Handpositioner (mudror) vad är de bra för?

Spelar det någon roll om vi gör dem och finns det bevis på att de fungerar?

Jag har alltid fascinerats av händernas rörelser och positioner

inom olika dansstilar, särskilt gammal traditionell folkdans och ofta från Asien! Har alltid förknippat de med mystik, ritualer, ceremonier eller som hemliga signaler, budskap som man använde i vardagen, saker som annars var livsfarligt att yttra eller förmedla på mer öppet sätt i de tidsepoker och i de regimer som dominerades av förtryck, diskriminering eller förföljelse av ”de annorlunda” i olika kulturer och samhällen.

I förtryck hittar folk många finurliga sätt att kommunisera…och jag var fascinerad av att händer i speciella positioner kan vara signaler som bara mottagaren kan plocka upp, som en hemlig alfabet eller kod.

Men är det verkligen så som jag föreställde mig? Eller var detta bara min fantasi som sattes igång när jag såg dansare som graciöst leker med händerna och fingrarna som budbärare…eller yogapositioner där utövarna håller viss handposition i mystiska förbindelser till gudar eller till sina egna inre andliga budbärare.

Det finns säkert mycket avanserade signaleringstekniker baserade på händer och fingrar, men det som till sist mest av allt har fångat min uppmärksamhet är de österländska, mer exakt indiska yogiska handpositioner, s.k. mudror.

Att utöva yoga tar dig onekligen i kontakt med mudror. Som vanligt… nördar man ner sig då i ämnet och börjar själv experimentera och använda dessa mudror (inbäddade dock yogaövningar och meditation och andning).

Effekten började visa sig för mig när jag satt och mediterade med händerna i olika mudror mer än 20-30 minuter åt gången. Bara lite vagt, lite svagt med tydligare med tiden, med övningen…

Här är (självfallet ☺) de böcker som gav mig mest i teorin….efteråt gäller det att praktisera!

Finns det vetenskapliga publikationer då som bekräftar mudrornas effekt? Ja, jag hittade några enstaka. Men ingen aning om det publicerades fler andra t.ex. på annat språk än engelska! Förmodligen! Världen och den vetenskapliga sådan är INTE BARA engelskspråkig! T.ex. japaner, ryssar, kineser, osv har massivt med högkvalitativt vetenskapligt publicerat i hardcore vetenskap men oerhört mycket mer i alternativa frskningsfält dit yoga, meditation, traditionell kinesisk medicin, ayurveda, m.m. hör…Allt detta är inte direkt tillgängligt för oss som inte behärskar dessa språk! Jag kan lite japanska och lite mer rysska, men långt ifrån de nivåer som behövs för vetenskapliga texters förståelse eller tolkning, tyvärr.

Bara anar hur mycket fantastisk vetanskaplig kunnande når aldrig oss……tyvärr.

Så, jag länkar här då till de enstaka engelska publikationer som handlar om mudras och deras effekt:

https://www.ijhsr.org/IJHSR_Vol.11_Issue.1_Jan2021/IJHSR16.pdf

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29755225/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31496152/

Nu när detta med västerländsk vetenskaplig bevisning är avklarat, tänker jag fördjupa mig lite i de absolut mest kända och använda mudror inom yoga och meditation användt hos oss idag.

Tänkte lägga upp allt detta i 7 korta delar och varje blir en blogginlägg här ☺. Så…det är mudrornas magiska värld som väntar dig, min nyfikna och tålmodiga läsare, fram till Lucia! Då tar vi en av världens mest använda mudror (Anjali mudran, bönemudran, bönepositionen) och sjunger med i en härlig Luciatåg…

Vi börjar

med en superkort historiskt perspektiv, några handuppvärmningsövningar inför mudraanvändning och en superfin och enkel mudra som ger avslappning, tröst och trygghet.

Historiskt

kan vi placera användning av handpositioner tillbaka i forna tiders dunkla värld….kanske flera tiotusentals år tillbaka? Man kan lätt föreställa sig att händerna spelade oerhört viktigt roll i samlar – jägar samhällen, minst sagt! Många grottmålningar bevittnar detta, och att händerna hade en nästintill magisk status i många forntida kulturer.

Här en 7000 år gammal målning av en hand (hämtad från Wikipedia Commons).
Men de mest kända grottmålningarna med människohänder och djur är från
Indonesiens grottor och är ca 40 000 år gamla.
Här en 7000 år gammal målning av en hand (hämtad från Wikipedia Commons).
Men de mest kända grottmålningarna med människohänder och djur är från
Indonesiens grottor och är ca 40 000 år gamla.

