såhär i sin chakra-bok (sida 176, min översättning):

”Porten till Stjärnorna handlar om förverkligandet av ditt kosmiska ursprung och ritning. Det är en karta över ditt multidimensionella jag och mall för att få tillgång till alla dina förkroppsliganden här och bortom jordens rutnät och tidsram. Detta inkluderar tidigare, nuvarande och framtida tidslinjer, olika stjärnsystem, planeter.”

Ja, din själs karta, bibliotek, väg i det oändliga….

Galaktiska chakrat (Porten till universum) ∞

Du hörde säkert om olika dimensioner när det gäller själens utveckling?…

Annars superkort kan man sammanfatta de esoteriska tankarna såhär:

Själen inkarnerar ”ner i olika materia tätheter” av en enda orsak: att få erfarenhet, utvecklas och åter vända till Urkällan. Dessa olika materiella tätheter kan rangordnas som dimensioner…

Det tätaste, mest fysiska är 3:e dimensionen (gravitationen dominerar, tunga föremål, kroppar, former, ljus och mörker, dualitet, polaritet maximalt utspelat här).

Ju högre siffra en dimension får i rankningen desto lättare är materian, tätheten, dualiteten, polariteten. Olika varelser, liv, befolkar också dessa olika dimensioner. Vissa klärvoajanta, osv. kan ”se” eller ”höra” varelser som är extremt nära vår dimension, t.ex. från den 4:e dimensionens lägre astrala plan. Vissa extremt utvecklade mänskliga själar kan kommunicera med högre astrala väsen och vissa även med enstaka ”guider” (som det heter) från 5:e dimensionen och bortom den. ”Kroppar” fast eteriska, mycket lätta, ljusfigurer, mm har en själ upp till högre dimensionen.

Men efter 7:e dimensionen finns inte längre ”behov” av former, kroppar, osv.

Men dimensionerna fortsätter efteråt…och vi vet, självfallet inte mycket om dessa. Ofta spekulerar vi och tillskriver högre dimensioner bilder, fantasibilder om extremt kärleksfulla högre ljusvarelsers hemmavistelse. Ärkeänglarnas hierarkiska värld tror vi hör hit, mm.

Som jag ofta skriver här:

Det är upp till dig om du tror, vet eller inte vill veta, tro detta. Ditt val

Jag måste nämna detta, eftersom Galaktiska Chakrat (Porten till Universum) betraktas av i princip alla ”kunniga i ämnet” som dörren in till 8:e dimensionen.

Tänk dig då denna dimension som ett bibliotek om absolut allt i universum. Ett ofattbart register av allt som var, är och kommer att bli…..och då detta chakra är dörren till denna obeskrivliga ”kunskap”.

Det betraktas också som ditt högre jags tillhörighet till det högsta kollektiva medvetandet i universum. Eller kanske Universums medvetande?….Med detta pratar vi alltså om miljarder galaxer, tusentals miljarder planeter….Vilken svindlande stor tanke!

På sanskrit kallas detta energicentrum för anantha som betyder ”oändlig gränslös, evig”. Vacker beskrivning av universum…

Kollektivt medvetande hänvisar till tankeformer, idéer, programmering, konditionering, erfarenheter, transformering i kulturer och ackumulering som civilisationer delar. Universums kollektiva medvetande innefattar allt, utan tid och rum…all vetande.

Det Galaktiska chakrats färg är strålande, stark metallisk silver. Färgen brukar vi förknippa med gudomlighet, ansvarsfullhet, sanning och upprättelse.

Detta energicentra ligger ca 60-70 cm ovanför ditt huvud, strax ovanför Universal chakrat.Inte heller detta chakra är förknippad med fysiska organ, körtlar eller system från kroppen.

Det aktiveras efter mycket lång tid med vår intern utveckling, själsutveckling och efter att Universal chakrat har öppnats.

Foto av Greg Rakozy

När vi stegvist öppnar upp för vetskapen som detta chakra drar in, är vi bättre i stånd att se igenom alla falska uppfattningar som håller oss låsta i begränsade åsikter eller har ovilligt manipulerat oss och kontrollerat oss.

Varje av oss med våra individuella själsmatrix, vibrationer, bidrar vi till det kollektiva mänskliga medvetandets eget mönster. Genom detta chakra kan vi ”se” detta mönster och jobba för mänsklighetens utveckling och framgång.

