Visste du?….

Om migrän och spänningshuvudärk…

Del 1.

Dessa fantastiska sommardagar i slutet av juni…☺! Vi alla njuter på olika sätt, här är mitt sätt sittande under parasollen på min lilla balkong och läsande i några superintressanta böcker + vetenskapliga artiklar om….huvudvärk och migrän enligt västerländsk syn och forskning.

Tänkte dela med mig här några tankar kring detta. Kanske de är nya för dig, kanske redan välbekanta?

Jag planerar faktiskt släppa i min blogg 4 st inlägg nu under juli och augusti just i detta ämne.

Del 1 om västerländsk syn,

Del 2 om västerländsk behandling,

Del 3 om österländsk syn (Ayurvedisk sådan) och

Del 4 om olika tekniker, alternativa metoder…

…som kan kompettera de skolmedicinska (oftast läkemedel) och ge en stor verktygslåda för alla våra strategier för att kunna leva med migrän/huvudvärk. I många fall t.o.m. bli av med anfallen helt, som i mitt fall!

Men glöm ej att vi är UNIKA, det som funkar 100% för mig kanske funkar 50% för dig, eller inte alls! Vem vet ? Innan du allvarligt och med lite disciplin har verkligen provat, gett en chans till en hel del tekniker och strategier kan dessa inte lätthänt avfärdas. Eller visst kan de, men då är det inte seriöst gjort, tycker jag.

Ja, vi LEVER MED våra huvudvärksproblem, eftersom ”bot” finns inte idag, varken i väst eller öst! Mer en sorts samliv med migrän/huvudvärk som innebär en hög livskvalitet TROTS dessa monster!

Men det finns oändlingt mycket kunskap och klokskap och mer eller mindre ”effektiva” vägar att hantera huvudvärk och migrän i våra liv.

Västerländsk syn på migrän och ”vanlig” huvudvärk

Vi i västvärlden älskar att definiera, sortera, systematisera, ta fram siffror, osv, i de flesta ämnen.Samma sak gäller migrän och huvudvärk av olika sorter.

Här är några enkla frågor med enkla svar och enkla definitioner…och visst, lite siffror, statistik.

(Allt som kommer här har jag lärt mig från en liten genialisk bok skriven av prof dr Foster, neurolog specialiserad på migrän, grundare och forskningsledare på Valley Neurological Hadache and Research Center Phoenix, Arisona. Rekommenderar varmnt hennes lilla bok på svenska: Carol A Foster: Migrän. Gällande svensk kunskap och statistik databasen Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd är en guldgruva!).

Migrän eller vanlig huvudvärk (s.k. spänningshuvudvärk)? Vad är skillnaden?

Låt oss se vad västerlänsk vetenskap säger:

Läkarna och forskarna använder sig av ett system som klassar olika typer av huvudvärk (ICHD-II International Clasification of Headache Disorders) och enligt denna:

(1) Enklast att klassa spänningshuvudvärk faktiskt! Följande kriterier gäller då:

* minst 10 episoder av huvudvärk som uppträder minst 1 dag per månad i genomsnitt, men färre dagar än 12 per år.

* huvudvärken varar från 30 min. upp till 7 dagar

* uppvisar minst 2 av kännetecken:

sitter på båda sidorna av huvudet,

tryckande, åtstramande i karaktär, ej pulserande, skärande

lätt till medelsvår intensitet

förvärras INTE av fysisk aktivitet, utan lindras av den

INGEN illamående, kräkningar

är förenad ANTINGEN med ljuskänslighet ELLER ljudkänslinget, men ALDRIG bådadera.

kan vara episodiskt (ca 10 ggr per år) eller kroniskt (i genomsnitt minst 15 dagar per månad under minst 3 månader)

(2) Vad det gäller migrän är klassificeringen mer komplex, eftersom migrän är så mycket mer komplex.

Här är några definitioner:

”Migrän är en nedärvd rubbning av hjärnans kemi. Rubbningen orsakar anfall som kännetecknas av en rad symptom och varar från ett par timmar till flera dagar. Symptomen framkallas av en störning i hjärnans funktion särskilt i serotoninnivåer (signalsubstans i hjärnan).”