Så vi kan lätt förstå hur viktigt händer och handpositioner har varit i människans historia…Händer betraktades som magiskt redskap för såväl vardagens lyckade sysslor som i ceremoniella akt för att nå högre makter.

Mycket tidig användning av händer i olika positioner kommer från Kinesik shamanism som senare omformats under seklernas lopp till traditionell kinesisk medicin (TKM) å ena sidan, och dominerade utformandet av kaligrafins högkultur. Här pratar vi tusentals år före vår tideräkning och idag lever mycket av detta såväl i TKM som i kinesisk teckenskrift (hur penseln hålls med fingarna och trycks, hur handen gör specifika gester , osv).

Det vi idag har nedskrivet och beskrivet som specifika positioner (mudror) kommer från Veda-skrifterna från 5000 år tillbaka…

Enligt dessa skrifter hade rishis (visa män) och yogis använt sig av bl.a. specifika handpositioner för att dirigera kroppens energi och för att meditera.

Mudra betyder ”sigill”, eller ”försegling” eller ”gester” eller ”positioner” eller ”koppling”… beroende på kontext och användning.

I yogatraditionen finns 5 klasser av mudror:
hasta mudra (handpositioner)
mana mudra (huvudpositioner)
kaya mudra (kroppsställningar, Obs ej förväxlas med s.k. asanas)
bandha mudra (lock, förseglingar)
adhara mudra (förseglingar, lås i basen, perineum)

Väldigt många av dessa mudror har inte fått popularitet i väst och i den yoga som vi gör idag i västvärlden. Dvs de har ingenting med ”modern fitness-yoga” att göra, som västerländsk yoga med dominerande fokus på kroppen kallas av vissa. Denna enorma djungel av mudror användes och används lite halvhemligt av rishis (visa män) och yogis i Indien för att manipulera autonoma nervsystemet, kroppens energiflöde för långa sittningar i meditation. Syftet är också annat än vi har i kropp- och hälsofokuserande väst. De vill uppnå upplysning, helt enkelt.

Men under de ca 100 år av rätt intensivt informationsflöde (från öst till väst i denna fråga) vet vi att särskilt hasta mudras (handpositionerna) är lämpligast att påverka nervsystemet, omkoppla energiflödet i kroppen och lämpligast för meditationer.

Varför? Jo, i våra händer börjar och slutar ett stort antal energibanor, s.k. nadier på sankrit eller meridianer – från kinesiska traditionen.

Genom handpositioner kan vi försegla, omdirigera, ansluta, mm, dessa kanaler av energi och nervändningar så att hela kroppen påverkas. Det är detta handmudror gör! Viktigt att hålla positionerna en viss tid, västerländska observationer och forkning tyder på att positionerna bör hållas i mer än 20-30 minuter åt gången. Och utföras regelbundet för märkbara effekt.

Vad är då nadier eller meridianer?

Superkort (det finns ju högar med både gammal litteratur och modern sådan i ämnet!):

Såväl i yogafilosofin som i traditionell kinesisk medicin finns ett begrepp om livskraften, livgivande energin som varje levande varelse på Jorden har. Denna extremt subtila bioenergi kallas prana på sanskrit eller chi (qi,ki) i fjärranöstern eller Kina. Denna energi genomsyrar hela kroppen i en intikat nätverk av kanaler, från jättesmå till några rätt stora. I gamla yogatexter nämns ca 72 000 nadier…alltså bara de som ansetts vara viktiga…..och i fjärranöstern bygger hela akupunktur, shiatsu, mm tekniker på dessa kanalers existens och vår förmåga att manipulera energiflödet med syfte att nå balans. Det är nämligen så att ohälsa var/är att betrakta som obalanser orsakade av ”stockningar” i energisystemet, dvs prana/chi flödar inte som den ska.

Handpositioner (hasta mudror) löser upp dessa stockningar och återställer flödet.

Jag stannar här med förklaringarna, eftersom det räcker just för att förstå handpositionernas betydelse. Självfallet obalanser, prana/chi reglering är mycket mer komplex när man fördjupar sig i yogisk filosofi eller TKM! Men detta är en annan fråga!

Handuppvärmningen

Som med allt annat ….förberedelse och förbättrad rörelse i händer och fingrar är inte dumt att ha när man praktiserar hand mudror.