Det Galaktiska chakrat är en s.k. eterisk energicenter som relaterar till universums matrix-struktur.

Det mänskliga kollektiva medvetande matrix är en droppe i universums ocean matrix. Viktigt droppe som höjer vägen genom dimensioner, genom utveckling, ska inte bidrar med regression, avveckling.

De personer på Jorden som har sina Galaktiska chakror öppna är fantastiska innovatörer (OBS inte de som vi förknippar innovationer med idag! Utan de som har riktigt genuina idéer för mänsklighetens bästa och inte dränker dem i finansiella världen! Viktigt!). Dessa innovatörer fungerar genom samhällsmedvetandet komplexa nät och kan kallas ”hive-minded” fast som högsta hjärnan, drottningshjärnan i ett myrsamhälle….om man nu kan göra en jämförelse att förstå hur detta fungerar. De flesta jobbar ideellt, i non-profit, i välgörenhets system där de löser mycket komplexa, kollektiva frågor.

Genuin innovation utan profit och kollektivets frihet är nyckelordet för personifierad arbete med denna energicentra.

Vägen till Gudomlighet (Porten till Urkällan) †

I toppen av ditt chakrasystem är energicentret som heter Porten till Urkällan, själens riktiga hem, Vägen till Gudomlighet. Denna portal leder till det Gudomliga Sinnet, till ursprungliga energin varifrån absolut allt har utgått, manifesterat.

På sanskrit heter detta center för samãna, som betyder ”liknande, lika, samma, existerande”.

Man brukar också träffande säga att ” vi är gjorda efter den Gudomligas bild”. Och vi bär i oss droppen av denna ocean….

Färgen förknippad med denna portal är mycket blekblått med skimrande plasmaljus som cirkulerar inuti.

Denna chakra ligger ca 1,5 m ovanför huvudet, typ ”3 armslångt” högt ovanför huvudet, ovanför det Galaktiska chakrat och är förstås inaktiv tills tiden och mognaden är inne och alla andra nedre chakror är öppna. För oss vanliga dödliga är många decenniers idoga andligt utvecklingsarbete somleder hit till ”slutstationen” till sist. Detta chakra är en ”paraply” chakra som täcker över alla andra högre chakror och även auran.

När Porten till Urkällan är aktiverad sägs det att personen behärskar alla metafysiska sinnen och tiden själv. Chakrat (porten) är kopplad till 9:e dimensionen, en dimension bortom vår förmåga att i nuläget uppfatta. Det är närmast kreationens centrum en själ någonsin kan nå i sin utveckling (uppstigning – som numera detta heter). Ofta kallar shamaner eller högt utvecklade väsen detta som ”skapelsens livmoder”, Nirguna Brahmn, Sofia, det ursprungliga, rena skaparplatsen. Känd också som Intet, den stora Tomheten. Här finns inget att ”se” , ingenstans att ”gå”, inget att ”känna”, ingen tid och rum. Bara oändlig ”potential att bli”. I många många andliga traditioner definieras detta med orden ” …am”, ” … är” eller ”…soy”. Punkterna här betyder inte längre ”I, Jag eller Yo”, ty det finns inget ”jag” här, inget individualiserad själ. Här är själsdroppen tillbaka hem och en med oceanen…

En person på jorden som har aktivt alla sina översta chakror inklusive Vägen till Gudomlighet kan fortfarande välja vara inkarnerad, dvs. människa av kött-o-blod för att slutföra eller genomföra de planer eller uppdrag som själv har frivilligt åtagit sig att göra här på Gaia. Dessa gärningar är ofta omdanande på samhällsnivå, eller globalt och alltid i det djupaste icke-våld, icke bedömande väg och med villkorslös kärlek. De är alltså inne i det tätaste materia, i den mest separerade, dualistiska värld och samtidigt behåller sin non-dualitet (singularitet, enhet med Urkällan med andra ord). Att leva så, betyder att personen är fullt medveten om sinnenas funktion, om känslor och mentala funktioner med de är fullt medvetna att dessa är bara instrument just nu och inte identifierar sig eller håller fast vid dessa. De är extremt närvarande med extremt frånvarande samtidigt.