”Liksom astma eller epilepsi anses migrän vara en kronisk sjukdom med en karakteristisk förlopp (förstadium, huvudvärksfas och efterstadium)”.

Man trodde förut att migrän berodde på förträngningar i blodkärlen i hjärnan som hämmade blodflödet. Men detta är mest en resultat (och inte symptom) av serotonin rubbningen ihop med en rad andra komplexa rubbningsmönster i hjärnan.

Migränanfall som inte avbryts åtföljs ofta av svåra huvudvärk (ofta i flera dagar), illamående, kräkningar, yrsel, extrem ljud och ljuskänslighet. Vissa kan ha alla dessa förlopp, andra bra vissa av dem.

Hur vanligt är då med huvudvärk och migrän?

Som du redan säkert anar det är extremt vanligt med spänningshuvudvärk (upp till 40 % av Sveriges befolkning, lite fler kvinnor, har det episodiskt och ca 3 % har kroniskt).

Tugga på detta…40 % av befolkningen…nästan halva landet har huvudvärk flera ggr per år….

För migrän är siffran ca 13-14 % per år (varav ca dubbelt så många kvinnor än män som har det).

Tugga även på denna siffra… ca en miljon svenskar per år lider av migrän (som är ju kronisk!)

Hur hanterar vi detta?

Med risken att bli utskälld skriver jag ändå följande:

Spänningshuvudvärken, särskilt de episodiska, hanterar vi med huvudvärkstabletter av olika styrkor, med eller utan receptbelagda sådana…helt enkelt pga att de är så extremt vanliga och förknippade med orsaker som akuta faser av stress i livet, skador, törst, osv.

Självfallet, vi vet idag att livstidsförändringar -särskilt kring stresshantering- skulle förbättra enormt denna statistik.

Migrän däremot är svår att hantera om man inte har väldigt goda kunskaper om sjukdomen, behandlingnen och om livstilsförändringar som man måste göra.

Det finns rätt bra behandling, men den består inte bara i att ta piller! Utan av en hel livstilsändring med allt från stresshantering, mat, hormonell hälsa, mm, mm. Ojojoj, mycket svårare än att ta en piller….

Livstidsförändringen kan vara enkel och svår, beroende på just DIG, din migräntyp, ålder, livssituation, osv.

Det är viktigt att du känner till att ett migränanfall är en serie av symptom och har ett typiskt förlopp! Migrän är alltså inte bara ”ett svårt huvudvärk”! Långt ifrån!

Ordningsföljden av symptomerna och sekvenserna i förloppet är viktigt och väl beforskad och rätt bra känd även om mycket återstår inof forskningen på detta område.

Men här återigen: vissa av oss kan ha alla,symptom, vissa enstaka, för vissa är sekvenserna överlappande och för vissa mycket tydligt åtskilda.

OM DU KÄNNER TILL DESSA FASER (SYMPTOM OCH FÖRLOPP), KAN DU LÄTTARE TA TILL ÅTGÄRDER I TIDIGT STADIUM OCH STOPPA ANFALLET.

En allnän beskrivning av migränanfallens faser och varaktighet är:

* Prodrom (förfas) med bl.a.: ändring i aptit, trötthet, irritabilitet, svullna händer och fötter, koncentrationssvårigheter, nedstämdhet, osv.varar i 12 – 14 timmar.

* Aurafas (om aura förekommer! Migrän kan vara utan aura!): syrubbningar, domningar i olika kroppsdelar, yrsel, talsvårighet, klumpighet, osv. Varar i 10 – 60 minuter.

* Själva huvudvärksfas: dunkande huvudvärk ofta på ena sidan, illamående med eller utan kräkning, känslighet för ljus/ljud/lukter. Varar i 2 – 72 timmar.

* Upplösningsfas: eufori eller nedstämdhet, trötthet, irritabilitet, diarré, ökad urinering, osv. Varar i

12 – 24 timmar.

* Postdrom (efterfas): lättare huvudvärk kommer och går, trötthet, magproblem, osv. varar i flera dagar, t.o.m veckor…

.

Nej, nu stannar jag här! ☺

I nästa del skriver lite om västerländsk forskning och skolmedicinsk behandling.

Ta hand om dig och njut av solen och värmen!

Och välkommen tillbaka om 2 veckor. Fortsättning följer…