Nedan här är en handplock av uppvärmningövningar jag brukar göra (de är jättebra övningar även om du inte gör mudror, bara försöker ha starka och flexibla händer eller som antireumatiska övningar för äldre).

Jag har numrerat övningarna, men bara för att säga enstaka ord om dem, inte för att det finns någon inbördes ordning i hur du skall utföra dem. Du gör i vilken ordning du vill. Och båda händer.

(1) Gnugga kraftigt fingertopparna och tummens fingerblomma ihop. Typ 1 minut. Uppiggande.

(2) Böj fingrarna (ej tummen) i tur och ordning så att varje finger nuddar sin bas. Hjälp till med den andra handens pekfinger om det behövs. Håll så fingern i några sek och fortsätt efteråt till nästa.

(3) Böj fingrarna lätt och gnid snabbt naglarna på båda händerna mot varandra. Upp till 10 min dagligen, om du vill. För uppvärmning kkanske räcker någon minut. Denna övning gör dig alert.

(4) Ena handens tumme och pekfinger masserar ”simhuden” mellan andra handens fingrar samt tumme-pekfinger. Den maserande tummen är alltid mot handflatan. ! Min per hand. Lindrar stress

(5) Spreta med fingrarna, handflatorna mot ett underlag/vägg/bord/mm. Lätt tryck och släpp. 1 min

(6) Knäpp ihop händerna och vrid handflatorna bort från dig. Håll positionen så länge det känns bra

(7) Handflator, fingrar mot varandra. Lägg lätt tryck på ena handen, böj fingarana där bakåt. Håll 2-3 sek och upprepa med andra handen. Ca 10 ggr.

(8) Andas in – spreta stort med fingrarna. Andas ut – gör en hård knytnäve (tummen inte med). Upprepa 10 ggr på varje hand.

Efter dessa övningar skaka lätt händerna i luften, rotera handleder, låt händer vila 1-2 min i knät eller bredvid dig.

Då är det dags kanske för en min. 30-minuters meditation och händerna i en av mudrorna beskrivna här framöver

Jnana Mudra
för stabilitet, trygghet, jordning och visdom, intuitiv kunskap

Denna mudra symboliserar jordelementet och kopplas till Muladhara (rot) chakrat i det yogiska systemet (överkurs för dig som inte är familiär med dessa begrepp…sorry. Senare kanske jag gör några blogginlägg om dessa begrepp. Annars googla gärna på dem, än så länge).

En fingerns tillhörande element kan främjas genom att vi sätter tumtoppen lätt mot fingrets blomma.

FEM element kopplade till våra fingrar:
tummen – eld
pekfinger – luft
långfinger – rymd, himmel
ringfinger – jord
lilfinger – vatten

Handflatan förknippas med sinnet.

När handflatan i en handmudra är vänt neråt blir du mer jordad rotad i nuet. Sinnena stillas.

Denna position är rekommenderad när du mediterar, när du vill vara i fred, inåtvänd mot din inre jag. När du vill utveckla visdom och intuition. Mudran heter populärt också ”visdomspositionen”.

Men den mest använda, populära formen är den med handflatorna vänt uppåt. Du kanske känner igen denna mudra?….Om du någon gång har provat yoga, är denna mudra en av de första som lärs ut, oavsett yogastil. Den är alltså omvänt Jnana och den heter:

Chin mudra eller Gyan mudra
för obegränsat medvetande, harmoni, fred, gemenskap.

Denna mudra främjar inre ro, lätthet och union mellan jagets medvetande och det universella medvetandet.

Mudran ökar blodflödet till hjärnan, stärker minnet och din mentala kapacitet.

Skärpe intellektet och minskar dagdrömmandet eller ältandet.

Öppnar upp lungornas nedre lober – särskilt ihop med diafragmaandning eller MediandningTM.

Skänker lugn, att känna in dig själv (stillar inte sinnena utan vänder de inåt fokuserat för inre kännedom!), men också att känna in din omgivning.

Dessa mudror kan du göra sittande i lätt meditationsställning, klippställning, på stol, på pall, liggande eller t.o.m. gående.

Andningen är näsandning både in och ut.

Går bra ihop med djupa andetag, diafragmaandning.

Jag bjuder in dig i slutet här att prova dessa mudror !

Värm upp händerna lite först och dedikera en halvtimme till meditation eller andningsövningar med händerna i Jnana/Gyan mudra.

Nästa del tar upp några (ny)gamla mudror med fokus på vattenelementet och sakralchakrat.

Välkommen tillbaka här till bloggen om 2-3 veckor. Fortsättning följer…