Märkligt tillstånd för oss som inte är där än! ☺

När Porten till Urkällan och 9:e dimensionen är öppen för någon, extremt viktigt med kontinuerlig och djup grundning, rotning till Planetära chakrat för att inte dissociera och förlora koherensen och synkroniciteten med hela chakrasystemet (alla 12 chakror)!

Vägen till Gudomlighet kan ses som det galaktiska centret i det kända universum, som en gigantisk svart hål. En plats som har kollapsat i sig självt, inget finns, bara tomhet fast med gigantisk energisamling (ren potential energi. Ej manifesterad, ej med riktning eller syfte).

Allt vänder sig till sist dit, hemåt (astronomer kallar detta att ”svarta hålet slukar allt”. Det negativa sättet att se på det. Men tänk om allt vänder sig dit p.g.a. utvecklingens karaktär i universum, allt och alla vänder sig hem till sist! En annan syn på saken, kanske inte så skrämmande).

Målet för själen är att efter många många liv och erfarenheter i materiaåtervända hem till Urkällan och denna portal leder dit.

.och nu är det dags för mig att prata om mudror som kan användas vid alla dessa chakror ovanför huvudet, om nu vi vill känna kontakt, strävar efter att öppna och låta höga energier och vibrationer bli en del av jordelivet. Vid dessa chakror finns inte mycket fysiskt att göra. Vi kan bara meditera på eller med dem i långa sittningar, djupt inåtvända och med det bästa intentionen på kontakt med vår själ i vår utveckling, här och nu. Efter en stund av lugnande andning och mindfulness så

bara släppa taget….

Mudrorna

här är 3 favoriter som oftast används vid kontaktsökande uppåt, mot universum. För högre medvetande och din högsta själ inåt, uppåt.

Chin mudra eller Gyan mudra

för obegränsat medvetande, harmoni, fred, gemenskap.

Denna mudra främjar inre ro, lätthet och union mellan jagets medvetande och det universella medvetandet.

Sahasrara Mudra

kopplar på transcendental medvetenhet, aktiverar kroppens självläkande krafter, ger frid.

Vid långsiktig användning hjälper den att öppna upp och hämta ner transcendental medvetande-tillstånd (bakom sinnenas slöja).

Använd mudran särskilt flitigt när du vill ”se” djupare och bakom skeenden eller när du vill uppleva djup frid och en känsla av ”uppkoppling” med DET.

Gör handpositionen såhär:

Stå upp eller sätt dig i valfri ställning eller på stol, bara ryggen är rak och ditt huvudtopp pekat uppåt mot himlen. Gör INTE mudran när du går eller äter, osv.!

* Lyft dina händer framför hjärtat och för ihop tummspetsar samt pekfingerblommor med varandra, lätt.

* Alla andra fingrar är fria, raka och spretar lätt, utan ansträngning.

* Lyft nu armarna med denna handposition ovanför huvudet (slappna av i axlarna) och andas naturligt, genom näsan.

* Framställ, känn, visualisera att en gyllene regn faller ner över dig som en ljusdusch. Låt denna ljusdusch tvätta dig från huvud till tår, genom hela kroppen.

* Håll positionen i minst 5 min (helst 20 min, men då långtidsövning behövs). Du kan dela upp övningen i kanske 4 x 5 min per dag.

Det är en extra upplevelse att göra denna övning ute i naturen, vid soluppgång eller solnedgång. Härlig upplevelse! ☺

Kshepana Mudra

Vi har bekantat oss med denna mudra under luftelementets del och med beskrivningen av Kundalini yogans allra viktigaste kriya: Sat kriya.

Man håller alltså mudra helst ovanför huvudet med utsträckta armar, men du kan hålla den framför hjärtat också, särskilt om du är inte van och sitter i meditation i många minuter. Vi ska inte plåga oss i olika positioner, meditationer skall kännas lätta, upplyftande och utan kroppslig uppmärksamhet.

♥ ♥ ♥

Härmed avslutas serien…lite vämodigt, men också med glädjen att dela kunskap och erfarenheter och som nu blev en vana:

Jag bjuder in dig i slutet här att prova tacksamhetsmeditation eller själens kopplingsmeditation eller olika portalmeditationer med dessa mudror för valfri(a) chakran ovanför huvudet !

Nästa gång … surprise!!!

Välkommen tillbaka här till bloggen om ca 3 veckor. Då är vi nog en bra bit in i juni kanske vid Midsommar 2023!